Wil je ook weten welke homeopathische middelen er bij horen?

advertisement
Kindertypes zoals beschreven door arts-homeopaat Frans Kusse:
1. een gevoelig stillertje
Dit kind is wat meer op zichzelf. Niet omdat het altijd fijn is om alleen te zijn, maar het kind heeft
moeite met de hardheid en ruwheid van de wereld om zich heen. Het kind is bang om gekwetst te
worden en heeft de neiging om zich daarom een beetje terug te trekken.




Arsenicum album
Ignatia
Natrium carbonicum
Natrium Muriaticum



Silicea
Staphisagria
Thuja
Vooral Thuja-, Staphisagria-, Natrium muriaticum-, en Natrium carbonicumkinderen doen dit van
nature omdat erg gevoelig zijn.
Natrium-kinderen kunnen zich echt afsluiten en zich achter een muurtje verschuilen. Thuja-kinderen
kunnen zelfs een hele eigen fantasiewereld creëren. Ignatia-kinderen gaan zich pas terugtrekken na
het meemaken van een forse teleurstelling of verdriet, vooral als ze daar niet goed overheen komen.
Silicea-kinderen zijn wat gereserveerd omdat ze zich niet altijd opgewassen voelen tegen de harde
wereld. Arsenicum album kinderen hebben de neiging zich achter een mooie façade te beschermen.
Daarachter zit ‘een vaak diep verborgen’ angst. Het is angst om alle kwijt te raken, hun spulletjes, de
mensen om zich heen en hun gezondheid.
2. een lieverdje
Dit is een gemakkelijke en meegaand kind. Zo’n kind waarvan iedereen denkt: doe mij daar maar een
stuk of vier van! Toch kan er soms onder doe lieve buitenkant wel een wat turbulent gevoelsleven
schuil gaan, dus onderschat het kind niet!




Carcinosinum
Magnesium muriaticum
Manganum
Pulsatilla
De Pulsatilla-kinderen zijn meestal echt lieve kinderen. Ze vinden het heerlijk om het anderen naar
de zin te maken en te genieten van gezelligheid. Er zit geen kwaadaardigheid in ze en a;s ze niet leuk
behandeld worden, worden ze eerder verdrietig dan boos. Knuffelaars bij uitstek!
Carcinosinum-kinderen zijn net zo gemakkelijk, maar van binnen kunnen ze wel meer kwaadheid met
zich mee dragen. Ze voelen zich echter niet sterk genoeg om voor zichzelf op te omen en hebben
moeite hun grenzen aan anderen aan te geven. Meer dan Pulsatilla kinderen neigen ze zichzelf weg
te cijferen en hun emoties op te kroppen. Magnesium-kinderen zijn ook lief, maar zij doen dat meer
voor de lieve vrede. Ze zijn als de dood voor ruzie en zullen letterlijk alles doen om de vrede te
bewaren of om vrede te stichten. Als het ze teveel wordt kan de opgekropte woede er uit barsten,
want zij kunnen wel degelijk erg boos worden. Manganum kinderen zijn de typische helpertjes. Daar
1
voelen ze zich lekker bij. Van nature kunnen zij zich enorm aanpassen en het anderen naar de zin
maken.
3. de baas
Dit kind is een leider in de dop. Als je er zo eentje thuis hebt, zul je dit snel genoeg herkennen, want
je geeft ze een vinger en…………….. precies! Met zo’n kind ontstaat er regelmatig een kleine
machtstrijd in huis. Het kind neemt graag het voortouw als het zich ergens thuis voelt.





Arnica
Aurum
Cuprum
Ferrum
Kalium Carbonicum





Lycopodium
Mercurius
Nux Vomica
Sepia
Sulphur
Aurum en Mercurius-kinderen ontpoppen zich al heel jong tot baasjes en laten zich niet graag door
anderen de les lezen. Nux Vomica-kinderen zijn de regelaartjes: zij weten precies hoe ze het willen
hbben en zullen alles doen om hun plannen dor te zetten Lachesis-kinderen zorgen ervoor dat ze
gezien worden en dat er naar hen wordt geluisterd. Als ze de aandacht niet vanzelf krijgen zullen ze
ervoor zorgen dat se die krijgen. Cuprum en Ferrum-kinderen hoeven niet perse de aanvoerder te
zijn, maar vallen op door hun sterke wil en persoonlijkheid net als Arnica-kinderen. Ze laten zich niet
gemakkelijke sturen, maar als ze zich ergens voor inzetten gaan ze er helemaal voor. Kalium
Carbonicum–kinderen zijn niet zulke drammers als Ferrum-kinderen, maar ze zijn meestal wel
persoonlijkheidjes die hun eigen gang gaan, overtuigd als ze zijn van hun koers. Sepia-kinderen
hebben ook een sterkte persoonlijkheid en weten kun plaats in te nemen. Net zoals de meeste
Sulphur-kinderen zijn ze graag onafhankelijk en op zich zelf.
4. de druktemaker
Pffff…..dit kind heeft zoveel energie of is zo ‘aanwezig’ dat je je als ouder soms afvraagt waar het
allemaal vandaan komt! Een druk kind vraagt vaak veel aandacht en als ze die niet krijgen, kunnen ze
daar heel heftig op reageren.




Agaricus
Apis
Lithium phosphoricum



Medorrhinum
Saccharum
Tuberculinum
Er zijn wel meer geneesmiddelen die kunnen passen bij drukke kinderen met de diagnose ADHD,
maar Saccharum, Lithium phosphoricum en Tuberculinum worden het meest met succes
voorgeschreven. Saccharum-kinderen zoeken vooral aandacht en als ze dat niet genoeg krijgen,
willen ze zoetigheid. Heaas worden ze daar juist extra druk van! On der de ‘dwarsliggertjes’komen
overigens ook een geeesmiddelen voor die hier net zo goed hadden kunnen staat, vooral Belladonna.
Agaricus-kinderen zijn gewoon druk van nature. Ongeremd is het juiste woord. Ze kunnen er niets
aan doen; het zit in hun aard. Maar met een dosis Agaricus zijn ze wel beter aanspreekbaar en meer
handelbaar. Medorrhinum-kinderen hoeven niet altijd druk te zij, mar als ze door een voorval uit
balans raken kunnen ze opeens allerlei doldwaze dingen gaan doen en heel lastig worden. Het is een
2
innerlijke onrust die hen voortdrijft en hen buiten zichzelf brengt. Op andere momenten kunnen ze
weer lief en meelevend zijn!
5. een kind dat alles is nog eng vindt
Dit kind staat nog op de drempel om het echte leven in te gaan. In een beschermde omgeving voelt
het zich thuis en veilig. In de ‘grote wereld’ is het toch wel erg eng. Wat kan er allemaal gebeuren?




Baryta carbonica
Calcarea carbonica
Calcarea silicata
Calcarea sulphurica



Lac caninum
Opium
Stramonium
Baryta caronica-kinderen voelen zich snel onmachtig ten opzichte van anderen en hebben de neiging
zich achter moeders rokken terug te trekken. Diep van binnen willen (en kunnen) ze wel een
belangrijke rol spelen, maar daar moeten ze de moed voor vinden. Calcarea carbonicum-kinderen
lijken op Baryta carbonicum-kinderen, maar nemen het leven toch iets lichter. Ze kijken wel de kat
uit de boom! Bij Calcarea silicata speelt het eigen zelfbeeld een belangrijke rol, het imago in de
buitenwereld. Wat denken anderen van mij? Bij Calcarea sulpurica-kinderen bestaat er altijd twijfel
of ze wel geliefd worden. Lac caninum-kinderen hebben de neiging in de underdog-posititie te gaan
zich onderdanig te gaan gedragen ten opzichte van anderen. Dit geneesmiddel kan helpen hun
zelfbeeld te verbeteren. Opium hebben kinderen vaak nodig na een hevige schrik of na een
verdoving. Opium-kinderen hebben de neiging de werkelijkheid te ontvluchten als ze die niet meer
aankunnen. Stramonium-kinderen voelen zich bedreigd en zien overal gevaar in. Ze klampen zich
daarom heftig vast aan de mensen die ze vertrouwen en kunnen letterlijk wild van angst worden als
ze die veiligheid kwijt zijn.
6. een vriendenmakertje
Dit kind is van nature open en spontaan en stapt zonder reserve op vreemde mensen af en sluit
direct met iedereen vriendschappen. Het kind is meelevend van aard en heeft oprechte aandacht
voor anderen.



Aconitum
Argentum nitricum
Calcarea phosphorica



Causticum
Magnesium phosphoricum
Phosphorus
Phosphorus-kinderen zijn ‘mensen-mensen‘ bij uitstek. Ze zijn open, maken gemakkelijk contact en
hebben meestal veel vriendjes
Calcarea en Magnesium phosphoricum–kinderen zijn iets terughoudender en hebben minder
zelfvertrouwen, maar verlangen oprecht naar vriendschap en zetten zich daarvoor in. Aconitumkinderen zijn minder open, maar zijn- net als Argentum nitricum en Phosphorus- kinderen meelevend en gevoelig voor het lijden van anderen. Causticum-kinderen kunnen zelfs zo sterk
meeleven dat ze gaan huilen als andere kinderen huilen. Een van hun meest opvallende
eigenschappen is dat ze voor anderen opkomen als het nodig is. Ze hebben een zwak voor de
underdog.
3
7. een nog niet gelande kind
Dit kind lijkt nog niet helemaal op aarde ‘aanwezig’ te zijn of grote moeite te hebben om een plaats
in dit aardse leven te vinden. Het kind vlucht soms in fantasiewereldje en kan heel dromerig zijn en je
niet horen.







Alumina
Beryllium
Borax
Graphites
Helium
Hydrogenium
Lithium metalicum
Hydrogenium-kinderen voelen zich nog niet thuis in hun lichaam en zouden het liefst terug willen
naar de mooie eenheid waar ze vandaan komen. Ze zijn niet ‘geaard’.Helium-kinderen accepteren
het leven ook niet en hebben hun eigen wereldje gemaakt. Daarin voelen ze zich veilig. Ze geven
vaak ‘niet thuis’ en gaan op in hun eigen werled. Helium kan een geneesmiddel zijn bij autisme.
Lithium-kinderen zijn fysiek meer aanwezig, maar hebben geen kompas voor hun leventje. Ze
schieten alle kanten uit en kunnen impulsief en ongeremd gedrag vertonen. Zo zijn ze vaak totaal
onvoorspelbaar. Berylium-kinderen hebben ook nog weingi eigenheid, maar zij hebben voor een
andere strategie gekozen: zij passen zich aan en gedragen zich naar wat anderen van hen
verwachten. Borax-kinderen hebben de neiging zich tegen het leven te verzetten en zich terug te
trekken. Het aardse leven is voor hen te rumoerig en te verwarrend. Zij zoeken rust. Graphiteskinderen zijn al weer meer geland maar kunnen wel heel gemakkelijk uit hun evenwicht worden
gebracht. Alumina-kinderen hebben wel eigenheid maar kunnen in de war raken als ze in contact
komen met andere kinderen. Ze hebben dan moeite om bij zichzelf te blijven en niet ‘net als de
anderen ‘te denken en te doen.
8. een dwarsligger
Alle kinderen liggen van tijd tot tijd dwars natuurlijk want we hebben allemaal wel eens een slecht
humeur. Bij dit kind is het wel een hoofdthema. Het is uiteraard een persoonlijkheidje, want je moet
wel een eigen wil hebben om ergens tegen te kunnen zijn en het anders te willen.




Ammonium carbonicum
Anacardium
Ntimonium crudum
Belladonna



Chamomilla
Cina
Magnesium carbonicum
De antimonium crudum-kinderen spannen de kroon. Als ze niet lekker in hun wel zitten, liggen ze
enorm dwars en valt er geen land met hen te bezeilen. In gezonde en rustige toestand zijn het echter
ook vaak romantische creatieve kinderen. Ammonium carbonicum-kinderen worden moeilijk vanuit
boosheid. Er is meestal wel een reden voor hun irritaties, want eigenlijk zijn ze heel idealistisch en
hebben ze hoge verwachtingen. Maar als ze teleurgesteld raken, zullen ze dat ook laten merken!
Belladonna-kinderen zijn temperamentvol en als iets hen niet zint, zullen ze dat op elke manier laten
merken. Zij kunnen ook echte ‘druktemakertjes’ worden. Bij Chamomilla-kinderen is er meestal iets
aan de hand als ze moeilijk en geïrriteerd zijn. Maar als ze verstoord raken, zijn ze volledig van slag
4
en voor weinig reden vatbaar. Chamomilla is een wondermiddel bij kinderen die onmogelijk worden
bij pijn, zoals bij het doorkomen van tanden of een oorontsteking. Magnesium carbonicim-kinderen
kunnen heel lief en vredelievend zijn, maar op andere momenten ook verschrikkelijk gedrag
vertonen. Ook bij hen zij er vaak aanleidingen voor aan te wijzen waarom ze zo doen. Magnesium
carbonicum-kinderen willen diep in hun hart alleen maar harmonie in hun omgeving.
5
Download