Weerter opticien maakt stripboek over oogzorg

advertisement
Weerter opticien maakt stripboek over oogzorg
Jubileumactie voor het goede doel
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van zijn optiekzaak, besloot Eric Mertens tot een
wel heel bijzondere jubileumactie: de uitgifte van een stripverhaal dat zich afspeelt in en
rondom een optiekzaak in Weert. Eric Mertens vertelt meer over het ontstaan van het idee,
de bedoeling van de strip en wat er gebeurt met de opbrengsten van de verkoop van zijn
strip ‘Eric en de Optische Oogleden’.
Strips en stripfiguren zijn voor Eric Mertens een vertrouwde communicatievorm. Al vanaf de
oprichting van zijn optiekzaak, communiceert hij veelvuldig met abstracte stripfiguurtjes die
gecreëerd zijn door illustrator Raoul Deleo. Het idee om met strips te communiceren ontstond
jaren geleden, toen Eric Mertens rolluiken voor zijn optiek moest aanbrengen na enige overlast
van junks. “Omdat ons pand in een monumentale winkelstraat ligt, waren grauwe rolluiken
niet echt sfeerbevorderend. Om deze luiken enigszins ‘aan te kleden’, was ik op zoek naar een
illustrator. Ik kwam in contact met Raoul Deleo en zo ontstond het idee om stripfiguren op de
luiken te tekenen. Die stripfiguurtjes zijn we toen ook in onze advertenties gaan gebruiken en
die spelen nu ook een rol in het stripverhaal”, aldus jubilerende opticien.
Zorg voor ogen
“Met de strip wil ik iedereen wijzen op de noodzaak en het belang van regelmatige
oogcontrole bij opticien of oogarts. Heel veel mensen lopen met verouderde brillen of lenzen
rond, of hebben visusproblemen zonder dat ze het zelf weten. Mensen laten wel jaarlijks of
halfjaarlijks hun gebit controleren, maar hun ogen niet. Dat is toch vreemd!”
De strip ‘Eric en de Optische Oogleden’ is ontwikkeld door Geert en Dorus Loyen. “Mijn
briefing aan hun was: ‘Ontwikkel een strip, die de lezers op een leuke en overtuigende manier
duidelijk maakt dat het belangrijk is dat ogen goed verzorgd en regelmatig gecontroleerd
worden’.” In het stripverhaal krijgen diverse oogtesten en oogproblemen de aandacht.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van meerdere professionals. “Zo is
bijvoorbeeld één van de onderwerpen glaucoom. Om hier goed vorm aan te kunnen geven,
mochten we van Alcon het patiëntenvoorlichtingsboekje ‘Als uw oogarts spreekt over
...glaucoom’ gebruiken. Daardoor kregen Geert en Dorus de benodigde input over glaucoom,
maar ook over oogdruppelen en oogdruppelhulpmiddelen. Kortom, informatie die precies
aansluit op de belevingswereld van patiënten.” Eric Mertens vertelt dat in de strip ook een
aantal oogtestjes staan, om de mensen te confronteren met verschillende oogproblemen. “Zo
staat er bijvoorbeeld een test in voor veraf zien in. Niet als diagnostische test, maar puur om
mensen aan het denken te zetten.”
Enthousiast ontvangen
Inmiddels zijn de stripboeken uitgebracht. “Er wordt bijzonder enthousiast gereageerd. Niet
alleen door mijn klanten, maar ook door collega’s en oogprofessionals. Iedereen vindt het een
originele manier om de zorg voor ogen meer onder de aandacht te brengen van het grote
publiek. En daar ben ik best wel een beetje trots op!” Naast een Nederlandse versie heeft de in
Weert gevestigde optiek ook een uitgave in het Weerter dialect uitgebracht. “Dat hoort een
beetje bij onze optiek. We zijn al 15 jaar in Weert gevestigd en veel van onze klanten spreken
bij ons in de zaak altijd dialect. Daarom vond ik het leuk om twee versies uit te brengen.”
Mensen die de strip willen hebben, kunnen deze bestellen op
http://www.goeddoelvoorogen.nl voor €5,- exclusief verzendkosten. Met de opbrengst van de
verkoop van de stripboeken wil Eric Mertens goede doelen ondersteunen. Hij heeft hiervoor
de Stichting Goed Doel voor Ogen opgericht, die de strips verkoopt. “Aanvankelijk wilde ik met
de stichting de opbrengsten ten goede laten komen voor het Oogfonds. Een half jaar geleden
is mijn zus overleden aan de gevolgen van kanker. We hebben toen besloten om met de helft
van de opbrengsten óók de KWF-Kankerbestrijding te steunen, zodat wij nu twee goede
doelen helpen.” Heel blij is Eric met de ondersteuning van zijn stichting door Alcon. “Alcon
gaat aan alle oogartsen in Nederland ons stripverhaal aanbieden. Als alle oogartsen hier
gebruik van maken, zijn we snel door de voorraad heen. Maar dat is ook de bedoeling. Want
dan bereiken we ons doel: aandacht bij jong en oud voor zorg voor ogen én financiële steun
voor het Oogfonds en het KWF. Ik heb er in totaal 15.000 laten maken. Namens de Stichting
Goed Doel voor Ogen zou ik zeggen: bestellen maar!”, besluit hij lachend.
Related documents
Download