Leerlijnen euritmie en dans

advertisement
Leerlijnen euritmie en dans
Tot en met de 10e klas krijgen de leerlingen
twee lesuren per week euritmie. Een van de
twee lesuren wordt begeleid door een pianist.
Tot en met de 9e klas hebben de leerlingen 4
of 6 weken dansexpressie in deze lesuren.
Euritmie
Dit is een moderne bewegingskunst, die vanuit
de antroposofie is ontwikkeld en geïnspireerd.
In deze kunstvorm wordt het karakter van een
muziekstuk of gesproken woord zichtbaar
gemaakt door bewegingen.
In de pedagogie is euritmie leren staan voor
jezelf. Dat doe je door te bewegen op taal of
muziek of in stilte. Door beweging word je je
bewust van jezelf, van de groep en van jezelf
in de groep.
Dansexpressie
In dit vak ontdekken de leerlingen hun eigen
dansmogelijkheden en die van anderen. Het
plezier om te dansen en jezelf dansend te
uiten, staat centraal.
e
Vanaf de 10 klas kunnen leerlingen het
kunstvak Dans kiezen, al dan niet als
examenvak.
Het samen werken en samen creëren staat
voorop evenals het plezier in het bewegen. De
leerlingen ontwikkelen zich verder in de
dansexpressie en verkennen al dansend de
hedendaagse danscultuur. Er worden
werkstukken gemaakt en presentaties gegeven
die gelden als praktische opdrachten in het
schoolexamen.
e
e
11 - en 12 -klassers die het kunstvak Dans als
examenvak volgen, krijgen bovendien het
kunstvak Algemeen. In dit theorievak wordt de
geschiedenis van beeldende kunst, dans,
drama, muziek, film en fotografie behandeld.
Dit wordt getoetst in een centraal schriftelijk
examen.
7e leerjaar
Euritmie: de leerlingen verkennen de
basiselementen. Ze gaan het verschil
begrijpen tussen maat, ritme en melodie en
krijgen al bewegend gevoel voor muziek en
vorm..
De gebaren van het alfabet worden geoefend.
De leerlingen krijgen al bewegend ook gevoel
voor gedicht en vorm.
De kinderen oefenen de geometrie van de
sterren (vijfster, zevenster en meer) en voeren
tijdens advent met en voor elkaar een stille
ritmische choreografie uit.
Aan het einde van het schooljaar presenteert
iedere leerling zich individueel tegenover de
klasgenoten.
Dansexpressie
Na de kerstvakantie maken de leerlingen
gedurende enkele weken hun eigen dans op
zelf meegebracht muziek. In kleine groepjes
worden stappen, sprongen, draaien en
gebaren bedacht op basis van de
vierkwartsmaat.
Na de meivakantie maken de leerlingen kennis
met stijldansen: de Argentijnse Tango en de
Cha-Cha-Cha.
e
8 leerjaar
Euritmie: De leerlingen leren de intervallen
kennen alsmede mineur en majeur in muziek
en gebaar. Handen en voeten leren
verschillende ritmen tegelijkertijd uitvoeren.
In de woordeuritmie zoeken de leerlingen
vanuit de dynamiek van de medeklinkers naar
vorm.
Verschillende bewegingsnelheden worden
geoefend door - in stilte - de geometrische
vierhoekverschuiving te beoefenen.
Dansexpressie: De leerlingen onderzoeken
hun bewegen bij het horen van verschillende
muziekstijlen, van Bach tot Beatles of nog
anders. Hierdoor doen zij een stap in het
ontdekken van hun eigen identiteit in bewegen.
Ze maken ook vanuit improvisatie een dans. .
Zo wordt er gewerkt met de basiselementen
tijd, kracht en ruimte. Na de meivakantie
dansen de leerlingen met plezier de
Argentijnse tango en de Cha Cha Cha.
e
9 leerjaar
Euritmie: De leerlingen maken zich de
basiselementen steeds meer eigen. Deze
kunnen ze nu gebruiken bij de vormgeving van
teksten en muziekstukken. De muziek wordt
door de leerkracht op de klas gekozen, vaak
een stuk met veel dynamiek. De leerlingen
hebben hun eigen inbreng in de vormgeving.
De teksten zijn vaak dramatische gedichten.
Het binnen/buiten wordt geoefend door in
stilte de geometrische driehoeksverschuiving
te beoefenen.
Rond Pasen is er een presentatie voor ouders
en belangstellenden.
Dansexpressie: De leerlingen kunnen nu
spelen met tegengestelde danselementen als
snelheid, lichtheid, zwaarte, traagheid, hoog,
laag. Hierdoor kunnen zij hun eigen gevoel
volgen en variatie in hun dans aanbrengen. Ze
experimenteren met verschillende dansvormen
en stijlen. In kleine groepen ontwerpen de
leerlingen dansen en voeren ze uit. Hier
ontstaan vaak spannende mixen van stijldans,
dansexpressie en eigen vaardigheden als
street dance, clip-dance en hip-hop.
10e leerjaar
De euritmie wordt afgerond met een
presentatie van zelfgemaakte choreografieën
of stille vormen. Hierin zijn alle geoefende
vaardigheden verwerkt en die worden
genuanceerd toegepast.
Kunstvak Dans, 10e leerjaar
In de danslessen van de eerdere leerjaren
hebben de leerlingen de basiselementen leren
beheersen. Nu ligt de nadruk op het dansen
zelf. Er worden verschillende dansen geoefend
en gepresenteerd. De leerlingen doen auditie
voor de Vondelrevue en voeren eigen dans uit.
e
Kunstvak Dans, 11 leerjaar
Dansend en studerend doorlopen de leerlingen
de gehele westerse dansgeschiedenis van
Lodewijk 14e t/m Merce Cunningham.
Ze beheersen nu de elementen van de
dansexpressie. De eerste opdracht is het
uitvoeren van een euritmische choreografie,
bedacht door de 12e-klassers.
Vervolgens maken de leerlingen hun eigen
solodans. Ze laten zich hierbij inspireren door
improvisatie.
De 11e klassers voeren een dans uit die door
de 12e-klassers is ontworpen.
Kunstvak Dans, 12e leerjaar
De leerlingen bekwamen zich in de
dansnotatie en de overdracht daarvan.
Voor de 11e-klassers ontwerpen ze een
euritmische choreografie en een dans. Iedere
dans wordt voor een publiek uitgevoerd en
afgerond. De leerlingen zijn verantwoordelijk
voor het geheel: kleding, licht, muziek, liefst
live.
Ze doen verslag van het volledige proces.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards