Möhlenhoff ALPHA2 RF Gebruikershandleiding

advertisement
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
Möhlenhoff ALPHA2 RF
draadloze naregeling voor verwarming en koeling
Gebruikershandleiding
Beschrijving, bediening, onderhoud & reiniging
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
1
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
VOORWOORD
Deze uitgave is een samenstel van de diverse installatie en servicehandleidingen van diverse
producten welke onderdeel uitmaken van de nieuwe generatie ALPHA2 draadloze naregelingen. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend. De handleiding is op basis van de op dat moment laatste
bekende stand der techniek, en de getoonde methoden zijn dus rechtstreeks terug te zoeken
in de orginele fabriekshandleidingen.
TOELICHTING SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING
Belangrijke opmerking, cruciaal voor de goede werking van het systeem.
Gevaarljke spanning, maak het onderdeel altijd eerst volledig spanningsloos alvorens met de
montage- en/of onderhoudswerkzaamheden te beginnen.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
2
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
INHOUDSOPGAVE
1.
BESCHRIJVING SYSTEEMCOMPONENTEN
1.1
2.
WEERGAVE & BEDIENING
2.1
2.2
2.3
3.
WEERGAVE EN MENUSTRUCTUREN
2.1.1 Weergaven op het basisstation...................................................................6
2.1.2 Weergaven op de thermostaten..................................................................7
2.1.3 Wijze van bedienen van de thermostaten....................................................7
2.1.4 Hoofdmenustructuur....................................................................................8
2.1.5 Komfortmodi................................................................................................9
2.1.6 Parameters................................................................................................10
KOMFORTMODI INSTELLEN
2.2.1 Partyfunctie................................................................................................11
2.2.2 Aanwezigheid............................................................................................12
2.2.3 Dagmodus .................................................................................................13
2.2.4 Nacht-/afwezigheidsmodus.......................................................................14
2.2.5 Automatische modus.................................................................................15
2.2.6 Standbymodus..........................................................................................16
2.2.7 Vakantiemodus..........................................................................................17
2.2.8 Bedieningsblokkering................................................................................19
PARAMETERS INSTELLEN
2.3.1 Komforttemperatuur verwarming...............................................................21
2.3.2 Komforttemperatuur koeling.......................................................................22
2.3.3 Nacht-/afwezigheidstemperatuur verwarming............................................23
2.3.4 Nacht-/afwezigheidstemperatuur koeling...................................................24
2.3.5 Vakantietemperatuur.................................................................................25
2.3.6 Min.Max.....................................................................................................26
2.3.7 E-CL SET...................................................................................................27
2.3.8 PX 1-5.......................................................................................................28
2.3.9 PX 6-7.......................................................................................................29
2.3.10 SET TIME ...............................................................................................30
2.3.11 RES USER..............................................................................................31
ENERGIE BESPAREN
3.1
4.
BESCHRIJVING SYSTEEMCOMPONENTEN
1.1.1 Basisstation.................................................................................................5
1.1.2 Ruimtethermostaten....................................................................................5
1.1.3 Overige systeemonderdelen.........................................................................5
ENERGIE BESPAREN
3.1.1 Uw energieverbruik beperken...................................................................32
3.1.2 Twee ingebouwde mogelijkheden.............................................................32
3.1.3 Energie besparen met komfortprogramma’s in 4 simpele stappen...........33
REINIGING EN ONDERHOUD
4.1
REINIGING EN ONDERHOUD
4.1.1 Reiniging...................................................................................................34
4.1.2 Onderhoud, het vervangen van de thermostaat-batterijen.......................34
4.1.3 Aanduiding en storingsweergave op de thermostaten..............................35
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
3
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
NOTITIES
.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
4
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
1. BESCHRIJVING SYSTEEMCOMPONENTEN
1.1
BESCHRIJVING SYSTEEMCOMPONENTEN
1.1.1
Basisstation
Het basisstation is de aansluiteenheid van de regelinstallatie waarop de stelmotoren worden
aangesloten. Het basisstation communiceert draadloos met de ruimtethermostaten. Een
systeem kan ook uit meerdere basisstations bestaan, bijvoorbeeld wanneer meerdere etages
zijn voorzien van het ALPHA2 systeem.
Standaard kunnen op het basisstation kunnen diverse in- en uitgangen worden aangesloten
zoals bijvoorbeeld ketel-, pomp- en change-over ingangen. Of en hoe deze in- en uitgangen
gebruikt worden hangen per systeem af van de gewenste functionaliteit.
Belangrijk! Installatie dient te
alle tijde door gekwalificeerde
vakkrachten te worden uitgevoerd. Levensgevaar door
elektrische spanning! Zie de
volledige handleiding voor
details.
1.1.2
Ruimtethermostaten
De thermostaten meten en regelen de temperatuur in de ruimte. De thermostaten beschikken
over diverse gebruikersfuncties en instelmogelijkheden. In principe werkt een thermostaat
zonder interventie van u als gebruiker. Of en in welke mate u gebruik gaat maken van de
verdere functies ervan is afhankelijk van uzelf.
De thermostaten beschikken over een LCD display waarop
de heersende temperatuur alsmede het actuele tijdsstip en
bedrijfsmodus worden weergegeven.
Met de thermostaat kunnen diverse functies worden ingesteld.
De thermostaten zijn draadloos, en worden gevoedt doormiddel
van 2 stuks standaard 1,5V AAA alkalinebatterijen. De batterijen
dienen ongeveer eens per twee jaar te worden vervangen.
1.1.3
Overige systeemonderdelen
In sommige gevallen is het systeem uitgebreid met een externe-antenne en/of repeater. Dit
zijn beide componenten welke de reikweidte en ontvangst van de draadloze thermostaten te
vergroten, en maken normaal gesproken geen deel uit van de leveringsomvang.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
5
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2. WEERGAVE & BEDIENING
2.1
WEERGAVE EN MENUSTRUCTUREN
2.1.1
Weergaven op het basisstation
HZ actief (stelmotor aan)
Constant uit
HZ inactief (stelmotor uit)
Knipperend kort-lang-kort
Verbinding HZ met thermostaat is slecht.
Bel uw installateur.
Knipperend kort-kort-lang
De batterij van de betreffende thermostaat moet worden vervangen.
Regelmatig knipperend
Noodbedrijf actief.
Bel uw installateur.
Constant uit
Systeem geconfigureerd voor Normally Closed stelmotoren
Constant aan
Systeem geconfigureerd voor Normally Open stelmotoren
Constant uit
Basisstation is niet gepaird met andere basisstations
Constant aan
Basisstation is gepaird, en functioneert als MASTER
Regelmatig knipperend
Basisstation is gepaird, en functioneert als SLAVE
Constant aan
Koelbedrijf actief (handmatig, of via CO-ingang)
Regelmatig knipperend
Dauwpuntsensor-ingang actief (tijdens koelbedrijf)
Constant uit
Ketel (Boiler)-uitgang inactief
Constant aan
Ketel (Boiler)-uitgang actief
Constant uit
Pump-uitgang inactief
Geen spanning op het basisstation
Constant aan
230VAC spanning op het basisstation
Temperatuurbegrenzer TB ingang actief (+Pump knippert)
Power
Temperatuurbegrenzer TB ingang actief (+ERROR brand)
Constant uit
Error
Pump-uitgang actief
Regelmatig knipperend
Constant aan
syBUS
Constant aan
Wordt alleen gebruikt voor het pairen van basisstations, en laden van SD-data.
Fuse
Pump
Boiler
Cool
Master
NO
Heating Zones
Constant aan
Constant aan
Zekering defect.
Bel uw installateur.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
6
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.1.2
Weergaven op de thermostaten
Het display van de thermostaten laat gewoonlijk de heersende ruimtetemperatuur, de tijd,
bedrijfsmodus en geactiveerde extra functies zien, zoals bijvoorbeeld;
komfortmodus
bedrijfsmodus
heersende
ruimtetemperatuur
tijd
bedieningsknop
2.1.3
Wijze van bedienen van de thermostaten
De thermostaat wordt bediend met slechts een gecombineerde draai/drukknop. In deze
handleiding wordt per handeling duidelijk weergegeven of er gedraaid of gedrukt moet worden,
doormiddel van onderstaande symbolen bij de displayweergaven;
Het symbool voor draaien. Let op, in de handleiding wordt geen onderscheid gemaakt tussen
linksom en rechtsom draaien omdat dit afhangt van de door u gewenste waarde. In het keuzemenu maakt het overigens niet uit of u linksom of rechtsom door de verschillende functies
bladert, de menustructuur is zodanig dat de waarden van twee kanten “bereikbaar zijn”.
1x
Het symbool voor een keer kort drukken. Normaal gebruikt ter bevestiging van een instelling of
keuze, meestel vergezeld van SET of BACK tekst;
SET
Indien een waarde moet worden ingesteld/bevestigd.
BACK
Indien gereed, of indien u terug wenst te gaan.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
7
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.1.4
1x
Hoofdmenustructuur
Als u vanuit de normale weergave eenmaal op de bedieningsknop drukt kunt u een keuze
maken tussen verschillende menu’s, of terugkeren naar de normale weergave.
Let op, als de thermostaat c.a. 4 seconden geen invoer ontvangt (draaien of drukken) zal deze
terugkeren naar de normale weergave.
Komfortmodi
In dit menu kunt u kiezen uit de verschillende
komfortmodi.
Parameters
In dit menu kunt u de bij de verschillende
komfortmodi behorende instellingen wijzigen.
Servicemenu voor de installateur
Met PIN-code afgeschermd menu om
geavanceerde systeeminstellingen te
wijzigen. Enkel voor de installateur.
BACK
Terug naar de normale weergave.
1x
Als u vanuit de menuweergave eenmaal op de bedieningsknop drukt bevestigt u uw keuze
voor een menu, of keert met BACK terug naar de normale weergave.
Let op, als de thermostaat c.a. 4 seconden geen invoer ontvangt (draaien of drukken) zal deze
terugkeren naar de normale weergave.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
8
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.1.5
Komfortmodi
Via de hoofdmenustructuur (pagina 8) heeft u gekozen voor het komfortmodi-menu.
11
Party
Deactiveert de nacht-/afwezigheidsmodus
voor een instelbaar aantal uren.
12
Aanwezigheid
Activeert het voor het weekend ingestelde
komfortprogramma. (op werkdagen)
13
Dagmodus
Normaal bedrijf zonder rekening te houden
met komfortprogramma’s.
14
Nacht-/ afwezigheidsmodus
Nacht-/ afwezigheidsbedrijf zonder rekening
te houden met komfortprogramma’s.
15
Automatische modus
Dag- en nacht-/afwezigheidsmodus zoals
vastgelegd in de komfortprogramma’s.
16
Standby
Zet de thermostaat uit. Alleen de vorstbeschermingsfunctie blijft actief.
17
Vakantie
Activeert het voor de vakantie ingestelde temperatuur totdat de vakantiefunctie weer wordt
uitgezet.
19
Bedieningsblokkering
Vergrendelt de thermostaat. Afhankelijk van hoe het systeem door uw installateur is
geconfigureerd kan de bedieningsblokkering zijn voorzien van 4-cijferige PIN code.
Back
Met back wordt teruggekeerd naar de normale weergave.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
9
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.1.6
Parameters
Via de hoofdmenustructuur (pagina 8) heeft u gekozen voor het parameters-menu.
21
Komforttemperatuur verwarming
De normaal gewenste ruimtetemperatuur
tijdens verwarmingsbedrijf.
22
Komforttemperatuur koeling
De normaal gewenste ruimtetemperatuur
tijdens koelbedrijf.
23
Nacht-/afwezigheidstemperatuur verwarm.
De ruimtetemperatuur tijdens nacht- /
afwezigheidsmodus, bij verwarmingsbedrijf.
24
Nacht-/afwezigheidstemperatuur koelen
De ruimtetemperatuur tijdens nacht- /
afwezigheidsmodus, bij koelbedrijf.
25
Vakantietemperatuur
De ruimtetemperatuur tijdens de
vakantiemodus.
26
Min.Max.
Instelling van de minimale en maximale temperatuur bij handmatige verstelling van de
gewenste ruimtetemperatuur.
27
E-CL SET
Hiermee kiest u of u gebruik wenst te maken van de interne komfortprogramma’s of een
externe schakelklok*. (* indien aangesloten/beschikbaar)
28
P0 1-5
Indien u gebruik maakt van de interne komfortprogramma’s geeft u hier aan welk programma
aangehouden moet worden voor doordeweekse dagen.
29
P0 6-7
Indien u gebruik maakt van de externe komfortprogramma’s geeft u hier aan welk programma
aangehouden moet worden voor het weekend.
30
SET TIME
Hiermee kunt u de systeemtijd wijzigen.
S01 t/m S03
Systeeminfo, zoals softwareversies.
31
RES USER
Met deze functie worden alle gebruikersinstellingen (zoals hierboven vermeld) teruggezet naar
de fabrieksinstelling.
Back
Met back wordt teruggekeerd naar de normale weergave.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
10
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2
KOMFORTMODI INSTELLEN
2.2.1
Partyfunctie
Deactiveert de nacht-/afwezigheidsmodus voor een instelbaar aantal uren.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de party functionaliteit kunt u de nacht-/afwezigheidsfunctie onderdrukken gedurende een
x-aantal uren. Dit kan handig zijn als u visite krijgt, en u de ruimtetemperatuur langer dan
in het komfortprogramma ingesteld op komfortniveau wilt houden.
Toepassingsvoorbeeld
Stel dat uw komfortprogramma normaal om 21:00 in de nacht-/afwezigheidsmodus zou gaan,
en dus naar de ingestelde nacht-/afwezigheidstemperatuur gaat regelen.
U krijgt vanavond visite, en wil dat de ruimte in ieder geval tot 02:00 vannacht op de normale
komforttemperatuur blijft regelen.
Als u om 20:00 de party-functie zou activeren voor een duur van 6 uur dan blijft de verwarming
vervolgens tot 02:00 regelen op de ingestelde ruimtetemperatuur.
Instelwaarde
De party-instelling geld in uren, tellend vanaf het moment dat u de party-functie instelt.
De waarde is instelbaar van 01 t/m 24 uur.
Zet u de waarde op 00 dan wordt de functie uitgeschakeld.
1
2
beginscherm
1x
1x
4
3
5
instelwaarde
1x
1x
6
1x
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
11
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.2
Aanwezigheid
Activeert het voor het weekend ingestelde komfortprogramma. (op werkdagen)
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de aanwezigheidsfunctionaliteit kunt u het komfortprogramma wat is ingesteld voor
weekenden tijdelijk ook laten gelden voor werkdagen.
Toepassingsvoorbeeld
Stel dat u normaal overdag werkt, en de verwarming overdag via het komfortprogramma
automatisch lager zet als u afwezig bent. In het weekend bent u de hele dagen aanwezig,
en u gebruikt hiervoor een komfortprogramma waarbij de verwarming de hele dag op de
normale komforttemperatuur blijft regelen.
Als u nu op een doordeweekse dag de hele dag thuis bent (u heeft bijvoorbeeld een vrije dag)
dan activeert u deze functie, en wordt het weekend programma ook gewoon doordeweeks
gebruikt.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden uitgeschakeld door andere functie te activeren;
- dagmodus
- nacht-/afwezigheidsmodus
- automatische modus
Zolang de functie actief is verschijnt deze niet langer in het menu. U kunt zien of de functie
actief is door het aanwezigheids-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
1x
5
4
1x
Zakelijke gebruikers opgelet!
Het is aannemelijk dat uw komfortprogramma in het weekend de nacht/-afwezigheidsmodus
hanteert. Indien u de verwarming met een soort overwerkfunctie wilt aanzetten is het aan te
raden hiervoor de party-functie te hanteren.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
12
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.3
Dagmodus
Normaal bedrijf zonder rekening te houden met komfortprogramma’s.
Deze functie heeft voorrang op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de dagmodus-functionaliteit geeft u aan dat de thermostaat continu naar de ingestelde
ruimtetemperatuur moet regelen, zonder rekening te houden met komfortprogramma’s.
Toepassingsvoorbeeld
Wanneer continubedrijf wenselijk is. (geen automatische nacht- of aanwezigheidsverlaging)
Of wanneer men handmatig ook de nacht-/afwezigheidsmodus wil inschakelen.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden uitgeschakeld door andere functie te activeren;
- aanwezigheidsmodus
- nacht-/afwezigheidsmodus
- automatische modus
Zolang de functie actief is verschijnt deze niet langer in het menu. U kunt zien of de functie
actief is door het zon-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
1x
5
4
1x
Aanverwante instellingen
De komforttemperaturen voor de dagmodus kunnen voor zowel verwarming als koelbedrijf
worden ingesteld in het parametermenu;
Dagkomforttemperatuur verwarming, zie bladzijde 21.
Dagkomforttemperatuur koelbedrijf, zie bladzijde 22.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
13
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.4
Nacht- / afwezigheidsmodus
Nacht-/ afwezigheidsbedrijf zonder rekening te houden met komfortprogramma’s.
Deze functie heeft voorrang op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de nacht-/afwezigheidsfunctionaliteit geeft u aan dat de thermostaat continu
naar de ingestelde nacht-/afwezigheidstemperatuur moet regelen, zonder rekening te houden
met komfortprogramma’s. Als geen nacht-/afwezigheidstemperatuur is ingesteld dan regelt de
thermostaat een door de installateur ingesteld aantal graden onder de op de thermostaat
ingestelde temperatuur.
Toepassingsvoorbeeld
Wanneer men handmatig de nacht-/afwezigheidsmodus wil inschakelen.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden uitgeschakeld door andere functie te activeren;
- aanwezigheidsmodus
- dagmodus
- automatische modus
Zolang de functie actief is verschijnt deze niet langer in het menu. U kunt zien of de functie
actief is door het maan-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
1x
5
4
1x
Aanverwante instellingen
De temperaturen voor de nacht-/afwezigheidsmodus kunnen voor zowel verwarming als
koelbedrijf worden ingesteld in het parametermenu;
Nacht-/afwezigheidstemperatuur verwarming, zie bladzijde 23.
Nacht-/afwezigheidstemperatuur koelbedrijf, zie bladzijde 24.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
14
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.5
Automatische modus
Dag- en nacht-/afwezigheidsmodus zoals vastgelegd in de komfortprogramma’s.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de automatische modus laat u het komfortprogramma bepalen of de dagmodus of nacht-/
afwezigheidsmodus actief moet zijn.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden uitgeschakeld door andere functie te activeren;
- aanwezigheidsmodus
- dagmodus
- nacht-/afwezigheidsmodus
Zolang de functie actief is verschijnt deze niet langer in het menu. U kunt zien of de functie
actief is door het auto-symbool op het display van de thermostaat, waarbij tevens middels het
zon en maansymbool wordt weergegeven welke modus (dag of nacht/afwezig) op dat moment
volgens het komfortprogramma bepaald is.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
1x
5
4
1x
Aanverwante instellingen
De temperaturen voor zowel de dag- als nacht-/afwezigheidsmodus kunnen voor verwarming
en koelbedrijf worden ingesteld in het parametermenu;
Dagtemperatuur verwarming, zie bladzijde 21.
Dagtemperatuur koelbedrijf, zie bladzijde 22.
Nacht-/afwezigheidstemperatuur verwarming, zie bladzijde 23.
Nacht-/afwezigheidstemperatuur koelbedrijf, zie bladzijde 24.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
15
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.6
Standbymodus
Zet de thermostaat uit. Alleen de vorstbeschermingsfunctie blijft actief.
Deze functie heeft voorrang op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de standbymodus schakelt u de thermostaat uit. Alleen de vorstbeveiligingsfunctie blijft
actief.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden gedeactiveerd door de bedieningsknop c.a. 3 seconden te drukken.
Zolang de functie actief is reageert de thermostaat niet bediening. U kunt zien of de functie
actief is door het standby-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
1x
5
4
1x
1
2
standby
>3s
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
16
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.7
Vakantiemodus
Activeert het voor de vakantie ingestelde temperatuur totdat de vakantiefunctie weer wordt
uitgezet.
Deze functie heeft voorrang op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Met de vakantie-functionaliteit geeft u aan dat de thermostaat continu naar de ingestelde
vakantie-ruimtetemperatuur moet regelen, zonder rekening te houden met komfortprogramma’s.
Toepassingsvoorbeeld
Energie besparen gedurende langere afwezigheid.
Instelwaarde
De begin en einddatum kan worden worden ingesteld.
De functie kan uit worden gezet.
U kunt zien of de functie actief is door het vakantie-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
1x
1x
4
1x
5
begin maand
1x
7
eind maand
1x
8
eind dag
6
begin dag
9
bevestigen
1x
1x
1x
Aanverwante instellingen
De komforttemperaturen voor de dagmodus kunnen voor zowel verwarming als koelbedrijf
worden ingesteld in het parametermenu;
Vakantietemperatuur verwarming, zie bladzijde 25.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
17
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
Vakantiemodus deactiveren
De vakantiemodus kan ook weer worden gedeactiveerd.
U kunt zien of de functie actief is door het vakantie-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
1x
1x
4
1x
5
begin maand
1x
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
18
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.2.8
Bedieningsblokkering
Vergrendelt de thermostaat. Afhankelijk van hoe het systeem door uw installateur is
geconfigureerd kan de bedieningsblokkering zijn voorzien van 4-cijferige PIN code.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de thermostaat, deze blijft regelen
zoals deze is ingesteld.
Omschrijving
De bedieningsblokkering is ter voorkoming van ongewenste bediening door kinderen of derden.
Instelwaarde
Functie kan alleen aan worden gezet.
Functie kan worden gedeactiveerd door de bedieningsknop c.a. 3 seconden te drukken OF
Indien zodanig ingesteld door uw installateur kan deactivering ook door een PIN code
geschieden.
Zolang de functie actief is reageert de thermostaat niet bediening. U kunt zien of de functie
actief is door het bedieningsblokkerings-symbool op het display van de thermostaat.
1
2
beginscherm
3
instelwaarde
1x
1x
4
1x
5
1x
1x
Functie deactiveren - indien PIN functie niet ingesteld door installateur
1
2
geblokkeerd
>3s
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
19
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
Functie deactiveren - indien PIN functie is ingesteld door installateur
Let op, de 4-cijferige PIN-code wordt geprogrammeerd door uw installateur.
1
2
geblokkeerd
3
1e cijfer PIN
6
4e cijfer PIN
1x
>3s
4
2e cijfer PIN
1x
5
3e cijfer PIN
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
20
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3
PARAMETERS INSTELLEN
2.3.1
Komforttemperatuur verwarming
De normaal gewenste ruimtetemperatuur tijdens verwarmingsbedrijf.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in, welke geldt tijdens het normale dagprogramma, in de
bedrijfsmodus verwarming.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
1
2
beginscherm
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
1x
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
21
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.2
Komforttemperatuur koeling
De normaal gewenste ruimtetemperatuur tijdens koelbedrijf.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in, welke geldt tijdens het normale dagprogramma, in de
bedrijfsmodus koeling.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
22
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.3
Nacht-/afwezigheidstemperatuur verwarming
De gewenste ruimtetemperatuur tijdens de nacht-/afwezigheidsmodus,
tijdens verwarmingsbedrijf.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in, welke geldt tijdens het nacht-/afwezigheidsprogramma,
in de bedrijfsmodus verwarming.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
23
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.4
Nacht-/afwezigheidstemperatuur koelen
De gewenste ruimtetemperatuur tijdens de nacht-/afwezigheidsmodus,
tijdens koelbedrijf.
Deze functie is gebaseerd op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in, welke geldt tijdens het nacht-/afwezigheidsprogramma,
in de bedrijfsmodus koeling.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
24
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.5
Vakantietemperatuur
De gewenste ruimtetemperatuur tijdens vakantiemodus.
Deze functie heeft voorrang op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in, welke geldt tijdens de vakantiemodus.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
25
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.6
Min.Max.
De minimale- en maximale temperatuur die doormiddel van de draaiknop kunnen worden
gekozen kunnen met deze instelling worden begrenst.
Omschrijving
Stel de minimum- en maximum insteltemperatuur in.
Toepassingsvoorbeeld
In bedrijfs- of openbare ruimten met verschillende gebruikers is het vaak wenselijk om de
gebruiker de temperatuur te laten kunnen verstellen, echter slechts in beperkte mate om
onbalans in de warmtevoorziening, maar ook ongewenste opwarmtijden erna te beperken.
In verblijfsruimten is -2 K tot +2 K een mooi uitgangspunt; bijvoorbeeld van 18,0 tot 22,0 graden
als de temperatuur was uitgelegd op 20 graden.
Instelwaarde
Van 5,0 tot 30,0 graden Celcius.
Met minimaal 1 graad verschil tussen de minimum en maximum waarde.
1
2
beginscherm
3
1x
1x
1x
4
5
instelwaarde
1x
7
6
instelwaarde
1x
8
1x
9
1x
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
26
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.7
E-CL SET
Hiermee kiest u of u gebruik wenst te maken van de interne komfortprogramma’s of een
externe schakelklok*. (*indien aangesloten/beschikbaar)
Deze functie heeft betrekking op het regelprincipe met komfortprogramma’s of een externe
ingang met klokprogramma. Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Als u gebruikt maakt van komfortprogramma’s vindt automatische schakeling van de
dagmodus naar de nacht-/afwezigheidsmodus plaats. Echter bestaat er ook een mogelijkheid
een externe schakelklok te gebruiken, welke dan is/wordt aangesloten op het systeem.
In plaats van de ingestelde nacht-/afwezigheidstemperatuur wordt dan een door de installateur
geprogrammeerd aantal graden onder de op dat moment ingestelde temperatuur geregeld.
Hier maakt u de keuze welke van de twee hierin bepalend is.
Instelwaarde
Externe schakelklok OFF = interne komfortprogramma’s gebruiken
Externe schakelklok ON = externe schakelklok gebruiken
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
27
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.8
PX 1-5
Hiermee kiest u welk interne komfortprogramma moet worden gebruikt voor doordeweekse
dagen. (X staat voor het ingestelde programma, 0, 1, 2 of 3.
Deze functie heeft betrekking op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Kies welk komfortprogramma moet gelden voor doordeweekse dagen.
Instelwaarde
P0
P1
P2
P3
Indien de E-CL functie aan is gezet (zie vorige functie) is deze functie niet beschikbaar in het
menu, omdat de waarde toch wordt genegeerd.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
28
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.9
PX 6-7
Hiermee kiest u welk interne komfortprogramma moet worden gebruikt voor het weekend.
(X staat voor het ingestelde programma, 0, 1, 2 of 3.
Deze functie heeft betrekking op het regelprincipe met komfortprogramma’s.
Op bladzijde 32 vind u meer hierover.
Omschrijving
Kies welk komfortprogramma moet gelden voor het weekend.
Instelwaarde
P0
P1
P2
P3
Indien de E-CL functie aan is gezet (zie vorige functie) is deze functie niet beschikbaar in het
menu, omdat de waarde toch wordt genegeerd.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
instelwaarde
6
1x
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
29
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.10 SET TIME
De systeemtijd hoeft slechts op 1 thermostaat per basisstation te worden ingesteld.
De overige regelaars nemen deze tijd na c.a. 15 minuten automatisch over.
1
2
beginscherm
3
1x
1x
5
4
6
1x
7
8
jaar
9
maand
1x
1x
12
11
13
dag
1x
14
15
uur
16
minuut
1x
1x
18
17
19
terug naar begin
1x
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
1x
blz.
30
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
2.3.11 RES USER
Met deze functie worden alle gebruikersinstellingen teruggezet naar de fabrieksinstelling.
Alleen de installateursprogrammering en de systeemtijd blijven behouden. Voer een reset
alleen uit op expliciet aanwijzen van een technicus.
1
2
beginscherm
1x
3
1x
1x
4
5
6
1x
7
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
31
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
3. ENERGIE BESPAREN
3.1
ENERGIE BESPAREN
3.1.1
Uw energieverbruik beperken
Energieverbruik, het woord zegt het al, is afhankelijk van de hoeveel energie die u verbruikt.
Energieverbuik is onvermijdelijk, u wilt er immers graag warm bij zitten in de winter. Energieverbruik is dan ook onlosmakelijk verbonden met een zekere mate van komfort.
Het wordt vaak gezegd; een graadje lager bespaart een x-aantal % energie op jaarbasis.
Echter gaat dit onmiddelijk ten koste van het komfort. En maatregelen die te koste gaan van het
komfort worden op termijn maar slecht nageleefd.
Energiebesparen kan ook zonder aan komfort in te boeten. Dit gebeurt als u de verwarming
automatisch lager laat zetten wanneer de ruimte niet in gebruik is.
3.1.2
Twee ingebouwde mogelijkheden
Mogelijkheid I
U kunt gebruik maken van vooraf gedefinieerde “komforttijden” voor wanneer de ruimte in ge
bruik is. U stelt dan een komforttemperatuur en een nacht-/afwezigheidstemperatuur in op de
thermostaat.
>> de komforttemperatuur geldt tijdens komforttijden
>> buiten de komforttijden geldt de nacht-/afwezigheidstemperatuur
Mogelijk II
Er kan door uw installateur een externe schakelklok op het systeem worden aangesloten.
>> bij uitgeschakelde schakelklok geldt de op de thermostaat ingestelde waarde
>> bij ingeschakelde schakelklok trekt de regeling een instelbaar aantal graden van de
ingestelde waarde af (dalingsverschilmodus)
Meestal wordt dit gedaan in kantoorgebouwen, waarbij de exacte nachttemperatuur niet
absoluut hoeft te worden bepaald, of waarbij bijvoorbeeld een ingeschakeld alarmsysteem
de dalingsverschilmodus activeert.
De hierna beschreven procedure is gebaseerd op mogelijkheid I.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
32
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
3.1.3
Energiebesparen met komfortprogramma’s in 4 simpele stappen
>> Stap 1
Ga onnodige verwarming tegen. Door deze naregeling te plaatsen zorgt u ervoor dat u een
absolute ruimtetemperatuur kunt instellen. Metname thermostaten in garage’s, bergingen en
verkeersruimten leveren een energiebesparing op. Die in verblijfsruimten, die zijn er voor het
komfort.
>> Stap 2
Bepaal de komforttemperatuur van ieder vertrek met een thermostaat. Kies deze zorgvuldig, en
zodanig dat komfort en energieverbruik in balans zijn. Normaal gehanteerde temperaturen zijn;
Type ruimte
Temperatuur
Leefruimte, keuken, woonkamer, werkkamer, kantoor
20-22°C
Bijkeuken, verkeersruimte, hal, overloop, toilet
15-18°C
Binnenberging, inloopkast, garage
5-15°C
Slaapkamer
15-20°C
>> Stap 3
Denk na wanneer ruimtes op deze komforttemperatuur moeten blijven, en wanneer niet. Het
gaat om globale dagdelen. Vergelijk deze met de onderstaande standaard komfortprogramma’s,
en kies het programma waarbij de uw eigen komforttijden in ieder geval ook als komforttijd zijn
aangemerkt; anders zal de maatregel onprettig kunnen worden.
Wees creatief, en bedenk dat u indien u de ingebouwde komfortprogramma’s gebruikt zowel
een dag als nachttemperatuur kunt instellen. Een slaapkamer kan dus overdag lager worden
gezet door de nachttemperatuur hoger in te stellen als de dagtemperatuur.
Per thermostaat kunt u een programma voor doordeweekse dagen en het weekend kiezen.
Deze mogen ook gelijk zijn.
Programmanummer
Programmanaam
Komforttijd 1
Komforttijd 2
P0
Thuis, aanwezig
05:30 - 21:00
-
P1
Thuis, vroeg op
04:30 - 08:30
17:30 - 21:30
P2
Thuis, laat thuis
06:30 - 10:00
18:00 - 22:00
P3
Werkruimte
07:30 - 17:30
-
De standaard komfortprogramma’s kunnen op verzoek, en tegen betaling, worden aangepast
door uw installateur. Dit dient met een SD kaart te geschieden, en vereist vergaande kennis
over de systeemwerking. (geen klus voor de handige buurman...)
>> Stap 4
Nu u de komforttijden heeft bepaald weet u ook de tijden dat de nacht-/afwezigheidstemperatuur geldt. Bepaal per thermostaat wat een voor u acceptabele nacht-/
afwezigheidstemperatuur is.
Bij vloerverwarming kan een temperatuur die 2 graden lager is dan de komforttemperatuur als
veilig worden beschouwd. Afhankelijk van de ruimte en gebruikt verwarmingssysteem kan dit
ook meer zijn. Ondervinding is hierin de beste leer.
Stel nu per thermostaat het doordeweekse- en weekendprogramma in, en vergeet niet de
bijbehorende komfort- en nacht-/afwezigheidstemperaturen te programmeren!
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
33
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
4. REINIGING EN ONDERHOUD
4.1
REINIGING EN ONDERHOUD
4.1.1
Reiniging
Voor zowel het basisstation als de thermostaten geldt dat hiervoor alleen een droog
oplosmiddelvrij zacht doek mag worden gebruikt.
Gebruik GEEN water, in verband met levensgevaarlijke spanning.
4.1.2
Onderhoud, het vervangen van de thermostaat-batterijen
Een thermostaat wordt gevoedt door 2 stuks 1,5V LR03/AAA alkaline-batterij. Afhankelijk van
de omgevingsvariabelen dienen deze batterijen c.a. eens per 2 jaar te worden vervangen.
Met enige technische affiniteit kan dit door uzelf worden gedaan. Neem bij twijfel echter altijd
contact op met uw installateur.
Neem de draaiknop los van
de thermostaat, door hem
naar je toe te trekken.
Steek een platte schroevendraaier in recht in het
sleufgat, en beweeg de
schroevendraaier dan naar
onderen.
Vervang de batterijen.
Hang de thermostaat in de
bovenste twee uitstekende
nokjes en duw vervolgens
de onderkant voorzichtig
naar de wand totdat het
frontdeel vastklikt.
Neem de batterijen uit de
verpakking en druk deze
met de hand in de daarvoor
bestemde houder.
Kantel nu de voorzijde los,
dit gaat het gemakkelijkst
als dit gelijktijdig met de
vorige stap geschiedt.
Plaats nu de bedienknop.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
34
/
35
Möhlenhoff ALPHA2 RF naregeling, handleiding voor de gebruiker.
4.1.3
Aanduiding en storingsweergave op de thermostaten
Batterijcapaciteit laag.
Batterijvervanging noodzakelijk op zeer korte termijn.
Verbinding gestoord.
Bel uw installateur.
Verbinding weggevallen.
Bel uw installateur.
Interne temperatuurssensor defect.
De thermostaat dient vervangen te worden.
Bel uw installateur.
Externe temperatuurssensor defect.
De thermostaat en/of de externe sensor zelf dient vervangen te
worden. Bel uw installateur.
Let op, thermostaten met externe temperatuurssensor worden enkel op
speciaal verzoek geleverd.
Infraroodsensor defect.
De thermostaat dient vervangen te worden. Bel uw installateur.
Let op, thermostaten met infraroodsensor worden enkel op speciaal
verzoek geleverd.
Batterijcapaciteit kritiek
De batterijen van de thermostaat dienen onmiddelijk te worden
vervangen.
Basisstation ondanks succesvolle pairing niet gevonden.
Controleer of er spanning op het basisstation staat. (de zekering of
voeding van het basisstation is hoogstwaarschijnlijk uitgevallen)
Als de groene POWER led op het basisstation brandt staat er spanning
op het basisstation.
Bel uw installateur.
Communicatie tussen de basisstations gestoord.
Controleer of er spanning op het basisstation staat. (de zekering of
voeding van het basisstation is hoogstwaarschijnlijk uitgevallen)
Als de groene POWER led op het basisstation brandt staat er spanning
op het basisstation.
Bel uw installateur.
Uitgave van JOCO Benelux B.V. te Assen, versie 1.0 d.d. 01-04-2015 |
blz.
35
/
35
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards