Vragenlijst reconstructie Marktstraat

advertisement
Vragenlijst reconstructie Marktstraat
1. Wat is uw mening over de noodzaak van een nieuwe inrichting van de Marktstraat?
 noodzakelijk
 niet noodzakelijk
 geen mening
2. Wat vindt u van het gepresenteerde ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Marktstraat?
 erg mooi
 mooi
 lelijk
 heel lelijk
 geen mening
3. Kunt u uw antwoord toelichten? Wat vindt u mooi of juist niet mooi aan de nieuwe
inrichting?
4. Wij zijn benieuwd naar wat uw mening is over verschillende onderdelen van het
gepresenteerde ontwerp van de Marktstraat.
Een goed
idee
Geen goed
idee
Geen mening






Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
(voor zowel bewoners als bedrijven)
Het verlichtingsniveau verhogen, door het plaatsen
van extra lantaarnpalen en gevelverlichting. Dit om
de veiligheid ’s avonds en ’s nachts te vergroten
Het handhaven van de bestaande ronde
afvalbakken, eventueel op een andere locatie









Het plaatsen van extra fietsenrekken
De gevel voorzien van groen op ‘gevelrekken’,
waardoor een groener beeld en een mooiere
uitstraling ontstaat






Het behouden van de taxistandplaatsen
Het behouden van de bestaande bomen
5. Hoe beoordeelt u alles afwegende het voorstel voor de reconstructie van de Marktstraat?
 zeer positief
 positief
 negatief
 zeer negatief
 geen mening
6. Kunt u uw antwoord toelichten? Waarom oordeelt u positief of juist negatief?
7. Bent u bewoner of heeft u een winkel-, horeca-, of ander soort bedrijf?
 bewoner
 ondernemer
 beide
8. Wat is het adres van uw bedrijf/ woning?
9. Heeft u de informatiebijeenkomst bezocht?
 ja
 nee
10. Heeft u nog opmerkingen of vragen naar aanleiding van het gepresenteerde ontwerp?
Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Download