Document

advertisement
Voorganger:
ds. F.J. Bijzet te
Brouwershaven
Voorlezer:
Michael van Casand
We lezen zondag 2 en 3 HC
De preek gaat over: Dordtse Leerregels III/IV, art. 1-5
Het eerste lied: Gezang 178:1, 2, 3, 4 (NG 63)
Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd
.
.
Votum (175b)
Zegengroet
De zegengroet mogen we beantwoorden met
het gezongen amen
Zingen: Gezang 178:1, 2, 3, 4 (NG 63)
.
.
Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
.
.
.
Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
.
.
.
Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
.
.
.
Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
.
.
.
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
Liedboek 78: 2, 1
.
.
.
Liedboek 78: 2, 1
.
.
.
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
Tekst: Dordtse Leerregels III/IV, art. 1 - 5
Remonstrantie
Dordtse
Dordtse Leerregels
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
Psalm19: 5a
Psalm19: 5b
.
.
Votum en zegengroet,
Zingen: Gezang 178: 1, 2, 3, 4 (NG 63)
Gebed
Lezen: Zondag 2 en 3 HC
Zingen: Liedboek 78: 2, 1
Tekst:
DL III/IV, art. 1-5
Zingen: Psalm19: 5
Preek
Zingen: Psalm 143: 2, 8
.
.
“Your feeling is wrong.”
(Je gevoel deugt niet)
Dordtse Leerregels III/IV, art 1:
 Ons verstand: verblind en verduisterd,
 ons oordeel: onbetrouwbaar, en
verdorven,
 ons hart en onze wil: slecht, opstandig
en hardnekkig,
 onze verlangens: onzuiver.
Weeffout in Gods schepping?
De mens heeft zichzelf, uit eigen vrije wil,
van alle goede gaven beroofd!
Door de zondeval raakte de mens:
 schuldig tegenover God (DL I, 1)
on-rechtvaardig
 beschadigd tegenover God (DL III/IV,1)
on-heilig
Zeg het tegen jezelf en tegen elkaar:
“Our feeling is wrong!
Hemel___________________________
zelf
verlossing
Aarde____________________________
Hemel___________________________
zelf
verlossing
Gods Geest
GENADE!
Aarde____________________________
Pelagius (500 na Chr.):
Zonde? Door navolging van verkeerde
voorbeelden.
Bekering? Door navolging van goede
voorbeelden.
Wat moet je met zo’n somber verhaal?
1. De grootheid van je verdorvenheid
steeds meer gaan inzien.
2. De grootheid van Gods genade
steeds meer gaan aanbidden.
Gods genade
Gods genade
Mijn schuld
Mijn schuld
.
.
Zingen: Psalm 143: 2, 8
Geloofsbelijdenis: Gezang 179b
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 104: 10
Zegengroet
.
.
Psalm 143: 2, 8
Psalm 143: 2, 8
.
.
Zingen: Psalm 143: 2, 8
Geloofsbelijdenis: Gezang 179b
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 104: 10
Zegengroet
.
.
Gezang 179b a
Gezang 179b b
Gezang 179b c
.
.
Zingen: Psalm 143: 2, 8
Geloofsbelijdenis: Gezang 179b
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 104: 10
Zegengroet
.
.
.
.
COLLECTE
Vandaag
Is de collecte voor de Kerk
Bloemenbezorging:
Vandaag: Evi in ’t Anker
Volgende week: Johan Marsman
Na de collecte zingen we: Psalm 104: 10
.
.
.
.
COLLECTE
Volgende week
Is de collecte voor de Kerk
Bloemenbezorging:
Vandaag: Evi in ’t Anker
Volgende week: Johan Marsman
Na de collecte zingen we: Psalm 104: 10
.
.
Psalm 104: 10
.
.
Zegen
De zegen mogen we beantwoorden
met het gezongen amen (182c)
.
.
.
.
De volgende kerkdienst is,
zo de Here wil,
zondag 22 december
om 9.30 uur.
Van harte welkom.
.
.
Aanstaande woensdag is het
knutselmiddag in de hal van de kerk, voor
kinderen van groep 1 t/m 8.
We gaan aan de slag met verschillende
kerst werkjes.
Iedereen is welkom van 14.00 tot 15.30 uur!
Kerstviering met de gemeente:
dinsdagavond 24 december
Muziek, zang, vertelling……
We beginnen om 19.00 uur
Download