Bestand downloaden

advertisement
Lagere school Heverlee
Z1 – Z2 – Z3 – Z4
Naamsesteenweg, 355
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. : (016) 39 90 23
Fax :
(016) 39 90 39
AFWEZIGHEIDSBRIEFJE 5C
Ondergetekende.……………………………………………………………
vader / moeder van……………………………………………………………………………………
Deelt mee dat mijn zoon / dochter afwezig was

op …… / ……. / ……

van …… / ……. / …… tot en met …… / ……. / ……
Reden: ………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Datum en handtekening,
Download