Risicoanalyse : werken met elektrisch handgereedschap

advertisement
Risicoanalyse : werken met elektrisch handgereedschap
ACTIVITEIT
ARBEIDSMIDDELEN
Werkzaamheden Elektrisch handgemet elektrisch
reedschap
handgereedschap
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO'S
RISICO-EVALUATIE
W
Elektrocutie / elektrisering
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Elektrische toestellen van klasse I moeten voorzien
zijn van een groen/gele PE-geleider. Dubbel geïsoleerde toestellen mogen niet geaard worden. Elektrische handgereedschap moeten CEBEC-gekeurd of
CE-gemarkeerd zijn.
Elektrisch handgereedschap dat geen IP44
beschermingsgraad heeft mag niet blootgesteld
worden aan regen of gebruikt worden in vochtige of
natte ruimtes.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer en trek de
stekker niet uit via het verlengsnoer.
Bescherm het snoer tegen hitte, olie of scherpe
voorwerpen.
Gebruik aangepaste verlengsnoeren en kabelhaspels
voor buitenwerk.
Machinehuis onbeschadigd en zonder inwendige
vervuiling
Bij een dubbel geïsoleerd toestel:
- dubbele isolatie nog in orde
- voldoende isolatiesterkte in Ohm
(1000x nominale spanning)
- tweeaderige voedingskabel
Bij geaard toestel (klasse I-toestel):
- Aardingsverbinding nog in orde
- drieaderige voedingskabel
met aarding (geel/groen)
Stekker is van het aangegoten type en is
onbeschadigd
ACTIVITEIT
ARBEIDSMIDDELEN
Werkzaamheden Elektrisch handgemet elektrische reedschap
handgereedschap
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO'S
RISICO-EVALUATIE
W
Kwetsuren aan de handen of
andere lichaamsdelen.
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Controleer voor het gebruik of het apparaat in orde is
om zeker te zijn dat het goed zal werken. Controleer of
de eventuele bewegende delen goed uitgelijnd zijn.
Kijk of alles heel is en correct is gemonteerd.
Controleer verder alles wat de werking kan
beïnvloeden.
Draag gepaste kleding. Draag geen loszittende kledij
of sieraden tijdens het werk.
Forceer het apparaat niet.
Hou de toestellen uit de buurt van derden en
onbevoegden.
Klem het werkstuk goed in.
Neem een stabiele houding aan.
Elektrische toestellen met accu’s:
Haal de accu uit de machine indien deze niet gebruikt
wordt, tijdens het onderhoud en het verwisselen van
het toebehoren.
Volg de gebruiksinstructies opgegeven door de
fabrikant.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards