http://scienceworld - Thuis experimenteren

advertisement
http://scienceworld.wolfram.com/physics/NewtonsLawofCooling.html
Volgens Newton's wet van afkoeling geldt voor een voorwerp dat afkoelt o.i.v.
geforceerde convectie (luchtstromingen) dat de snelheid van afkoeling evenredig is
met het verschil in temperatuur tussen het voorwerp en zijn omgeving. Aangezien
het temperatuurverschil evenredig is met de verandering in warmte:
Q  mC p T
waarin m de massa van het voorwerp is en Cp de warmtecapaciteit kunnen we
schrijven:
dT
  K (T  Ts )
dt
waarin dT/dt de afgeleide van de temperatuur in de tijd is, Ts de
omgevingstemperatuur en K een evenredigheidsconstante. Deze vergelijking kunnen
we integreren waarbij we stellen dat op het tijdstip t=0 de temperatuur van het
voorwerp T0 is.
T
t
dT
T T  Ts   K 0 dt 
0
ln( T  Ts TT
0
  K (t  0)   Kt 
 T  Ts
ln( T  Ts )  ln( T0  Ts )  ln 
 T0  Ts

   Kt

Voor de T van het voorwerp op tijdstip t geldt dus: T (t )  Ts  (T0  Ts )e
 Kt
http://chemical.caeds.eng.uml.edu/onlinec/white/deqn/a1/nwtcool/nwtcool.html
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards