Wat gebeurt hier?

advertisement
AFWEER
Pathogeen in lichaam = besmetting
↓
Incubatietijd
Pathogeen is vermenigvuldigd = infectie
LEUKOCYTEN
FAGOCYTEN
MAZELEN
Kareltje speelt met Jenne die mazelen heeft.
Na een aantal dagen wordt Kareltje ziek.
Na twee weken zijn alle ziekteverschijnselen weer verdwenen.
Wat gebeurt er als Kareltje ziek wordt?
MAZELEN
Een jaar later komt Kareltje in de kinderopvang weer in contact met
een kind dat besmet is met mazelen. Veel kinderen worden ziek maar
Kareltje niet.
Waarom krijgt hij nu geen mazelen?
IMMUNSYSTEEM
Wat gebeurt hier?
•Geheugen Betere en snellere afweer
•Specifiek
Wat gebeurt hier?
B-lymfocyten
B-LYMFOCYTEN
B-lymfocyten produceren antistoffen
Antistoffen maken antigenen onschadelijk
Humorale immuniteit (lichaamsvloeistof)
1 antistof per B-lymfocyt
KLONALE SELECTIE
Antistof bindt aan antigen
Activatie tot deling
= klonale selectie
Deel wordt plasmacel
 Produceert antistof
 Antistof afgegeven aan bloed
Deel wordt geheugencel
 Antistof NIET afgegeven aan bloed
Verklaar grafiek
Primaire immuunreactie
Plasma- + geheugencellen
Secundaire immuunreactie
Veel geheugencellen
aanwezig
Snelle aanmaak antistoffen
WERKING ANTISTOFFEN
Vraag
Waarom fagocyteren
Macrofagen antigenen
Waaraan een antistof
is gekoppeld beter?
Wat gebeurt hier?
T-lymfocyten
CYTOTOXISCHE T-CELLEN
= cellulaire afweer
Alleen virus geïnfecteerde cellen!!
Cyt T-cel bindt MHC-1 + viruseiwit
Klonale selectie
 Deel wordt Cyt T-cel
 Deel wordt geheugencel
Wat gebeurt hier?
Hint 1
•Door radioactieve
straling werken witte
bloedcellen niet meer
Hint 2
•Alleen muis 5 maakt
antistof tegen S
Conclusie
•T en B–lymfocyten
werken samen
HELPER T-CELLEN
Macrofaag fagocyteert virus
Presenteert brokstuk met MHC-2 receptor
Helper T herkent MHC-2 antigeencomplex
Macrofaag  cytokinen
Helper-T  cytokinen
Stimuleert:
Deling helper T
B-lymfocyt
Cytotoxicsche T
PUZZEL
Gebruik bioplek.org/animaties/afweer/overzicht.html
IMMUNISATIE
Op welke manieren kun je immuun worden voor een ziekteverwekker?
Quiz
VRAAG 1
Welke leukocyten vernietigen lichaamscellen die door
virussen geïnfecteerd zijn.
A
Macrofagen en cytotoxische T-cellen
B
Plasmacellen en macrofagen
C
Helper T-cellen en “natural killer” cellen
D
Cytotoxische T cellen en “natural killer” cellen
VRAAG 2
Hoe maken macrofagen en granulocyten
ziekteverwekkers onschadelijk?
A
Door antistoffen te produceren
B
Door fagocytose
C
Door cytotoxiciteit
VRAAG 3
Klonale selectie vindt plaats bij?
A
Alleen bij B-lymfocyten
B
Alleen bij cytotoxische T-cellen
C
Alleen bij cytotoxische T-cellen en Blymfocyten
D
Alleen bij cytotoxische T-cellen, Ben helper T-cellen
lymfocyten
VRAAG 4
Welke celreceptoren hebben alle lichaamscellen op hun
celmembraan?
A
Alleen MHC-I
B
Alleen MHC-II
C
Zowel MHC-I als MHC-II
D
Geen van de bovengenoemden
Geef van de volgende beweringen aan of ze juist of
onjuist zijn
VRAAG 5
Een helper T-cel heeft verschillende T-celreceptoren op
zijn celmembraan waarmee meerdere verschillende
antigenen gebonden kunnen worden.
Is dit juist of onjuist?
Een helper T-cel heeft T-celreceptoren voor
een type antigeen.
VRAAG 6
Macrofagen fagocyteren antigenen waaraan antistoffen
zijn gebonden sneller dan antigenen waaraan geen
antistoffen zijn gebonden.
Is dit juist of onjuist?
VRAAG 7
Ondanks het feit dat ieder mens anders is, hebben ze als
belangrijke overeenkomst dat ze precies dezelfde MHCreceptoren op hun celmembranen hebben.
Is dit juist of onjuist?
Ieder mens heeft zijn eigen MHC-I en MHCII receptoren
VRAAG 8
Pokken is door passieve immunisatie bij de menselijke
populatie volledig uitgeroeid.
Is dit juist of onjuist?
Door actieve immunisatie (vaccinatie)
VRAAG 9
Penicilline is een antibioticum dat gebruikt wordt bij zowel
bacteriële infecties als virusinfecties.
Is dit juist of onjuist?
Alleen werkzaam tegen bacteriën.
VRAAG 10
Bij een auto-immuunziekte valt de afweer lichaamseigen
cellen aan.
Is dit juist of onjuist?
BLOEDGROEPEN
Film
Waarom klontert bloed samen?
Schema 1 en 2 invullen
ABO-BLOEDGROEPSYSTEEM
Bloedgroep
Antigenen op
rode bloedcel
Antistoffen in
bloed
A
B
AB
0
BLOEDTRANSFUSIE
Bloedgroep donorbloed
Klontering?
A
A
Bloedgroep
ontvanger
B
AB
0
B
AB
0
BLOEDTRANSFUSIE
Bloedgroep donorbloed
Klontering?
Bloedgroep
ontvanger
A
B
AB
0
A
-
+
+
-
B
+
-
+
-
AB
-
-
-
-
0
+
+
+
-
RHESUSFACTOR
Rh + / RhRh- mensen hebben GEEN antigenen tegen Rh+
Deze antistoffen kunnen placenta WEL passeren
Wat is een Rhesusbaby?
Film
RHESUSFACTOR
Vraag?
Als een moeder een andere bloedgroep heeft dan
haar kind, kunnen antistoffen van de moeder
dan de rode bloedcellen van de foetus
afbreken?
Antwoord?
Nee, antistoffen passeren de placenta niet
RHESUSBABY
Kind: Rh+
Moeder: RhBloed-bloed contact
b.v. tijdens bevalling
Moeder maakt
Rh-antistoffen
Bij 2de zwangerschap passeren antigenen placenta wel
Rode bloedcellen van kind afgebroken
VRAAG
De kans dat een moeder met bloedgroep 0- (0 en Rhesus
negatief) die zwanger is van een kind met bloedgroep
A+ na de bevalling Rhesus-antistoffen zal maken, is
groter dan wanneer dezelfde moeder zwanger zou zijn
van een kind met bloedgroep 0+.
Is dit juist of onjuist?
De kans is kleiner. De moeder heeft anti-A.
Bij contact met A+ bloed maken haar antiA antistoffen de rode bloedcellen
(afkomstig van haar kind) snel kapot. Dit
voorkomst de productie van Rhesus
antistoffen.
Download