Workshop Leerlijn en activiteiten Getallen en bewerkingen groep 3

advertisement
Workshop
Leerlijn en activiteiten
Getallen en bewerkingen
groep 3 en 4
Ina Cijvat
Doelen eind groep 2 (TAL)
• Tenminste tot 10 kunnen tellen (liefst tot 20)
•




Het tellen tot 10 kunnen toepassen ->
bij het maken van een redelijke schatting
ordenen van hoeveelheden
vergelijken (meer, minder, evenveel)
eenvoudige erbij- en eraf situaties tot 10
oplossen
 een vraag als hoeveel is 7 eraf 3 wordt
begrepen en correct uitgerekend door bijv. de
vingers te gebruiken.
 kinderen kunnen benoemde aantallen tot 10
telbaar representeren met vingers, streepjes en
stippen
Doelen PO-Raad
Iedereen kan leren rekenen
• Aan het einde van groep 2:
– kennen kinderen de cijfersymbolen
– kunnen kinderen tot 20 tellen (ook met sprongen)
– kunnen kinderen vanaf een gegeven getal verder
tellen
– kunnen kinderen terugtellen vanaf 10
– kunnen kinderen de buurgetallen noemen van
getallen tot 20
– kunnen kinderen kleine hoeveelheden in één
oogopslag herkennen en vergelijken
1
Doelen PO-Raad
Iedereen kan leren rekenen
• Aan het einde van groep 3:
– is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd
– hebben de leerlingen zich georiënteerd in de telrij
tot 100
• Medio groep 4:
– kunnen leerlingen getallen tot 100 ordenen,
positioneren en splitsen in tientallen en eenheden
– is het optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd
• Aan het einde van groep 4:
– kunnen leerlingen vlot optellen en aftrekken tot 100
Grondige voorbereiding op het
formele rekenen
De ijsberg – rekenen tot 100
Niveau 3: flexibel, formeel rekenen:
structuur zit in het hoofd
Niveau 2: structurerend rekenen =
adhv modellen en materialen
Niveau 1: contextgebonden =
tellen, verkorten, begrip ontwikkelen
©F.Moerlands - N.Boswinkel
6
2
Leerlijn
• Formeel niveau
• Objectgebonden niveau
• Contextgebonden niveau
Cruciale momenten groep 3
• Kennis van de telrij
– volgorde / plaats tov elkaar / schrijfwijze
– koppelen aan tellen van hoeveelheden
– gestructureerd tellen
• Splitsen
– tellend / getalbeelden / paalsommen (formeel niv)
• Pijlentaal: erbij / eraf
– hoeveelheden / materialen / modellen
– symbolentaal (+ -) / sommen
Cruciale momenten groep 3
• Rekenrek
– getalbeelden: vijf- tienstructuur / dubbelstructuur
• Rekenen met geld
• Verkenning tot 100:
– volgorde / plaats tov elkaar / schrijfwijze
3
Cruciale momenten groep 4
• Optellen / aftrekken tot 20
– getalbeelden / strategieën
• Verkenning getallen tot 100
–
–
–
–
springen met tientallen / eenheden
sprongen van 2 / 5 / 10 / terugspringen
getallen positioneren op (bijna) lege getallenlijn
splitsen tientallen / eenheden (telbaar / niet telbaar)
Cruciale momenten groep 4
• Geldrekenen
• Optellen en aftrekken tot 100 (rijgen)
–
–
–
–
eenheden erbij / eraf
tientallen erbij / eraf
tientallen en eenheden erbij / eraf
over tiental
• Oriëntatie getallen tot 1000
– volgorde / plaats tov elkaar / schrijfwijze
Cruciale momenten groep 4
• Vermenigvuldigen / delen
– brede begripsvorming
– tellend / structurerend / formeel
– tafels van 1, 2, 4, 5 en 10
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards