Conclusies meer mineralen in het ruwvoer

advertisement
552 veldjes, metingen, wegingen
en complete voederwaarde-analyses
Uitdagingen veehouderij
• Meer melk leveren
– Meer ruwvoer produceren
– Meer melk uit ruwvoer produceren
• Investeren in een hogere opbrengst per ha.
– Drogestofopbrengst
– kVEM-opbrengst
– Ruw eiwit opbrengst
– DVE-opbrengst (kwaliteit eiwit)
Drogestofopbrengst gemiddeld
over 5 jaar
kVEM-opbrengst gemiddeld
over 5 jaar
Ruw eiwit opbrengst gemiddeld
over 5 jaar
DVE-opbrengst gemiddeld
over 5 jaar
Conclusies opbrengsten
• Met dezelfde N-gift:
– 14% meer drogestof opbrengst
• + 1720 kg ds per ha t.o.v. KAS
– 13% meer kVEM-opbrengst
• Meer melk uit ruwvoer
– 6,3% meer Ruw eiwit opbrengst
– 10% meer DVE-opbrengst
• Meer benutbaar eiwit
– Minder soya aankopen
– Meer melk uit ruwvoer
Meer mineralen in het ruwvoer
Meer mineralen in het ruwvoer
Conclusies meer mineralen in het
ruwvoer
•
•
•
•
Powerbasic heeft de eigenschap om elementen wateroplosbaar te maken
– Voeding plant
– Voeding bodemleven
Mineralen in ruwvoer zijn organisch gebonden
– Beter benutbaar voor het dier
– Organisch gebonden mineralen zijn niet belastend voor het dier
– Meer mineralen in het ruwvoer = minder corrigeren met
mineralenmengsels (ook voor jongvee)
Gunstig voor kringloopwijzer
– 17% meer fosfor 1e en 2e snede
– 14% meer fosfor jaaropbrengst
Nu investeren in meer ruwvoer
– Straks besparen op aankoop ruwvoer/krachtvoer/enkelvoudigen
– Straks meer mogen bemesten dan de generieke norm,
evenwichtsbemesting
Bemesten met Powerbasic
De sleutel tot een hogere opbrengst en meer rendement.
Bemesten met Powerbasic
De sleutel tot een hogere opbrengst en meer rendement.
Conclusies rendement
• Saldo van €183,84 euro per hectare
• Niet meegerekend
– Arbeidsbesparing
– Voordelen kringloopwijzer
– Besparing mineralenaankoop
– Mogelijkheden tot verbetering rantsoen
efficiëntie
Download