Casing Draaipaal met groutinjectie

advertisement
Casing Draaipaal
met groutinjectie
De Casing Draaipaal met groutinjectie is een geschroefde stalen buispaal welke met
groutinjectie wordt geïnstalleerd. Het betreft een grondverdringende paal met een
permanente stalen casing die trillingsvrij en geluidsarm wordt geïnstalleerd. De paal wordt
opgebouwd uit buissegmenten en kan derhalve worden toegepast bij beperkte werkhoogte.
De paal wordt vervaardigd door het in de grond schroeven van stalen buissegmenten
waarvan het onderste segment is voorzien van een aangelaste schroefpunt. Toepassing van
groutinjectie maakt het passeren van zeer vaste zandlagen mogelijk, tevens neemt hiermee
het draagvermogen aanzienlijk toe.
Vervaardigingswijze
Een stalen buissegment voorzien van een
schroefpunt wordt met behulp van een
hydraulische schroefmotor in de grond
geschroefd. Hierbij wordt water door de punt
geïnjecteerd. Een tweede segment wordt
geplaatst in de tromp van het eerste. De
segmenten worden middels elektrisch lassen met
elkaar verbonden. De paal wordt verder de
grond ingeschroefd en opgelengd met buissegmenten totdat het gewenste paalpuntniveau
is bereikt. Gedurende het schroeven van het
laatste segment wordt grout door de punt
geïnjecteerd. Vervolgens wordt de paal afgewerkt door de buis op hoogte af te snijden en
daarna te voorzien van wapening en beton.
Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor nadere informatie betreffende uitvoerbaarheid en rekenkundige
onderbouwing, kunt u contact opnemen met De Waalpaal.
Diameters
De onderstaande afmetingen worden als standaard
geleverd (afwijkende diameters zijn mogelijk).
Schachtdiameter (mm)
Puntdiameter (mm)
273
423
324
474
356
506
406
556
457
607
TRILLINGSARME EN TRILLINGSVRIJE
PAALSYSTEMEN
Draagkracht en vervormingsgedrag
Kenmerken
De paalklasse factoren voor de Casing Draaipaal met groutinjectie zijn conform NEN 9997-1:2011. = 0,9
αp
β
= 1,0
αs
= 0,009
Het lastzakkingsdiagram is overeenkomstig type
1 van NEN 9997-1:2011 (figuur 7.n en 7.o).
Toepassingsgebied
De Casing Draaipaal met groutinjectie wordt toegepast op locaties waar trillingen en geluid
niet toelaatbaar zijn. Het paalsysteem is
toepasbaar bij grote variaties in de bodemgesteldheid. De toe te passen diameters
alsmede de groutinjectie maken het opnemen van hoge druk- en/of trekbelastingen mogelijk.
Tevens kan de wapening van de paal worden
afgestemd op horizontaalbelastingen en/of
kopmomenten. Vanwege de blijvende casing is
het paalsysteem geschikt voor toepassing in
slappe bodemlagen.
Als minimaal toelaatbare hart op hart afstand
wordt, in verband met de uitvoering, circa twee
maal de afmeting van de puntdiameter
gehanteerd. De afstand tussen belending en hart
van de paal is afhankelijk van de grootte van de
schroefkast, circa 0,75 meter
Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor nadere informatie betreffende uitvoerbaarheid en rekenkundige
onderbouwing, kunt u contact opnemen met De Waalpaal.
Trillingsvrij en geluidsarm.
Volledig
grondverdringend,
dus
geen
uitkomende grond, geen ontspanning en geen
vermenging van grondlagen.
Casing Draaipaal met groutinjectie is om
bovengenoemde kenmerken toepasbaar op
locaties waar sprake is van bodemverontreiniging.
Schoorstanden ca. 1:3 zijn mogelijk.
Door de buis in segmenten aan te brengen kan
de paal bij beperkte werkhoogte worden
vervaardigd.
Geschikt voor toepassing in zowel zeer slappe
als vaste bodemlagen.
Hoge belastingen alsmede horizontaalbelastingen
en/of
kopmomenten
zijn
opneembaar door extra te wapenen.
TRILLINGSARME EN TRILLINGSVRIJE
PAALSYSTEMEN
Download