Wiswijs_1 7..10 - Noordhoff Uitgevers

advertisement
Inhoud
i
Voorwoord 5
Inhoud 7
Studieaanwijzingen 11
Getallen
Blok 1
1
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Natuurlijke getallen, breuken
Inleiding 14
Natuurlijke getallen 14
Breuken 22
Rekenen met letters 31
Samenvatting 32
Opgaven 36
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Gehele getallen, rationale getallen
Inleiding 40
Machtsverheffen, worteltrekken 41
De gehele getallen 44
De rationale getallen 52
Voorrangregels 53
Samenvatting 55
Opgaven 58
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Reële getallen
Inleiding 63
Introductie van reële getallen 64
Intervallen 66
Bewerkingen met reële getallen 69
Manipuleren met wortelvormen 70
Wortels en negatieve getallen 72
Samenvatting 73
Opgaven 75
2
3
8
Eerstegraads
Blok 2
4
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Eerstegraads vergelijkingen en ongelijkheden
Inleiding 80
Open beweringen 81
Eerstegraads vergelijkingen met één variabele 84
Eerstegraads ongelijkheden met één variabele 89
Stelsels van twee eerstegraads vergelijkingen met twee variabelen 92
Samenvatting 97
Opgaven 100
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Functies en grafieken
Inleiding 105
Functies 106
Het rechthoekig assenstelsel 109
Grafieken 111
Samenvatting 115
Opgaven 118
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Eerstegraads functies en hun grafieken
Inleiding 122
Eerstegraads functies en constante functies 123
Richtingscoëfficiënt en helling 126
Van grafiek naar vergelijking 129
Van vergelijking naar grafiek 130
Het snijpunt van twee grafieken 137
Eerstegraads ongelijkheden grafisch oplossen 138
Samenvatting 142
Opgaven 147
5
6
Tweedegraads en verder
Blok 3
7
Tweedegraads functies en hun grafieken
Inleiding 154
Tweedegraads functies en hun grafieken 155
Snijpunten met de x-as 163
De abc-formule 165
Snijpunten van een parabool en een rechte lijn of van twee parabolen;
tweedegraads vergelijkingen 168
7.5 Tweedegraads ongelijkheden 171
7.6 Samenvatting 173
7.7 Opgaven 177
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Nog meer functies en grafieken
Inleiding 182
Manieren om een verband weer te geven 183
Allerlei functies 185
Inverse functies 192
Functies combineren 196
Samenvatting 201
Opgaven 203
9
9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Wiskunde gebruiken
Inleiding 210
Tabel, grafiek, werkelijkheid 211
Vormgeving van grafieken 214
Wat vertellen grafieken? 221
Vertalen 224
Tabellen, grafieken en formules 225
Modelleren 228
Samenvatting 231
Opgaven 235
Appendices
Blok 4
Appendix A
A.0
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
Algebra
Inleiding 246
Opnieuw de verdeeleigenschap 247
Vergelijkingen splitsen 253
Vergelijkingen oplossen door vereenvoudigen 256
Tweedegraads vergelijkingen en de abc-formule 260
Samenvatting 263
Opgaven 267
B.0
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
Machten en logaritmen
Inleiding 271
Machten met negatieve exponenten en met exponent nul 272
Machten met niet-gehele exponenten 274
Exponentiële functies 277
Logaritmen en logaritmische functies 278
Rekenen met machten en logaritmen 280
Samenvatting 284
Opgaven 286
C.0
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
Differentiëren
Inleiding 290
De helling van een grafiek; verandering van functiewaarde 291
Differentiëren van enkelvoudige functies 294
Differentiëren van eenvoudige combinaties van functies 298
De kettingregel 300
De productregel en de quotiëntregel 302
Differentiëren van exponentiële en logaritmische functies 306
Stijgen en dalen; maxima en minima 310
Samenvatting 315
Opgaven 317
Appendix B
Appendix C
10
Appendix D
D.0
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Kansberekening en combinatoriek
Inleiding 322
Kansen 323
Mogelijkheden, boomdiagrammen 326
Permutaties 330
Combinaties 333
Samenvatting 336
Opgaven 337
Antwoorden 341
Uitwerkingen 394
Trefwoordenregister 477
Symbolenregister 479
Download