Som 1. - rekenmaar

advertisement
Reken maar !
Blok 1:
Handig met formules
Op onze school kun je rekenen !
A) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Bij veel vakken (natuurkunde, scheikunde, economie, wiskunde) wordt met
letterformules gewerkt. In dit hoofdstuk ga je met letters rekenen.
Som 1.
Som met getallen
4+3=7
Dan is 4 = 7 – 3
en
6–2=4
2=6–4
Of
Dan is
Som met letters
a+b=c
a=c–b
en
p–q=r
q=p–r
Som 2.
Som met getallen
2x3=6
Dan is 3 = 6 : 2
en
Of
Dan volgt
6:2=3
6=2x3
Som met letters
vxt=s
t=s:v
en
P:T=c
P=Txc
Som 3.
Zie sommen 1 en 2. Bij som 3 wordt gebruik gemaakt van echte formules .
Voorbeeld :
I=Gxh

h = ……………
Bedenk
6=2x3
Op dezelfde manier I = G x h


3=6:2
h=I:G
Som 4 en 5.
Zie uitleg sommen 1, 2 en 3.
A) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Want
Som 1.
p+q=r
2+3=5


p=r–q
2=5–3
d+e=f
R1 + R2 = Rt
k–l=m



e = …………
R1 = ………
k = ………
want
Som 2.
axb=c

2 x 3 = 6 dan is
e xf = g
hxk=m
p:i=e



b=c:a
3=6:2
e = ………
k = ………
p = ………
k–l=m
a–s=g
v+z=w
s+j=
t–u=v
d–a=q






l = ………
s = ………
v = ………
j = ………
u = ………
d = ………
s:u=v
txy=j
q:d=a
rxi=h
f:u=s
g:y=d






u = ………
t = ………
q = ………
i = ………
f = ………
y = ………
Som 3.
PxV=C
s:t=v
O1 + O2 = Otot
F=mxa
P=F:A
W=Fxs
O=pxq
P:T=C
FA + FB = Ftot
V=IxR










V = ………
t = ………
O2 = ………
m = ………
A = ………
s = ………
p = ………
T = ………
FB = ………
I = ………
Som 4.
w–s=x
F:C=q
s=vxt
b+n=m
G=mxg
d=t–i
z=d+a
p:o=e
A=B:D
kxl=w










s = ………
C = ………
t = ………
b = ………
g = ………
i = ………
a = ………
p = ………
D = ………
l = ………
Som 5.
W=pxF
I=V:R
Gxh=I
A:i=t
X–Y=Z





F = ………
R = ………
G = ………
i = ………
X = ………
m+n=c
a=F:m
mxv=p
p=O;q
p=O:q





n = ………
F = ………
m = ………
O = ………
q = ………
B) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Bij veel vakken (natuurkunde, scheikunde, economie, wiskunde) wordt met
letterformules gewerkt. In dit hoofdstuk ga je met letters rekenen.
Som 1.
Som met getallen
4+3=7
Som met letters
a+b=c
Dan is 4 = 7 – 3
en
6–2=4
2=6–4
Of
Dan is
a=c–b
en
14 – q = r
q = 14 – r
Som 2.
Som met getallen
2x3=6
Dan is 3 = 6 : 2
en
Of
Dan volgt
6:2=3
6=2x3
Som met letters
vxt=s
t=s:v
en
P : 0,5 = c
P = 0,5 x c
Som 3.
Zie sommen 1 en 2. Bij som 3 wordt gebruik gemaakt van echte formules .
Voorbeeld :
Inhoud = Grondvlak x hoogte

h=
……………
Bedenk
6=2x3
Op dezelfde manier I = G x h


3=6:2
h=I:G
Som 4 en 5.
Zie uitleg sommen 1, 2 en 3.
B) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Want
Som 1.
p+q=r
2+3=5


p=r–q
2=5–3
d+e=f
R1 + R2 = Rt
k–l=m
k–l=m




e = …………
R1 = ………
k = ………
l = ………
e xf = g
hxk=m
p:i=e
s:u=v




e = ………
k = ………
p = ………
u = ………
a–s=g
v+4=w
s + j = 38
12 – u = v
d – 56 = q





s = ………
v = ………
j = ………
u = ………
d = ………
txy=j
q : 13 = a
100 x i = h
f : u = 11
3:y=d





t = ………
q = ………
i = ………
f = ………
y = ………
V = ………
t = ………
O2 = ………
Som 4.
w–s=x
F:C=q
s=vxt



s = ………
C = ………
t = ………
Som 3.
PxV=C

s:t=v

O1 + O2 = Otot 
want
Som 2.
axb=c

2 x 3 = 6 dan is
b=c:a
3=6:2
F=mxa
P=F:A
30 = F x s
O = p x 2,5
P : T = 31
3,2 + FB = Ftot
V = I x 0,8







m = ………
A = ………
s = ………
p = ………
T = ………
FB = ………
I = ………
b+n=m
G=mxg
d = 12 – i
2,2 = d + a
p : 10,1 = e
0,09 = B : D
8xl=w







b = ………
g = ………
i = ………
a = ………
p = ………
D = ………
l = ………
Som 5.
W=pxF
I=V:R
Gxh=I
A:i=t
X–Y=Z





F = ………
R = ………
G = ………
i = ………
X = ………
m+n=¾
18 = F : m
m x v = 7,5
p = 68 : q
p = 68 : q





n = ………
F = ………
m = ………
68 = ………
q = ………
C) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Bij veel vakken (natuurkunde, scheikunde, economie, wiskunde) wordt met
letterformules gewerkt. In dit hoofdstuk ga je met letters rekenen.
Som 1.
Som met getallen
4+3=7
Dan is 4 = 7 – 3
en
Of
Dan is
6–2=4
2=6–4
Som met letters
a+b=c
a=c–b
en
14 – q = r
q = 14 – r
Som 2.
Som met getallen
2x3=6
Dan is 3 = 6 : 2
en
Som met letters
xt=s
t=s:
Of
Dan volgt
en
6:2=3
6=2x3
P : 0,5 = c
P = 0,5 x c
Som 3.
Zie sommen 1 en 2. Bij som 3 wordt gebruik gemaakt van echte formules .
Voorbeeld :
Inhoud = Grondvlak x hoogte

h=
……………
Bedenk
6=2x3
Op dezelfde manier I = G x h


3=6:2
h=I:G
Som 4 en 5.
Zie uitleg sommen 1, 2 en 3.
C) Hoofdstuk 2
Formules : rekenen met letters
Som 1.
d+e=f
R1 + R2 = Rt
k–l=m
k–l=m




e = …………
R1 = ………
k = ………
l = ………
Som 2.
e xf = g
hxk=m
p:i=e
s:u=v




e = ………
k = ………
p = ………
u = ………
a–s=g
v+4=w
s + j = 38
12 –  = v
 – 56 = 





s = ………
v = ………
j = ………
 = ………
 = ………
txy= j
q : 13 = a
r x 100 = h
 :  = 11
3:=





t = ………
q = ………
i = ………
 = ………
 = ………
Som 3.
PxV=C
s:t=v
O1 + O2 = Otot
F=mxa
W=Fxs
O=pxq
P:T=C
FA + FB = Ftot
V=IxR









V = ………
t = ………
O2 = ………
m = ………
s = ………
p = ………
T = ………
FB = ………
I = ………
Som 4.
w–s=x
F:C=q
s=vxt
G=mxg
d=t–i
z=d+a
p:o=e
A=B:D
kxl=w









s = ………
C = ………
t = ………
g = ………
i = ………
a = ………
p = ………
D = ………
l = ………
Som 5.
W=pxF
I=V:R
Gxh=I
A : i = t

F = ………

R = ………

G = ………
i = ………
PxV:T=C
a x b + c = 10
dxexf=g
W = 12 x f x g




T = ………
c = ………
d x f = ……
12 x f = ……
Supersom
Van de cijfers 2, 5 en 8 kun je verschillende getallen maken, bijvoorbeeld 258 en 825.
Maak alle mogelijke getallen met de cijfers 2, 5 en 8 en tel deze op. Wat is dan het antwoord ?
Download