OVERZICHT KOSTEN VAN KINDEREN

advertisement
BEHOEFTESTAAT
Door ieder afzonderlijk in te vullen
Naam:
Geboortedatum:
Gezinssamenstelling: (alleenstaand/één-ouder-gezin/samenwonend/co-ouderschap)
UITGAVEN
1. WOONLASTEN
2. ENERGIE-, GAS- EN WATERVOORZIENING
3. GEMEENTELIJKE HEFFINGEN
4. ERFPACHT
5. VERENIGING VAN EIGENAREN
6. SERVICEKOSTEN
7. ZIEKTEKOSTENPREMIE
8. EIGEN RISICO ZIEKTEKOSTEN
9. PAKKET VERZEKERINGEN
10. LIJFRENTE, PREMIE LEVENSVERZEKERING
11. TELEFOON + KABELNETAANSLUITING
12. MOBIELE TELEFOON
13. AUTO VERZEKERINGSPREMIE
14. WEGENBELASTING
15. ONDERHOUD + REPARATIEKOSTEN AUTO
16. BENZINE
18. KOSTEN WOON-/WERKVERKEER
(EXCL. VERGOEDINGEN)
19. KLEDING, SCHOENEN, STOMERIJ
20. REPARATIE KLEDING/SCHOENEN
21. VAKANTIE
22. VRIJE TIJD (MUSEA, BIOSCOOP, UIT ETEN)
23. SPORT
24. KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
25. HUISHOUDELIJKE HULP
26. KAPPER, SCHOONHEIDSSPECIALISTE
27. HUISDIEREN
28. BLOEMEN/CADEAUS
29. KERST, SINTERKLAAS
30. ADVOCAATKOSTEN
31. KOSTEN BELASTINGADVISEUR
32. INVENTARIS
33. SPAREN
34. AFLOSSING SCHULDEN
35. VOEDING EN VERSNAPERINGEN
36. OVERIG
TOTAAL
PER MAAND in €
PER JAAR in €
Download