Krachtstroom Krachtstroom is de term die wordt

advertisement
Krachtstroom
Krachtstroom is de term die wordt gebruikt voor een elektrische
aansluiting tussen twee of drie fasen van een driefasenenergiesysteem,
in plaats van tussen één fase en de Nul. Een krachtstroomaansluiting
heeft tussen de fasen onderling een hogere spanning terwijl de spanning
tussen een fase en de Nul 230 V bedraagt. Vroeger waren deze
spanningen respectievelijk 380 V en 220 V.
Een krachtstroomaansluiting heeft drie fase-aansluitingen en een
nulaansluiting. De fasen werden vroeger R, S en T genoemd, maar nu
spreken we over L1, L2 en L3.
Krachtstroomaansluitingen worden in huishoudens soms aangetroffen
voor elektrische fornuizen, maar tegenwoordig worden fornuizen
aangesloten met een perilex 2x230 volt aansluiting. In de industrie en
horeca zijn krachtstroomaansluitingen gebruikelijker.
In een aggregaat word stroom opgewekt door een dieselmotor. De
spanning word vervolgens via een stroomspoel afgegeven naar 3
punten. De stroomspoel draait 50 keer (vandaar 50 Hertz) in het rond
en geeft, 3 x per ronde, stroom af op de punten L1,L2,L3.
L1
R
stroomspoel
AARDE
L2
T
L3
L1
NUL
S
L2
L3
C.e.e.-form en stroomverdeling
C.E.E. form stekker
Een Cee-form(Comité Européen d'Electricité) krachstroomstekker is
rood en heeft 5 polen:L1,L2,L3,een NUL en een Aarde
De dikte van de kabel bepaalt hoe zwaar de kabel belast mag
worden.
Het is meestal verstandig om zo lang mogelijk met een 3 fase
kabel te blijven werken en pas vlak bij de setbij te splitsen naar 1
fase stekkers.
Een 125 Ampère kabel splits zich in 2 kabels van 63 Ampère.
Een 63 Ampère kabel splits zich in 2 kabels van 32 Ampère.
Een 32 Ampère kabel splits zich in 2 kabels van 16 Ampère.
De 16 Ampère kabel kan maar weinig belast worden, daarom word
deze op een set niet gebruikt.
125A
125A»2x63A
63A»
2x32A
32A»
3x5kw
32A»
3x5kw
63A»
2x32A
32A»
3x5kw
32A»
3x5kw
Wanneer je de spanning tussen twee fases meet, meet je 400 Volt.
Tussen de Nul en een fase meet je 230 Volt.
Daar vrijwel alle apparatuur op 230 Volt werkt worden de kabels in
een stroomkast gesplitst en wel zo dat elke fase gecombineert
wordt met een Nul en een Aarde.
De 5 polige stekkers zijn rood. 3 fase + nul + aarde
De 3 polige stekkers zijn blauw. 1 fase + nul + aarde
125A
32A
63A
5 kw Bretje
2 kw Bretje
125A»
32A»
63A»
3x10kw
3x5kw
5KW
5KW
5KW
10KW
10KW
10KW
20KW
20KW
20KW
3x20kw
De 5 polige kabel word
benoemt naar de
belasting in Ampèrage.
De 3 polige kabel word
benoemt naar de
belasting in Kilowats.
125 Ampère kabel (ook wel 125 Rood)
63 Ampère kabel (ook wel 63 Rood)
32 Ampère kabel (ook wel 32 Rood)
20 KW (of 125 Blauw)
10 KW (of 63 Blauw)
5 KW (of 32 Blauw)
r
Nu de
l
Aa
L3
L2
L1
De benamingen in Kilowatt klopt eigenlijk niet want de eigenlijke
toegestane belasting is hoger. Een 5 polige 32 Ampère kabel kun je:
32 Ampère x 220 Volt = 7040 Watt belasten per fase. en dus niet 5000
watt zoals de kabel heet.
Vanwege de weerstand, zeker op langere lengtes word factor 0,8
aangehouden.
7040Watt x 0,8=5632Watt
En dat ligt dan niet zo gek ver van die 5 KW.
Daarnaast kun je apparatuur hebben die meer vragen dan dat je zou
vermoeden. HMI balasten op flicker free of grote hoeveelheden tl's (die
piekspanning veroorzaaken.)
Het is aan te raden om "ruimte" op de kabels te houden. Een 2500 HMI zal
waarschijnlijk niet branden op 2 haspel van 50 mtr als dit niet goede dikke
kabel is. Door de afstand is de weerstand zo groot, dat de kabel het niet
aan kan.
Als de HMI tóch start zal de kabel waarschijnlijk te warm worden.
De maximale belasting van de 3 fases in een 32A kabel is dus 21.200 Watt
De maximale belasting van de 3 fases in een 63A kabel is dus 41.580 Watt
De maximale belasting van de 3 fases in een 125A kabel is dus 82.500 Watt
Na de 5 kw kabel, ga je eventueel met een bretje met een Shuko
aansluiting.
Shuko stekker,
MAXIMAAL 16 Ampére (3680W)te belasten,
liever tot 2 KW
5 kw Bretje
32A naar 3 x 5 kw
2 kw Bretje
Kleurcodes in shuko kabels
(en ook in harde kernkabels in huis)
Nu
Bruin
Blauw
Groen/geel
Zwart
Vóór 1970
Fase draad
Groen
Nul
Rood
Aarde
Zwart
Schakeldraad Grijs
Natuurlijk zijn er verschillende soorten Cee norm stekkers. De meest
voorkomende is de rode 5 polige stekkerwaarbij de aarde op 6H (uur) staat.
Dat betekent dat de aarde aan de onderkant zit bij het uitstekende deel
Andere types C.E.E stekkers zijn er in:
- meer of minder polen
- de polen met de klok anders gedraaid
- andere kleuren
Overzicht kleurcode
▪
Geel: AC-net 110V
▪
Blauw: AC-net 230V
▪
Rood: AC-net 400V
▪
Zwart: AC-net 500-690V (of voor 400V op het toneel, omdat zwart minder opvalt dan rood)
▪
Paars: AC-net <25V (veiligheids-spanning)
▪
Groen: andere frequentie dan de gebruikelijke 50/60Hz
▪
Wit: DC-net 40-50V
4polige (aarde +Nul samengevoegd)
C.E.E form stekker, aarde op 6 Hour
Perilex
Er zijn twee versies van het Perilex-systeem; de gebruikelijke voor
16 Ampère en de weinig gebruikte 25 Ampère uitvoering. Voor de
aannsluiting van de L1 en de L3 gelden tegenstrijdige standaarden
Het kan dus voorkomen dat ze verwisseld worden met het
aansluiten.
Het contact van de veiligheidsaarde is vooruit geschoven, dat
betekent dat bij het insteken de aarde contact maakt voordat de
overige aansluitingen contact maken. Om de beide versies te
kunnen onderscheiden is bij 16 A het aardecontact horizontaal en
bij 25 A verticaal aangebracht.
POWERLOCK
Om lange afstanden af te leggen met zwaar te belasten
kabel kun je ook gebruik maken van Powerlock
kabels. De kabels zijn dan los aan te leggen waardoor
je langere lengtes kunt leggen omdat de kabel per
stuk lichter zijnIPowerlock heb je in kabels van,
250,400 of 600 Ampère
SNAPLOCK
Snaplock is een lichtere uitvoering van Powerlock en
gaat tot 250 Ampére continu vermogen (400A piek)
CAMLOCK
Camlock is een systeem dat
hetzelfde werkt als powerlock.
Maar dit schijnt niet
goedgekeurd te zijn omdat de
behuizing niet dik genoeg is
volgens de NEN 1010 norm
Tot nu toe hebben we het steeds over het 5 polige net
gehad maar what about 4 polen ???????? combinati
nul en aarde.
Hoe zat dat ook al weer bij die aggrgaat van
zandkasteel 1?
Kwam samen uit de aggrgaat en werd gesplits in de
kast
Belasting van Aggrgaten:
60 KVA= 60 kw=3x 20 kw(of 3x 16kw voor HMI (x 0,8)
80 KVA= 80 kw=3x 26,6 kw(of 3x 21,3kw voor HMI (x 0,8)
100 KVA= 100 kw=3x 33,3 kw(of 3x 26,4kw voor HMI (x 0,8)
Mits niet lang verlengt !!
Haspel opgerold belasten geeft een magneet
Gouwe ouwe
Download