D1085-aanvraagS1-cardiopulmonairereval.

advertisement
D1085
patiëntenvignet
AANVRAAG OPNAME SP1
cardiopulmonaire revalidatie
Aanvraag van ziekenhuis:________________________________________________________
Dienst:___________________________
Telefoonnummer:_________________
Email/fax: ______________________
Opname sinds: _____/______/______
Behandelende dokter:____________________
Reden van aanvraag:
Cardiaal:
o
Hartchirurgie
o
Acute coronair syndroom
o
Acute hartdecompensatie:
LVEF= ______ %
Pulmonair:
o
Thoraxchirurgie
o
Revalidatie na COPD opstoot
o
Revalidatie na pulmonale infecties
ADMINISTRATIEVE EN SOCIALE GEGEVENS
Naam:______________________________
Voornaam:___________________________
Geboortedatum: ___/___/___
Kamerkeuze:_____________________________
Mutualiteit: _________________________
Huisarts:____________________________
Adres:_________________________________________________________________________
Gezinssituatie:__________________________________________________________________
Contactpersoon:________________________Telefoonnummer/GSM:_____________________
MEDISCHE GEGEVENS
Reden van opname/Diagnose:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ingreep :_____________________________________________ Op _____ /______/ _______
Medische antecedenten:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Eventueel complicaties tijdens opname:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
Verwardheid op datum van aanvraag:
o
ja
o
neen
MMSE score:___________
Kolonisatie met bacteriën:
o
MRSA
getest op ___/___/___
Negatief
Positief
Plaats:
o
ESBL
getest op ___/___/___
Negatief
Positief
Plaats:
o
Clostridium getest op ___/___/___ Positief op stoelgang
o
Andere :_________________________________________
Ja/Nee
Decubitus:
ja
nee
Zo ja , plaats ___________________ graad ______________
Bijzondere aandachtspunten:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Planning op langere termijn ( na ontslag op Sp dienst):
o
Terug naar huis
o
RVT
o
Kortverblijf
o
Serviceflat
o
Andere:
In bijlage:
o
KATZ-schaal index
o
MMSE
Download