Koopgarant - de Sleutels

advertisement
Koopgarant
Kopen met korting
KG201507
1
INHOUDSOPGAVE
Een eigen huis ............................................................................................ 3
Het woningaanbod van de Sleutels ................................................................ 3
1. Een huis kopen ........................................................................................... 3
De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder
Koopgarant-voorwaarden, levert dat u de volgende voordelen op: ................... 3
2. Hoe zorgt u voor goede financiering? ............................................................ 3
Tijdig regelen ............................................................................................. 3
NHG .......................................................................................................... 4
Kosten koper.............................................................................................. 4
3. Juridische aspecten: wat en hoe koop ik eigenlijk? .......................................... 4
De woning ................................................................................................. 4
De koopovereenkomst ................................................................................. 4
Vereniging van Eigenaren ............................................................................ 4
De overdracht ............................................................................................ 4
4. Wat is Koopgarant?..................................................................................... 5
Verbouwen is investeren .............................................................................. 5
Lagere maandlasten .................................................................................... 5
Terugkoopgarantie ...................................................................................... 5
Winst en verlies delen ................................................................................. 5
Huiseigenaar en bewoner ............................................................................. 5
Wat krijgt u bij terugkoop? .......................................................................... 5
Is Koopgarant wel betrouwbaar?................................................................... 7
5. Hoe verkoopt u uw woning terug aan ons? ..................................................... 7
De procedure ............................................................................................. 7
Bezichtiging en inspecties ............................................................................ 7
Oplevering van de woning ............................................................................ 7
Wilt u meer informatie? ............................................................................... 7
2
Een eigen huis
De aankoop van een woning is voor veel mensen een grote stap. Heb ik wel voldoende
inkomen? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als mijn huis minder waard wordt? De
Sleutels biedt u de mogelijkheid om uw woning te kopen onder de aantrekkelijke
Koopgarant-voorwaarden. In deze brochure leest u er alles over.
Het woningaanbod van de Sleutels
Wanneer de Sleutels een bestaande woning wil verkopen, bieden we deze aan via Woningnet
(www.woningnet.nl) . Als u interesse heeft in de woning, kunt u via Woningnet gelijk
reageren. Onze makelaar nodigt u dan uit voor een bezichtiging.
1. Een huis kopen
De keuze tussen een huurwoning en een koopwoning hangt af van uw mogelijkheden en
wensen. Uw inkomen, gezinssamenstelling en de prijs van de woning bepalen uw keuze.
De voordelen van kopen
Als u een woning van de Sleutels koopt onder Koopgarant-voorwaarden, levert dat u de
volgende voordelen op:
-
-
korting
U koopt met een korting van 15%. Hierdoor ligt de aankoopprijs van de woning onder
de marktwaarde.
vrijheid in wonen
Een Koopgarantwoning heeft dezelfde voordelen als een ‘gewone’ koopwoning. U
kunt uw huis, binnen de bestaande regelgeving, dus inrichten en verbouwen zoals u
zelf wilt.
financiële zekerheid
de Sleutels is verplicht om de woning van u terug te kopen. Hierdoor weet u zeker
dat u uw woning weer kunt verkopen als u dat wilt.
goed onderhoud
U weet zeker dat het gebouw waarin u woont goed wordt onderhouden. De Sleutels
stelt namelijk eisen aan de kwaliteit van het onderhoud van de gemeenschappelijke
voorzieningen en het casco (de buitenkant) van het gebouw.
2. Hoe zorgt u voor goede financiering?
U kunt een woning kopen met eigen geld, met een hypothecaire lening of met een
combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevaste periode en de soort
hypotheek mag u zelf bepalen. Koopgarant is door de fiscus erkend, dus de hypotheekrente
is fiscaal aftrekbaar, net als bij de koop van een gewone koopwoning.
Tijdig regelen
Als u een koopovereenkomst heeft getekend, heeft u vier weken de tijd om uw financiering
rond te krijgen. Het komt geregeld voor dat een koop niet doorgaat, omdat de koper de
financiering niet op tijd voor elkaar krijgt. Als u een hypotheekadviseur vóór de koop al laat
toetsen wat uw financiële mogelijkheden zijn en of u in aanmerking komt voor Nationale
Hypotheek Garantie, voorkomt u latere teleurstellingen.
3
NHG
U en de Sleutels hebben er beiden belang bij dat u niet door uw hypotheek in de problemen
komt. Als u onder Koopgarantvoorwaarden koopt, bent u verplicht om uw hypotheek met
NHG af te sluiten. Dan staat vast dat uw lening niet te hoog is voor uw inkomen. Bovendien
betaalt u een lagere rente. Mocht u buiten uw schuld in de financiële problemen komen, dan
lost de NHG onder bepaalde voorwaarden uw restschuld af.
Kosten koper
U betaalt niet alleen de prijs van de woning als u een huis koopt. Daar komen nog andere
kosten bovenop: de zogenaamde ‘kosten koper’. De ‘kosten koper’ komen meestal neer op
zo’n 6 tot 8% van de koopsom. Hieronder vallen onder andere de notariskosten, taxatie,
inschrijfkosten voor het kadaster en afsluitprovisie van de hypotheek. De kosten voor de
financiering zijn direct aftrekbaar voor de belasting in het jaar van aankoop. De kosten voor
de aankoop echter niet.
3. Juridische aspecten: wat en hoe koop ik eigenlijk?
De woning
Voordat u koopt, wilt u graag weten of de woning in goede staat verkeert. De Sleutels kan u
informeren over onlangs uitgevoerd onderhoud en over onderhoud dat op korte termijn
noodzakelijk is. Uiteraard kunt u altijd een bouwtechnisch rapport laten opmaken door een
onafhankelijke partij. Koopt u een appartement, dan krijgt u inzicht in de meerjarenonderhoudsprognoses en de servicekosten die u maandelijks betaalt voor het onderhoud.
De koopovereenkomst
Wanneer u een woning heeft gevonden, leggen we alle afspraken vast in een
koopovereenkomst. Vanaf het moment dat u een kopie van de volledige koopakte heeft
ontvangen, mag u zich binnen drie dagen nog bedenken. De overeenkomst kan dan alsnog
kosteloos ongedaan worden gemaakt.
Vereniging van Eigenaren
Als u een appartement koopt, koopt u formeel een appartementsrecht en wordt u
automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). U betaalt een
maandelijkse bijdrage aan de VvE, waar onder andere het onderhoud aan het gebouw en
de verzekering van worden betaald. U ontvangt de begroting van de VvE en de
meerjarenonderhoudsplanning. Zo heeft u zicht op het functioneren van de VvE en weet u
waar u voor betaalt.
De overdracht
De koopovereenkomst wordt definitief nadat u en de Sleutels bij de notaris de leveringsakte
hebben ondertekend. De Sleutels regelt de notaris. Meestal wordt tegelijkertijd de
hypotheekakte getekend. En daarmee is de woning helemaal van u!
4
4. Wat is Koopgarant?
Als u een woning van de Sleutels koopt, koopt u deze onder Koopgarant-voorwaarden. Met
Koopgarant koopt u een woning met 15% korting én met terugkoopgarantie. Dat betekent
dat de Sleutels de woning altijd van u terugkoopt. Wij delen samen met u in de
waardeontwikkeling, of dat nu winst of verlies is. Een deel van de waardeontwikkeling
(77,5%) is voor u, het andere deel (22,5%) is voor de Sleutels.
Verbouwen is investeren
Een nieuwe badkamer, keuken of dakkapel: het levert niet alleen meer woongenot op, maar
het betekent vaak ook een waardevermeerdering van uw woning. Wij vinden dat als u in uw
woning heeft geïnvesteerd, u daar ook als enige de vruchten van mag plukken. Bij
terugkoop worden daarom de verbeteringen aan uw woning apart getaxeerd. Het waardeeffect van uw investering komt dus voor 100% bij u terug!
Lagere maandlasten
Met Koopgarant betaalt u slechts 85% van de marktwaarde van uw woning. Dat scheelt
behoorlijk in de maandlasten. Zo kunt u wonen in een woning die anders buiten uw
financiële mogelijkheden zou vallen.
Terugkoopgarantie
Als u op een bepaald moment uw huis weer wilt verkopen, dan koopt de Sleutels het van u
terug. Dat is een wederzijdse afspraak. Wij verplichten ons om de woning van u terug te
kopen wanneer u dat wenst. Daar staat tegenover dat u uw woning niet mag aanbieden op
de vrije markt. Dankzij de terugkoopgarantie hoeft u zich geen zorgen te maken of u uw
woning wel weer kunt verkopen, en of dat op tijd lukt. Met uw medewerking is de terugkoop
namelijk binnen drie maanden afgehandeld.
Winst en verlies delen
Uw woning wordt bij terugkoop opnieuw getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. Als de
waarde in de tussentijd gestegen is, dan ontvangt u 77,5% van de waardestijging. Hetzelfde
principe geldt wanneer de waarde is gedaald. Dan is 77,5% van het verlies voor uw
rekening. Zo wordt uw risico dus verlaagd.
Huiseigenaar en bewoner
U bent volledig eigenaar van uw Koopgarantwoning, met alle voordelen - zoals de
hypotheekrenteaftrek - en alle verplichtingen die daarbij horen. Zo is het niet de bedoeling
dat u uw woning verhuurt of als bedrijfspand gebruikt.
Wat krijgt u bij terugkoop?
Bent u benieuwd naar de financiële voordelen van het kopen met Koopgarant? Bekijk dan de
volgende rekenvoorbeelden eens, die u een indruk geven van wat u kunt verwachten bij
terugkoop van uw woning door de Sleutels. Let op: in de rekenvoorbeelden is geen rekening
gehouden met de ‘kosten koper’.
5
Voorbeeld 1: als de waarde stijgt
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 15%)
€ 100.000
€ 85.000
Marktwaarde bij terugkoop
€ 110.000
Waardestijging (€ 110.000 – € 100.000) € 10.000
Terugkoopprijs van uw woning
Aankoopprijs
77,5% van de waardestijging
U krijgt voor de woning terug
€ 85.000
+ € 7.750
-----------€ 92.750
Voorbeeld 2: als de waarde daalt
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 15%)
€ 100.000
€ 85.000
Marktwaarde bij terugkoop
Waardedaling (€ 90.000 – € 100.000)
€
€
Terugkoopprijs van uw woning
Aankoopprijs
77,5% van de waardedaling
U krijgt terug voor de woning
90.000
10.000
€ 85.000
- €
7.750
------------€ 77.250
Voorbeeld 3: met verbouwing
Stel dat u uw keuken en badkamer vernieuwt, waardoor de
waarde van uw huis met € 5000,- extra stijgt.
Marktwaarde bij aankoop
Aankoopprijs (bij korting van 15%)
€ 100.000
€ 85.000
Marktwaarde bij terugkoop (totaal)
Waardestijging door marktontwikkeling
Waardestijging door verbouwing
€ 115.000
€ 10.000
€
5.000
Terugkoopprijs van uw woning
Aankoopprijs
77,5% van de waardestijging (€ 10.000)
100% van de waarde verbouwing
U krijgt terug voor de woning
€ 85.000
+ € 7.750
+ € 5.000
-----------€ 97.750
6
Is Koopgarant wel betrouwbaar?
Koopgarant bestaat al sinds 2004 en is goedgekeurd door het ministerie van VROM en het
ministerie van Financiën. Koopgarant is een heldere constructie, met duidelijke afspraken
die vastgelegd zijn in een deugdelijke koopakte. Koopgarant is ter beoordeling ook
voorgelegd aan de Vereniging Eigen Huis, de belangenvereniging voor huizenbezitters. Zij
oordeelt dat u met Koopgarant een eerlijke deal sluit. De Vereniging Eigen Huis heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van de koopconstructie.
5. Hoe verkoopt u uw woning terug aan ons?
Hopelijk bevalt uw woning u goed. Mocht u te zijner tijd besluiten te gaan verhuizen, dan
koopt de Sleutels de woning van u terug. Hoe gaat dat in zijn werk?
De procedure
Als u van plan bent te verhuizen, meldt u schriftelijk aan de Sleutels dat u de woning te
koop wilt aanbieden. De Sleutels zorgt voor: een bouwtechnische opname, een
onafhankelijke taxatie, de terugkoopovereenkomst en de overdracht bij de notaris. Wij
adviseren u contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker, zodat de woning vrij van
schulden opgeleverd wordt. Normaal gesproken gebeurt dit alles binnen drie maanden. Bij
terugkoop zijn de ‘kosten koper’ voor rekening van de Sleutels.
Bezichtiging en inspecties
De makelaar van de Sleutels komt de staat van de woning beoordelen en zal met u
bespreken hoe de woning moet worden opgeleverd. U kiest uit vijf onafhankelijke taxateurs.
De taxateur stelt de waarde van de woning en van uw investeringen in de woning vast.
Tenslotte zal vlak voor de overdracht de makelaar samen met u de woning inspecteren,
zodat alles rond is voor de overdracht bij de notaris.
Oplevering van de woning
U levert de woning in goede staat, leeg en schoon op. Leeg wil ook zeggen dat alle roerende
zaken, zoals gordijnen, laminaat en vloerbedekking verwijderd zijn. In sommige gevallen
mogen duurzame zaken, zoals goed gelegd laminaat, wel in de woning blijven. Dit moet u
wel vooraf afstemmen met de makelaar van de Sleutels, dan komt u niet voor verrassingen
te staan bij de eindinspectie. Verbouwingen die niet voldoen aan de regels van de overheid,
of die zonder toestemming van de VvE zijn uitgevoerd, moeten ongedaan worden gemaakt.
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact met ons op.
Langegracht 70a
2312 NV Leiden
Telefoon: (071) 516 26 36
E-mail: [email protected]
Website: www.desleutels.nl
© de Sleutels juli 2015
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden
Wijzigingen voorbehouden
7
Download