27 259. 1911. 1 deeltje. 271. 1923. 1 deeltje, 260, 1912. id. 272

advertisement
27
259. 1911.
1 deeltje.
271. 1923. 1 deeltje,
260, 1912.
id.
272. 1924.
id.
261. 1913.
id.
273. 1925.
id.
262. 1914.
id.
274. 1926.
id.
263. 1915.
id.
275. 1927.
id.
264. 1916.
id.
276. 1928*
id.
265. 1913.
id.
277. 1929.
id.
266. 1918.
id.
278. 1931-1935. 1 deeltje,
267.
1919.
id.
269.
1920.
id.
269.
1921.
id.
270.
1922.
id.
9* Inventarissen.
279-280. Inventarissen van de gemeentearchieven. 1832, 1842.
2 deeltjes.
279.
280.
Inventaris der gemeentearchieven, opgemaakt ca.1832
W.B. De archiefstukken zijn rubrieksgewijze ingeschreven. De inventaris is naar onze begrippen vrij
primitief samengesteld.
Inventaris der gemeente-archieven opgemaakt ca
1 deeltje. N.B. ite archiefstukken zijn rubrieksgewijze
ingeschreven.De/4nventaris is naar onze begrippen vrij
prakniitief öainerigesteld.
Download