Definitie biologische agentia Het begrip biologische agentia omvat

advertisement
Definitie biologische agentia
Het begrip biologische agentia omvat:
•
kleine levende organismen (bijvoorbeeld bacteriën of
schimmels)
•
materiaal van biologische herkomst (bijvoorbeeld materiaal
afkomstig van planten, dieren of dode bacteriën en
schimmels)
In de wetgeving worden alleen levende organismen onder
biologische agentia verstaan. Er zijn echter ook stoffen van
biologische herkomst die geen levende organismen zijn, maar toch
aanzienlijke risico’s voor de gezondheid kunnen hebben (denk
bijvoorbeeld aan allergieën).
Download