desinfectiemiddel freebac-clearoxyl

advertisement
Desinfectiemiddel FREEBAC-CLEAROXYL®
IN DE TUINBOUW
Waarom Freebac-Clearoxyl®?
Freebac-Clearoxyl® is een milieuvriendelijk desinfectiemiddel
dat zowel organische als microbiologische vervuiling verwijdert. Het oxidatieproces van Freebac-Clearoxyl® vernietigt
het DNA van micro-organismen zodat deze effectief afgedood worden en geen resistentie kunnen opbouwen.
Daarbij is het ook zeer effectief tegen biofilm. FreebacClearoxyl® is samengesteld uit actief zuurstof en een
mix van “food grade” stabiliserende dragers/activators.
Het product valt volledig uiteen in water en zuurstof.
Voordelen van Freebac-Clearoxyl®
- Elimineert bacteriën en organische vervuiling (bijvoorbeeld biofilm).
- Heeft een milde en langdurige werking doorstart/stop functie.
- Voorkomt na-besmetting.
- Verwijdert zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën, schimmels,
bacteriesporen en virussen.
- Is geen antibioticum. Er kan geen resistentie opgebouwd worden.
- Geen residuen waardoor naspoelen overbodig is.
- Zonder geur, kleur of smaak.
- Temperatuur: 0 - 90ºC.
- Werkzaam bij pH: 3 - 10.
- Zonder zware metalen.
Toepassing
Freebac-Clearoxyl® kan op verschillende manieren toegepast worden onder
andere d.m.v.:
- Hoge druk
- Fog systeem
- Dompelen
- Irrigatie
- Spray
Aquamar
Foksdiep 61
8321 MK Urk
T. 0527-688336
F. 0527-688337
[email protected]
www.aquamar.nl
www.freebac.nl
Opslag
Freebac-Clearoxyl® dient bewaard te worden in de originele verpakking, rechtop, in een koele en geventileerde ruimte waar de verpakking beschermd is tegen beschadiging. Het product wordt geleverd in cans van 24 kg (UN 2014).
Hygiëne
Bij gebruik van Freebac-Clearoxyl® wordt het hygiënepeil op een hoger plan
gebracht. Biofilm als voedingsbodem voor bacteriën wordt effectief verwijderd.
Hierdoor wordt het gehele productieproces hygiënischer. Die hygiënische verwerkingsomgeving leidt tot gewassen van hogere kwaliteit.
Freebac-Clearoxyl® is met succes getest tegen o.a. de volgende ziektes/schimmels: echte meeldauw, valse meeldauw,
Botrytis cinerea, Phytophthora, Fusarium.
Toepassing
Dosering en toepassing:
Desinfecteren/reinigen/verwijderen van Biofilm
Langdurige behandeling druppelslangen/regenleidingen (voorkomen biofilm)
Het voorkomen van biofilm kan gedaan worden door 50 tot 100 ml Freebac
per 1000 liter water continu te doseren in de leidingen, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water/de leiding. Dit is 15 tot 30 ppm. Aan het einde van
de leiding moet 3 tot 10 ppm gemeten worden.
- Per 1000 liter bakvulling 2-5 liter toevoegen aan B-bak.
- Spoorelementen toevoegen aan A bak.
- Regenleiding spuien niet nodig.
- Druppelleidingen: bij zware vervuiling na enkele dagen spuien.
Bij hergebruik drainwater Freebac bij voorkeur rechtstreeks doseren aan gietwater om zekerheid te hebben dat voldoende product wordt aangeboden.
Shockbehandeling druppelslangen (verwijderen biofilm)
1% - 2% Freebac oplossing. Druppelslangen minimaal 3 uur vol zetten; uitspoelen en eventueel opnieuw vol zetten.
Desinfectie lege kas
- 8 á 10 liter per ha aangevuld met 72 á 90 liter water.
- Totaal tussen de 80 en 100 liter in K4 pulsfog doseren in watertank en
middeltank.
Nozzle 2.5, capaciteit 150 liter/per uur. Ventilatoren aan tijdens doseren,
scherm tijdens toepassing half dicht, na toepassing dicht t.b.v. desinfectie
scherm.
Reinigen/desinfecteren water drainsilo
(schimmelsporen, bacteriën en algen)
20cc - 50cc toevoegen per 1000 liter silowater.
Aquamar
Foksdiep 61
8321 MK Urk
T. 0527-688336
F. 0527-688337
[email protected]
www.aquamar.nl
www.freebac.nl
Reinigen/desinfecteren teelttafels/tabletten d.m.v. spoelinstallatie
0,5% - 1,0% Freebac oplossing toevoegen aan spoelwater.
Reinigen/desinfecteren oppervlakten
0,5% - 1,0% Freebac oplossing toevoegen aan water.
Freebac® - Your Clean Future Starts Today
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards