Weekbrief 21

advertisement
WEEKBRIEF CBS DE REGENBOOG
Nummer 21
Schooljaar 2013-2014
Notaris A.H. Agessingel 10
9965 RD Leens
Van de directie
Vanmorgen hebben we met elkaar de
maandopening gehad. Groep 7 was deze keer
aan de beurt. We hebben geluisterd naar
prachtige gedichten over deugden die de
kinderen hebben geschreven. De deugden die
werden genoemd waren: zorgzaamheid,
behulpzaamheid, barmhartigheid,
vriendelijkheid en zwijgzaamheid.
Verder hebben we gezongen , gebeden en
geluisterd naar het verhaal van de Barhartige
Samaritaan.
0595-572017
www.cbsderegenboogleens.nl
e-mail: [email protected]
wordt met deze weekbrief meegestuurd als
bijlage. Mocht u onderling willen ruilen, dan
kan dat. Wel het verzoek dit dan door te
geven aan de leerkrachten.
Tien minuten van te voren ligt het werk van
uw kind ter inzage klaar in de gang. Zou u ook
het rapport mee willen nemen als u het
gesprek heeft, vast bedankt.
Verder zit bij deze weekbrief een brief van
‘Europa Kinderhulp’.
Agenda februari:
11,12,13 febr.
13 febr.
14 febr.
CITO eindtoets gr. 8
margemiddag, alle
leerlingen vrij
neem vandaag een
kijkje bij de
thematafel
14 febr.
De buitenkant van de school wordt
schoongemaakt, dat was ook wel nodig en er
zal geschilderd worden. Dat geeft even
overlast, maar daarna zal het er ook weer
mooi uitzien.
Volgende week staat de CITO eindtoets
gepland voor groep 8. We hebben het volste
vertrouwen dat de leerlingen van groep 8
laten zien wat ze kunnen, succes groep 8!
rapporten mee
14 febr.
17 en 19 febr.
21 februari
Het rooster voor de rapportbesprekingen
groep 7 en 8 naar de
opening van de
tentoonstelling
Werelderfgoed
Waddenzee in
Lauwersoog
spreekmiddag of
spreekavond voor
groep 1 t/m 7
laatste schooldag voor
juf Marlon
24 t/m 28 febr.
voorjaarsvakantie
Jarigen februari
07-02 Lize Aalfs groep 1
12-02 Bo Xander Westra groep 3
14-02 Njord Liam Westra groep 1
18-02 Rutger Hulsebos groep 4
25-02 Danique Haverdings groep 2
Nieuws vanuit groep 1 en 2
De afgelopen week hebben we geluisterd naar
verhalen waarin iemand een ander ging
helpen. Zo werd eend gered, die vast zat met
z’n pootje in het ijs.
We volgen het weerbericht en kijken welke
temperatuur het binnen en buiten is.
Bij de kachel is het lekker 20 graden. Buiten is
het steeds een andere temperatuur. De
kinderen beseffen al dat de voorspelling van
het weer niet altijd uitkomt, maar dat het wel
handig is dat je weet wat voor weer het gaat
worden.
We leren de eerste tweeklank: de ee van
eend. Er mogen weer voorwerpen met de ee
meegenomen worden.
kinderen zien hoeveel woorden ze lezen in
een halve minuut.
De oma van Hannah komt op de
donderdagochtend met ons lezen. We zijn hier
ontzettend blij mee!
Groep 4:
Vorige week las u dat we al sommen maken
over het tiental. Zoals 36-8=.... En soms
leggen kinderen het zelf uit aan hun
klasgenoten!
Stagiaire: We krijgen vanaf volgende week
een stagiaire in de klas. Juf Evy is tweedejaars
student aan de PABO en zal de dinsdag en
woensdag stage lopen in groep 3/4.
Komende week mogen de kinderen iets van
hun eigen speelgoed meenemen. We maken
een speelhoek, waar het mag staan en waar
we met het speelgoed kunnen spelen. Zo
kunnen we ook een keer met elkaars
speelgoed spelen. Ben benieuwd hoe dat zal
gaan. De kinderen mogen zelf weten of
iemand anders er ook mee mag spelen en of
het op school blijft of weer mee terug gaat
naar huis.
Nieuws vanuit groep 5 en 6
4 x wijzer
Afgelopen maandag zijn we met een nieuw
thema van 4 x wijzer gestart. We gaan het de
komende weken hebben over de Romeinen.
Wanneer was de tijd van de Romeinen? En
wat betekenen woorden zoals gladiator en
aquaduct? De kinderen gaan op zoek naar
deze antwoorden door het maken van
verschillende opdrachten.
Lize is 4 geworden. Welkom bij ons op school.
We wensen je een hele fijne schooltijd toe.
Het volgende gedicht is door Raissa
geschreven:
Nieuws vanuit groep 3 en 4
Groep 3:
Voor de kinderen van groep 3 staan de
komende week de lees- en spellingtoets op
het programma. Tijdens de oudergesprekken
zullen we de resultaten met u bespreken.
We oefenden met woordjes lezen deze week
eens met de zandloper. Zo kunnen de
Zorgzaamheid
Je moet zorgzaam zijn,
ook al ben je klein.
Je moet liefde geven,
zodat een ander je kan vergeven,
Voor een foutje niet alleen,
voor de mensen om je heen.
Ook al ben je alleen,
je moet zorgzaam zijn voor iedereen.
Nieuws vanuit groep 7
Nieuws vanuit groep 8
Cito eindtoets.
Volgende week dinsdag start de eindtoets!!
De leerlingen willen lekker uitgerust van start,
dat betekent een zo normaal mogelijk ritme
met voldoende rust.
Om van te voren iets van het verloop van zo’n
toets vast te leggen zijn er de volgende
afspraken.
- In school houden andere leerlingen
rekening met groep 8
- De leerlingen maken de toets in hun
eigen klas
- Je mag kauwgom kauwen tijdens de
toets
- Je mag een klein bakje snoepjes mee,
zonder plastic windsels
- Je mag een flesje drinken mee, niet
groter dan 500 ml
- Als je klaar bent met een toetsonderdeel blijf je op je plaats en ga je
lezen
We wensen de toets makers veel
succes!!
Download