Verkleinen neusschelpen door coblatie

advertisement
Verkleinen neusschelpen door coblatie
Wat is coblatie
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verkleinen van uw neusschelpen. Dit gebeurt door
coblatie. Hierbij wordt het slijmvlies van de neusschelp(en) verdampt door op meerdere plaatsen een dun naaldje
in de neusschelp te prikken en zo het slijmvlies van de neusschelp(en) te verschrompelen. Hierdoor verminderen
uw klachten van een verstopte neus aanzienlijk.
De neusschelpen
De neusschelpen zijn met slijmvlies beklede botplaten. Deze neusschelpen zijn bedekt met slijmvlies en hebben
als taak de ingeademde lucht te verwarmen, reinigen en filteren.
Vooraanzicht van de neus:
1- Neustussenschot
2- Neusschelpen
Zijaanzicht van de neus:
Het metalen instrument stelt de coblator voor waarmee de
neusschelp wordt verkleind
Te grote neusschelpen
Te grote neusschelpen kunnen zijn ontstaan door een allergie of overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Mensen
met te grote neusschelpen hebben vaak een verstopte neus. Zij zijn daardoor vaker verkouden en snurken of
hebben moeite met ademen.
Een oplossing voor deze klachten is het verkleinen van de neusschelpen. Dit gebeurt meestal door coblatie.
Hierbij wordt het slijmvlies van de neusschelp(en) verdampt door met een dun naaldje op meerdere plaatsen in de
neusschelp(en) te prikken en zo het slijmvlies van de neusschelp(en) te verschrompelen..
Hierdoor ontstaat meer ruimte in de neusgangen voor de doorgang van ingeademde lucht.
Mogelijke complicaties
Bij alle operaties kunnen complicaties optreden, gelukkig komen deze maar zelden voor. Op de operatiedag kunt u
nog wat bloeden uit de neus. Bij uitzondering gebeurt dit thuis. Als het bloeden niet stopt moet u contact opnemen
met de polikliniek KNO/Spoedeisende hulp.
Resultaat
De verwachting is dat de doorgankelijkheid van uw neus in de loop van enkele weken geleidelijk beter wordt. Na
ongeveer acht weken is pas goed te beoordelen of de behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd.
Moet u hiervoor worden opgenomen?
De operatie gebeurt in dagbehandeling. Dit betekent dat u op de dag dat u wordt geopereerd ook weer naar huis
gaat. De operatie gebeurt onder algehele narcose.
De operatie
De anesthesioloog brengt u in slaap door een medicijn via een infuusnaaldje in uw arm te spuiten.
Daarna wordt de coblatie van de neusschelpen verricht via de neusgaten.
Voorbereiding op de operatie
U krijgt een afspraak mee voor het preoperatief spreekuur. Tijdens uw bezoek aan het preoperatief spreekuur krijgt
u van de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) alle informatie over de narcose, het nuchter zijn op de
dag van operatie en gebruik van medicatie.
De dag van de operatie
Wat neemt u mee?
• Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
• Ponsplaatje/patiëntenkaart.
Na de operatie
Na de operatie heeft u niet veel pijn. Plaatsing van tampons in de neus is niet nodig. U kunt dan ook direct na de
operatie gewoon door de neus ademen. Bij deze operatie ontstaan geen littekens aan de buitenkant van de neus.
Problemen thuis
Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en vertrouwt u het niet? Neem dan
contact op met de polikliniek KNO of buiten kantooruren/weekend met de afdeling Spoedeisende hulp van de
ziekenhuislocatie waar u bent geopereerd.
U kunt hierbij denken aan:
•
koorts boven de 38.5 °C;
•
kloppende pijn aan uw neus;
•
dat uw neus verstopt blijft en u krijgt deze met spoelen en sprayen niet open;
•
een flinke neusbloeding die niet stopt binnen vijftien minuten.
Controle
Acht weken na de operatie vindt een poliklinische controle plaats op de polikliniek KNO.
Adviezen voor thuis
•
Bij mogelijke korstvorming kunt u de neus twee tot zes keer daags met een spuitje met daarin
zoutoplossing (een à twee theelepels in een beker lauw water) spoelen.
•
Eventueel sprayt u de neus drie keer daags, twee pufjes per neusgang met Xylomethazoline 1.0 mg/ml.
Maximaal zeven dagen.
•
U zalft de neus twee tot vier keer daags door een kloddertje zalf aan de binnenkant van uw neusvleugel
achter te laten en vervolgens de neus licht op te halen.
Voor een optimaal behandelresultaat met een zo klein mogelijke kans op complicaties na de operatie raden we u
aan, om in de eerste week na de operatie:
•
geen zwaar lichamelijke inspanning te verrichten;
•
de neus niet te snuiten. De neus ophalen mag wel;
•
de mond open te houden, wanneer u moet niezen;
•
bij pijn paracetamol te gebruiken.
Tot slot
Deze operatie vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO van de locatie waar u onder behandeling
bent.
Telefoonnummers polikliniek KNO
Ziekenhuislocatie Scheper
0591 69 14 11
Ziekenhuislocatie Bethesda
0528 28 62 18
Ziekenhuislocatie Refaja
0599 65 45 68
Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen wij u om hieraan mee te
doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
TRIP241 220217
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards