2001-19368-BB Legesverordening 2000 8e wijziging

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Legesverordening 2000 (8e wijziging)
Notanr.: 2001.19368
BB/BV
06-11-2001
Portef.h.: wethouder Knol
Agenda BenW
20-11-2001
BESLUIT:
1. Het raadsvoorstel en het ontwerpbesluit aangaande de aanpassing van de Legesverordening 2000 per 1 januari
2002 vast te stellen.
2. De commissie voor de Financiën in haar vergadering van 3 december 2001 om advies te vragen.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
DeventerNu
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
In zijn vergadering van 12 november 2001 stelt de gemeenteraad de 7e wijziging van de Legesverordening 2000
vast. Bij controle achteraf blijkt dat enkele heffingsbepalingen niet goed of niet volledig in de tarieventabel zijn
opgenomen. Zo zijn de tarieven voor de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) zoals die vanaf 1 oktober 2001
gelden, niet ingevuld. Dit omdat ten tijde van de voorbereiding van de tariefvoorstellen niet bekend was of de
tarieven op 1 januari 2002 nog zouden worden bijgesteld. Inmiddels is hier duidelijkheid over verkregen. Daarom is
aanpassing van de legesverordening noodzakelijk. Voor de actualiteit is de tabel ook nog op andere onderdelen
gewijzigd. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het raadsvoorstel.
Download