manual micropoint2surface 090713v1 nl

advertisement
Safety
Installatie instructies voor de:
Micropoint 2 Surface
IP44
! Armatuur voldoet aan EN60598-2-22 en is bruikbaar in een normaal binnenklimaat met een nominale licht output in noodbedrijf van 140 lumen
! Deze armatuur kan toegepast worden in een omgevingstemperatuur van 5oC tot 25oC
Montage
b
a
Neem onderbasis,
tik door de gewenste
kabelingang.
Opmerking: centrale
kabelingang dient te
worden geboord.
Kabel ingang
Gebruik minimaal 4 van
de bevestigingspunten
en 4 geschikte montage
schroeven
(niet meegeleverd)
om het montagevlak te
bevestigen.
Kabel
ingang
Kabel
ingang
= 110.0mm =
1
Centrale kabel ingang
Cable Entry
Bedrading
Bedraad netkabel in aansluitblok op
montage basis zoals weergegeven in
tabel rechts
- aarde (Groen/Geel)
N - Nul (Blauw)
L1 - Ongeschakelde Fase (Bruin)
L2 - Geschakelde Fase (Zwart)
Zorg ervoor dat de netspanning
uitgeschakeld is
3
Decentraal
N
L1
L2
Centraal HF
N
L1
-
Centraal
geadresseerd
N
L1
-
Bevestiging
Opmerking:
Om de voorkant te verwijderen, steek een schroevendraaier in een van de uitsparingen om de
clips te ontgrendelen.
CLICK
Til de voorkant van
het armatuur op en
klik deze in positie,
zodat de orientatie
overeenkomt met de
achterbak.
Pagina 1 van 2
MP2 Surface 090713V1
2
= 110.0mm =
Zorg bij vluchtwegverlichting
ervoor dat de pijlen parallell
lopen met de langste zijde,
zie ommezijde voor
meer informatie
Belangrijk:
Zorg ervoor dat de streepjes op de tussenplaat in lijn zijn met de wand- of plafondindeling
Dit voorziet een optimale verlichtingssterkte op de vloer door de langwerpige lichtverdeling
Open ruimte / anti-paniek lichtverdeling
Vluchtroute lichtverdeling
Voor vluchtroute verlichting zorgt u ervoor dat de streepjes
in lijn zijn met de langsrichting
Streepjes in lijn
met elkaar
Aanraak sensor instructies
De aanraak sensor kan gebruikt worden om handmatig noodtests te starten, of het lichtniveau in
netbedrijf in te stellen. De sensor kan aangeraakt worden d.m.v. uw vinger op de plaats
rondom de groene laad LED te bewegen totdat deze snel gaat knipperen.
Een kortstondige aanraking (ongeveer 0.5 sec) start een 10 sec durende noodtest.
Een langdurige aanraking (langer dan 3 sec) verandert het LED licht niveau in netbedrijf naar de
volgende 'setting' die daarna opgeslagen wordt in het geheugen.
Er zijn 5 mogelijke licht niveau settings:
Off Low Medium High Full
Haal na elke lichtniveau aanpassing uw vinger weg en herhaal de aanraking, totdat de gewenste setting is bereikt.
Veilig werken
1. Controleer de waarden op het label op spanning en frequentie voordat de armatuur op het net aangesloten wordt.
2. Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is als er aan de armatuur gewerkt wordt, bij installatie of uitvoering van servicewerkzaamheden.
3. Monteer de armatuur niet te dicht bij licht ontvlambare materialen.
4. Sluit geen conventionele magnetische ballast aan op hetzelfde elektrische circuit om schade aan de sturing te voorkomen.
5. De lichtopbrengst van het product kan leiden tot verwondingen aan het oog in omstandigheden waarin direct in de lichtbron wordt gekeken met onbeschermde
ogen voor meer dan enkele seconden.
6. Dit armatuur is enkel geschikt voor vaste montage en permanente directe aansluiting op het lichtnet.
Onderhoud en verwijdering
1. Onderhoud, bijvoorbeeld reinigen, mag alleen worden uitgevoerd nadat de netspanning is uitgeschakeld. Er mag niet van worden uitgegaan dat armaturen
met lampen die niet branden zijn uitgeschakeld, controleer dit altijd voordat u onderhoud pleegt.
2. Reiniging dient regelmatig te worden uitgevoerd, zodanig dat het vuil zich niet ophoopt waardoor dit de thermische veiligheid of de optische prestaties kan
beïnvloeden van de armatuur. Regelmatig schoonmaken zorgt er ook voor dat de optische prestaties van de armaturen worden gehandhaafd.
3. Vermijd het aanraken van het LED oppervlak. Reiniging : blaas oppervlak met droge lucht of stikstof gas.
4. Aan het einde van de levensduur wordt de armatuur aangemerkt als WEEE op grond van Richtlijn 2002/96/EG en dient te worden vernietigd in
overeenstemming met lokale wetgeving.
Testen van de armatuur decentraal (-AT;-EC2)
Test intervallen worden bepaald vanaf het moment van de installatie van de batterij, met een automatische extra 12 uur vertraging om ervoor te
zorgen dat de armaturen geïnstalleerd tijdens de dag worden getest in de nacht. Een volledige duurtest wordt gestart 36 uur na de eerste installatie.
Armatuur wordt voortdurend bewaakt met behulp van informatie van het LED armatuur en de exacte aard van de fout weergegeven door een
in bepaalde volgorde knipperende LED (zie onderstaande tabel).
Lamptest fout
Duurtest fout
Laadstroom fout
Batterijspanning fout
Pagina 2 van 2
MP2 Surface 090713V1
Decentrale noodverlichting (-AT; -EC2)
Nominale spanning
220V - 240V AC
Omgevingstemperatuur
- 5°C … +30°C permanent
0°C … +35°C niet permanent
Centrale noodverlichting (-CG)
Nominale spanning
220 - 240V AC, 50/60Hz,
176 - 275V DC
Omgevingstemperatuur
-20°C … +40°C
Lichtstroom
Symmetrisch
140 lm
Asymmetrisch
140 lm
Verklaring van de LED indicatie decentraal (-AT;-EC2)
Armatuur reiniging
Einde levensduur en component verwijdering
WEEE
Cooper Safety BV
Postbus 3397
4800 DJ Breda
Nederland
Tel. +31 (0)76 750 53 00
Fax +31 (0)76 587 14 22
www.coopersafety.be
www.coopersafety.nl
Safety
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards