Family Office Services (Nederlands)

advertisement
Family Office Services
Professioneel vermogensbeheer
voor familiebedrijven
The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Hoe borg ik mijn vermogen voor
toekomstige generaties?
Vermogensbeheer voor altijd geregeld
The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Family Office – Trustvorm voor privacy
“Success always comes when
preparation meets opportunity"
Henry Hartman
American illustrator and graphics designer
EY heeft deze brochure gemaakt om vermogende en ondernemende families
te informeren over de mogelijkheid om een Family Office op te zetten. De
brochure geeft antwoord op de vragen die u moet nagaan bij het opzetten van
een Family Office.
Wat is een Family Office?
Types van een Family Office
Is een Family Office iets voor mij?
Wat kosten een Family Office?
Wat kunnen EY en HVG u bieden?
Pagina 3
Family Office diensten
Het EY groei DNA van een familiebedrijf
Kenmerken van een familiebedrijf:
Familiekapitaal
vs. business
ambities
EY groei DNA:
Innovatie
Data analyse
Korte termijn
winst vs. lange
termijn bestaan
Governance vs.
bedrijfscultuur
Family office
Next gen academy
Kenmerken
Familiebedrijf
Talentmanagement:
ambities en
incentives
Supplychain
management
Korte lijnen:
snelle
besluitvorming
Verklaring jaarverslag
Digitalisering van
interne
organisatie tot
marktbenadering
Pagina 4
Integratie
MVO/besparingen
Family Office diensten
Cultuur / governance
IPO / private equity
Performance
improvement
Cash/ werkkapitaal
management
Markten en segmenten
prioriteren, verbreden
producten/diensten aanbod
Growth Navigator
HR functie / verandermanagement
Global mobiliy diensten
Wat is een Family Office?
Een Family Office is een Anglo-Amerikaanse trustvorm die simpel gezegd functioneert als een
‘financiële butler’ van de familie. De organisatie, die eigendom is van de familie, beheert het
privé vermogen, en regelt andere familie zaken die te maken hebben met onder andere
opvolging van het bedrijf, erfenissen, belastingen, filantropie, en risico beheersing.
Recentelijk zijn Family Offices meer in het nieuws nu een openbaar aandeelhoudersregister
opgezet gaat worden, waarin aandeelhouders met een belang vanaf 25% met naam een
toenaam worden opgenomen. Uit een informele peiling van EY blijkt dat drie kwart van de
grote bedrijven zich oriënteert op een trustformule om deze openbaarheid te voorkomen en
de privacy te waarborgen.
Er zijn drie verschillende types met elk een ander niveau van integratie binnen het
familiebedrijf:
Embedded Family Office (EFO) - meestal een informele structuur en onderdeel van het
familiebedrijf. Het vermogen van de familie is dus onderdeel van het bedrijf, en wordt door
het bedrijf beheerd.
Single Family Office (SFO) - is een aparte entiteit die geen onderdeel uitmaakt van het
familiebedrijf. Deze entiteit is volledig het eigendom van de familie, en wordt ook door de
familie bestuurd. Deze office zal dus precies de diensten verlenen waar uw familie behoefte
aan heeft. Redenen om een single Family Office op te zetten kunnen zijn:
►
Pensionering van de generatie eigenaren
►
Voorkeur om het vermogen te diversifiëren buiten het familie bedrijf
►
Toenemende risico’s die niet gerelateerd zijn aan de investering, bijvoorbeeld privacy en
wettelijke risico’s
Multi Family Office (MFO) - ook een aparte entiteit die geen onderdeel uitmaakt van het
familiebedrijf, maar is het eigendom van meerdere families.
Pagina 5
Family Office diensten
Is een Family Office iets voor mij?
Waarom wil ik een Family Office opzetten?
►
Privacy en bescherming van gegevens over aandelenbezit
►
Beheer, organisatie en structurering van het familievermogen met als doel een
geïntegreerde investeringsstrategie tegen lage kosten
►
Samenwerking met adviesgevers voor advies speciaal afgestemd voor de familie
►
Onafhankelijkheid van banken vergroten
►
Snelle besluitvorming en gestroomlijnde rapportage met kostenreductie als doel
►
Beschermen van de toekomst van de familie met de implementatie van bestuurssystemen
die de waarden, visie en erfenis van de familie waarborgen
►
Volledige vertrouwelijkheid
►
Een veiligheidsnet in het geval dat het huidige leiderschap niet in staat is belangrijke
beslissingen te nemen, of wanneer afspraken over opvolging opgezet moeten worden
Conciërge en
veiligheidsdiensten
Filantropie:
advies en
strategie
Familie
governance
en training
Pagina 6
Family Office diensten
Investeringsstrategie en
controle
Rijkdom
Oprichting en
administratie
van privéinvesteringen
Beheer van
familie
vermogen
Accounting
en belasting
advies voor
familiebedrijven
Persoonlijk
belastingadvies voor
de familie
Wat kan een Family Office u bieden? (1/2)
Financiële planning
►
Strategie
Management van investeringen – cruciaal voor het behouden van uw vermogen.
Voorbeelden van onze diensten zijn:
►
Bedrijfs- en financiële dienstverlening – naast advies voor vermogensbeheer, kunnen
family offices ook andere diensten verlenen, waaronder:
– De evaluatie van de financiële situatie
– Advies bij financieringsactiviteiten
– Het bepalen van risicoprofielen
– Advies bij bedrijfstransacties
– Bevorderen van bankrelaties
– Advies bij bedrijfsontwikkeling
– Liquiditeit management
– Due diligence diensten voor investeringen en externe managers
►
►
Vastgoed- en vermogens overdracht – voor de overdracht van het vermogen naar
volgende generaties:
– Bescherming van vermogen en het management van alle types van vermogen- en
inkomensstromen
Management van filantropie – het oprichten en beheer van een stichting. Diensten
kunnen zijn:
– Professionele begeleiding bij familie besturen
– De planning en strategie van filantropische activiteiten
– Begeleiding bij het plannen van een donatie-strategie
– Het organiseren van liefdadigheids-activiteiten en gerelateerde due diligence
►
Training en opleiding – het bijbrengen van financiële kennis bij volgende generaties:
– Organiseren van familiebijeenkomsten
►
Management van vrije tijd en budgettering – voorbeelden van deze diensten zijn:
– Regelen van lidmaatschappen bij (sport) verenigingen
– Budget diensten, waaronder vermogensoverzichten, analyse van korte- en langetermijn liquiditeitsbehoefte, en lange-termijn doelen.
Pagina 7
Family Office diensten
– Nagaan van opleidingsverplichtingen
– Coördineren van algemene educatie bij externe adviseurs
Wat kan een Family Office u bieden? (2/2)
Governance
►
Advies diensten
Rapportering en administratie – het rapporteren is een belangrijk onderdeel van onze
diensten. Belangrijk hiervoor zijn:
►
– Het consolideren en rapporteren van familie bezittingen en bedrijfsresultaten
Belasting en wetgeving – de laatste jaren is vooral belasting advies een belangrijk
onderdeel geworden van de aangeboden diensten van een family office. Diensten die
meestal worden geleverd zijn:
– Een belasting plan opstellen dat bij de familie past
– Rapportage en betalen van belastingen
– De implicaties voor belastingen van de investerings- en vastgoed strategie
– Openen van bankrekeningen
– Zorgen dat alle onderdelen van de Family Office voldoen aan de wet- en regelgeving
– Betalen van rekeningen en review van uitgaven
– HR en wettelijke vraagstukken
►
►
Opvolging – voor een soepele overdracht en planning voor toekomstige generaties:
– Toekomst plannen met betrekking tot onverwachte verstoringen in het leiderschap
– Evaluatie van de sterktes, zwaktes, kansen, en bedreigingen van uitvoerenden van
binnen en buiten de familie
– Evaluatie van het familie bestuur voor de rol van directeuren van buiten de familie
– Duidelijkheid over beleid en procedures om conflicten te voorkomen
Pagina 8
Family Office diensten
Compliance en regelgeving – family offices moeten zorgen voor strikte compliance met de
regels omtrent de investeringen, activa en bedrijfsoperaties. Diensten omvatten:
– Accountants diensten voor interne zaken
– Opstellen van een governance mechanisme
– Waarborgen van hoog niveau werknemers
– Aanbevelingen voor onafhankelijkheid en formatie van een adviesraad
Insourcen en outsourcen van diensten (1/2)
Onderstaande tabel bespreekt de overwegingen om bepaalde activiteiten (zoals hierboven uiteengezet) zelf uit te voeren of door externe partijen uit te laten voeren. Belangrijke
overwegingen hierbij zijn:
► Kosten en budget – De kosten van een family office kunnen erg oplopen, maar bij het zelf uitvoeren van de activiteiten moet wel nagedacht worden over de economische voordelen. Het
outsourcen van activiteiten kan de kwaliteit verhogen en zou kosten kunnen besparen.
►
Ervaring en deskundigheid – De belangrijkste activiteiten voor de familie zullen meestal zelf uitgevoerd worden om onafhankelijk en deskundig advies te waarborgen. Voor enkele
specifieke deskundigheid kan echter ook een externe partij het advies leveren.
►
Beperking door de regelgeving – Een Family Office moet rekening houden met alle wet- en regelgeving, afhankelijk van de wettelijke structuur (EFO, SFO, MFO). Er moet rekening
gehouden worden met negatieve publiciteit en de reputatie van de Family Office.
►
Technologie en infrastructuur – Technologieën van externe partijen kunnen de efficiëntie van de Family Office verbeteren, en zijn vooral belangrijk nu de financiële operaties complexer
worden.
►
Complexiteit – Als de activa van de familie erg complex zijn, zijn er meer werknemers nodig of moet er meer door externe partijen uitgevoerd worden. Tegelijkertijd moeten de interne
werknemers wel het overzicht houden bij de uiteindelijke besluitvorming.
►
Vertrouwelijkheid van de gegevens – Vertrouwelijkheid is een belangrijke vereiste van een Family Office. Diensten waarbij vertrouwelijkheid een grote rol speelt moeten daarom zelf
worden uitgevoerd. Diensten waarbij het minder belangrijk is kunnen wel door externe partijen gedaan worden.
Type Service
Service categorie
Insourcen
Outsourcen
Management van
investeringen
Financiële planning
Algemene financiële planning en plaatsing van vermogen kunnen
zelf gedaan worden
Voor complexere, gespecialiseerde activa is outsourcing een
praktische optie
Belasting en wetgeving
Advies
Gedeeltelijk zelf
Wordt meestal door een vertrouwde externe partij uitgevoerd om
een hoge kwaliteit te waarborgen
Rapportage en
administratie
Governance
Het rapporteren vereist vertrouwelijkheid dus wordt idealiter zelf
uitgevoerd
Standaard rapportage software kan door externe partijen
geleverd worden
Filantropische activiteiten
Financiële planning
Interne deskundigheid kan assisteren bij filantropische
activiteiten
Het opzetten van een stichting en andere activiteiten worden
regelmatig door externe partijen gedaan
Pagina 9
Family Office diensten
Insourcen en outsourcen van diensten (2/2)
Type Service
Service categorie
Insourcen
Outsourcen
Compliance en
regelgeving
Advies
Afhankelijk van de grootte van de Family Office zijn er mogelijk
full-time juristen en accountants nodig
Voor de meeste Family Officies is dit echter onnodig en duur, dus
advies kan ook door externe partijen geleverd worden
Risicobeheersing en
verzekeringen
Advies
Sommige risico management activiteiten zullen zelf uitgevoerd
moeten worden voor rust en zekerheid
Deze diensten kunnen ook door externe professionals uitgevoerd
worden voor vertrouwd en deskundig advies
Management van vrije tijd
en budgettering
Financiële planning
Zou zelf uitgevoerd moeten worden wanneer vertrouwelijkheid
belangrijk is
Minder gespecialiseerde diensten kunnen ook door externe
partijen uitgevoerd worden
Training en opleiding
Strategie
Kan intern gedaan worden, omdat het kiezen van geschikte
opleidingen van nature een intern proces is
Een externe partij kan hulp bieden wanneer een hoger niveau is
vereist voor de training en opleiding
Zakelijke advies
Strategie
Vaak is de financiële directeur van het familiebedrijf nauw
betrokken bij het opzetten van de Family Office
De diensten van een externe deskundige kan een competitief
voordeel bieden
Vastgoed- en vermogens
overdracht
Strategie
De kennis moet intern aanwezig zijn omdat vertrouwelijkheid van
de gegevens cruciaal is
De familie kan externe adviseurs raadplegen voor de procedures
en juridische problemen
Administratieve diensten
Governance
Administratieve diensten moeten dagelijks gemonitord worden,
dus dienen intern uitgevoerd te worden
Outsourcen van administratieve diensten zou extra kosten met
zich mee kunnen brengen en de efficiëntie kunnen verlagen
Plannen van opvolging
Governance
Duidelijk maken van de belangen van volgende generaties met
betrekking tot het familie bedrijf en de Family Office
Educatie, een objectieve beoordeling van
managementvaardigheden, en een omschrijving van hoe de
volgende generatie toetreedt tot het bedrijf
Pagina 10
Family Office diensten
Tijdslijn opzetten Family Office
Stappen
1
Bepalen van
benodigdheden
Structuur
►
Welke visies en
verwachtingen heeft de
familie?
Ontwikkelen van een
gedetailleerd business plan,
waaronder het bepalen van:
►
Wie zijn de begunstigden
van de Family Office?
►
De geschikte locatie
►
De diensten die geleverd
zullen worden
►
Wat wil de familie
bereiken?
►
Welk deel van het familie
vermogen zal beheerd
worden bij de Family
Office?
►
Welke diensten worden
precies geleverd, en
door wie?
Pagina 11
3
2
►
De vereiste kwaliteiten
van werknemers
►
De benodigde
infrastructuur
►
Financieringsbehoeften
►
Financieringsvorm
►
Operationele kosten
►
Meetbare criteria
Opzet
Family Office diensten
►
►
Aannemen van
gekwalificeerde
personen (van binnen of
buiten de familie)
4
Testen en
implementatie
►
Het testen en
implementeren van de
systemen en processen
►
Ontwikkelen van een
noodplan in geval van
natuurrampen, diefstal
en cyber-aanvallen
Oprichten van een
advies- of
investeringscomité
►
Opzetten van state-ofthe-art technologie en
infrastructuur
►
Definiëren van de
meetbare criteria
►
Definiëren van de
workflow en data
beveiliging richtlijnen
►
Back-up van alle
relevante data
►
Fine-tunen van hardware
en software
5
Start
►
Starten met Family
Office operaties
►
Meten van resultaten
met gebruik van de
opgestelde criteria
►
Bespreken van de
normale gang van zaken,
waaronder de missie, het
bedrijfsplan, het adviesen investeringscomité,
de infrastructuur en
technologie
Wat zijn de kosten?
Family Office type
Activa (€m)
Overhead kosten
per jaar (€m)
Administratief
50 tot 100
0.1 tot 0.5
Hybride
100 tot 1.000
0.5 tot 2.0
Volledig geïntegreerd
> 1.000
1.0 tot 10.0
Is het het waard om een Family Office op te zetten?
Er wordt geschat dat de kosten van een family office minimaal €1m per jaar kunnen zijn,
afhankelijk van de mate van integratie. Pas vanaf een vermogen van €100m zou het
toegevoegde waarde hebben om een Family Office op te zetten.
Personeelskosten
Volgens onderzoek van adviesbureau Family Office Exchange wordt een significant aandeel
van de totale kosten van een Family Office besteedt aan vergoedingen van het personeel. De
hoeveelheid personeel is erg afhankelijk van de wensen/diensten. Er zijn Family Offices met 1
maar ook met 50 of meer werknemers.
Bron: The Global State of Family Offices, Cap Gemini, 2012
Operationele kosten
Kosten voor de operatie worden geschat tussen de 30 en 120 procentpunt te zijn. Een recent
rapport van Campden Research en UBS1 laat zien dat de kosten stijgen tot rond de 1%, omdat
steeds meer personeel aangenomen wordt. De Family Offices met de laagste kosten focussen
vooral op een beperkte hoeveelheid van vermogensbeheer-diensten.
1
Bron: The Global Family Office Report, Campden Research/UBS, 2015
Pagina 12
Family Office diensten
Wat kunnen EY en HVG u bieden?
Wat kunnen EY en HVG u bieden?
EY levert advies aan u en uw Family Office, door antwoord te geven op de belangrijkste
vragen:
►
Hoe kan het familie vermogen worden behouden en vergroot?
►
Hoe kan ik groeipotentieel identificeren en ontwikkelen?
►
Wanneer kan ik het beste extern advies inschakelen?
►
Hoe kunnen de verantwoordelijkheden het beste verdeeld worden?
►
Hoe kan ik mijn familie het beste begeleiden naar succes?
►
Welke expertise hebben de besluitnemers van de familie nodig?
►
Welke interne- en externe risico’s moeten voorkomen worden, en hoe?
►
Welke kosten kan ik verwachten?
Toegang tot
alle EY diensten
Updates van
relevante
problemen
Uitnodiging
voor events
Advies voor de
familie
Wereldwijde
‘best practices’
Family
Office
diensten
Advies voor het
bedrijf
Sector
Expertise
Rondetafelconferentie
Afdelingen in meer
dan 140 landen
Pagina 14
Family Office diensten
Centraal
contact
persoon
EY NextGen
Academy
Contact met andere ondernemers
en Family Offices
Family Office diensten
Welke diensten leveren wij:
►
Inkomens- en vermogensplanning
►
Plannen van opvolging
►
Opzetten van een Family Office
►
Pensioen plannen
►
Plannen en uitvoeren van transacties
►
Risicomanagement
►
Filantropische activiteiten
►
Opzetten van administratieve trustmaatschappijen of stichtingen
►
Belasting en juridische vragen over inkomen, vastgoed, schenkingen, trusts en
erfenissen
Toegang tot
alle EY diensten
Uitnodiging
voor events
Advies voor de
familie
►
Buitenlandse investeringen en transacties
►
Vastgoed advies, waardering, planning en management
►
Bemiddeling bij conflicten in de familie
►
Opstellen van familie contracten
Wereldwijde
‘best practices’
Family
Office
diensten
Advies voor het
bedrijf
Sector
Expertise
Family Office diensten
Centraal
contact
persoon
Rondetafelconferentie
Afdelingen in meer
dan 140 landen
Pagina 15
Updates van
relevante
problemen
EY NextGen
Academy
Contact met andere ondernemers
en Family Offices
Download