en oefeningencolleges eerste semester 2008-2009

advertisement
Mechanica
2008-2009 - 1ste semester
Ma
K
do
K
Ma
K
Do
K
Ma
Do
F
Ma
F
Do
F
Ma
F
29.09.08 Hoorcollege (V.1-V.48 en V.68-V.73)
14:00h
Introductie - Inhoud cursus - leermethode – exameninformatie
C103
Scalaire en vectoriële grootheden
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
Vectoriële som en verschil – Vectoriële vergelijking
Producten van vectoren
Reconstructie van vectoren (V.68-V.73)
02.10.08 Hoor- en werkcollege (V.1-V.48)
14:00h
Voorbeelden ivm
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
K101
Vectoriële som en verschil – Vectoriële vergelijking
K103
Producten van vectoren en geometrische toepassingen
K202
Oefeningen (V.58-V.63)
C102
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
Vectoriële som en verschil - Vectoriële vergelijking
03.11.08 Hoorcollege (KR.1-KR.29)
16:00u
Kracht – Krachtvector
B004
Moment van een kracht t.o.v. punt en t. o. v. as – Momentvector Equivalentieprincipe - verschuiven van een kracht over de werklijn
06.11.08 Hoor- en werkcollege
10:30u
Superpositiebeginsel (KR.19-KR.20)
B004
Koppel van krachten - koppelvector (KR.36-KR.40)
Het berekenen van het moment van krachten gelegen in een vlak Aflezen van momenten van een vlakke figuur (KR.30-KR.34)
10.11.08 Verlof
13.11.08 Oefeningen (V.58-V.63)
10:30u
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
B004
Vectoriële som en verschil - Vectoriële vergelijking
C103
R013
17.11.08 Oefeningen
16:00 h Producten van vectoren (V.63-V.67)
B004
Rekenen met ruimtelijke kracht- en momentvectoren (KR.65C003
KR.68)
C204
20.11.08 Oefeningen (KR.63-KR.71)
10:30u
Rekenen met ruimtelijke (en vlakke) kracht-, koppel- en
B004
momentvectoren
R013
Reconstructie van vectoren
24.11.08 Hoorcollege (KR.46-KR.61)
16:00u
Het verplaatsen van een kracht naar een punt buiten de werklijn
B004
Rekenen met vlakke krachtenstelsels: het herleiden van vlakke
krachtenstelsels.
Do
F
Ma
K
Do
F
Ma
K
Do
F
Ma
K
Do
F
Ma
F
Do
F
Voorbeeld 2:
- herleiden tot een kracht en een koppel in een doorsnede
- herleiden tot één enkele kracht zonder koppel
Voorbeeld 5:
- herleiden tot een kracht en een koppel in het verankeringspunt
- werken met koppels
27.11.08 Oefeningen (KR.71-KR.73)
10:30u
Rekenen met vlakke krachtenstelsels
B004
R013
01.12.08 Hoor- en werkcollege (VR.1-VR.22)
16:00u
Vrijmaken: enkelvoudige systemen - samengestelde systemen
B004
(VR.1-VR.17)
Krachtenevenwicht: enkelvoudige en meervoudige systemen
(VR.18-VR.22)
04.12.08 Oefeningen
10:30u
Vrijmaken – Krachtenevenwicht (VR.60-VR.71)
B004
R013
08.12.08 Hoorcollege
16:00u
Krachtenevenwicht: evenwichtsvraagstukken (VR.18-VR.40)
B004
11.12.08 Oefeningen
10:30u
Krachtenevenwicht (VR.72-VR.80)
B004
R013
C103
15.12.08 Hoorcollege
16:00u
Krachtenevenwicht: evenwichtsvraagstukken met wrijving (VR.41
B004
– VR.59)
18.12.08 Oefeningen: evenwichtsvraagstukken met wrijving
10:30u
(VR.81-VR.85)
B004
R013
05.01.09 oefeningen: herhaling – vectoren en krachtenstelsels (V & KR)
16:00u
B004
B002
B003
08.01.09 oefeningen: herhaling – vrijmaken en krachtenevenwicht (VR)
10:30u
B004
B002
B003
Deelexamen Mechanica
Webpagina: www.ksoudan.com
Email: [email protected]
SMS: 0479 - 27 21 16
Download