omschrijving prijs Bijdrage algemene schoolkosten 25,00 € (zie

advertisement
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
klas 1
vak:
Aardrijkskunde/biologie
Geschiedenis
Diversen
Muziek
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie Hoge Veluwe
* Excursie (stadsbezoek,bezoek kerk)
* Tekendoos
* Workshop muziek
prijs
€
25,00
€
€
€
€
27,50
3,00
11,25
10,00
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
klas 2
vak:
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
prijs
€
25,00
Biologie
Engels
Geschiedenis
Latijn
Muziek
Natuurkunde/Techniek
Natuurkunde/Techniek
Leerjaarspecifieke kosten:
* Irun2BFit (Zandenplasloop)
* Engelse leesboeken
* Hoefhamer project
* Excursie Latijn
* Workshop saxofoon
* Excursie Nemo e.a.
* Lage temperaturen show
€
€
€
€
€
€
€
12,00
12,95
5,00
30,00
7,50
33,00
2,50
Frans
Overige te verwachten kosten:
* DELF A1 (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
€
80,00
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
vwo3
vak:
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
prijs
€
25,00
Engels
Geschiedenis/Godsdienst
Latijn
Muziek
Natuurkunde
Natuur & Gezondheid
Natuur-/Scheikunde
Studiekeuze
Leerjaarspecifieke kosten:
* Fietsexcursie landschap rond Elburg
* Excursie Keulen
* Uitwisseling met school uit Alpen (Duitsland)
* Engelse leesboeken
* Excursie Joods Amsterdam
* Excursie Latijn
* Bezoek Gelders Orkest
* Discovery Truck RUG
* Reanimatiecursus
* KOP-project
* Profielkeuzedag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,00
36,00
4,00
15,95
30,00
30,00
13,50
2,00
6,00
3,00
7,00
Frans
Overige te verwachten kosten:
* DELF A2 (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
€
95,00
Aardrijkskunde
Duits
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
havo3
vak:
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
prijs
€
25,00
Aardrijkskunde
Duits
Engels
Geschiedenis/Godsdienst
Muziek
Natuurkunde
Natuur- en Scheikunde
Studiekeuze
Leerjaarspecifieke kosten:
* Fietsexcursie landschap rond Elburg
* Excursie Keulen
* Engelse leesboeken
* Excursie Joods Amsterdam
* Bezoek Gelders Orkest
* Discovery Truck RUG
* KOP-project
* Profielkeuzedag
€
€
€
€
€
€
€
€
2,00
36,00
15,95
30,00
13,50
2,00
3,00
7,00
Frans
Overige te verwachten kosten:
* DELF A2 (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
€
95,00
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
vwo4
vak:
Aardrijkskunde
ANW
ANW
Duits
Engels
Frans
Latijn
Natuurkunde
Natuur,leven,technologie
Studiekeuze
Studiekeuze
Bewegingsonderwijs
Duits
Frans
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
prijs
€
25,00
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie rivierengebied
* Excursie Amsterdam en Leiden
* Mobiele planetarium Nova
* Uitwisseling met school uit Alpen (Duitsland)
* English novel(s)
* Literatuur boeken (Lijsters pakket)
* Excursie Latijn
* Discovery truck RUG
* DNA practicum
* WO-voorlichting Zwolle
* Universiteit Nijmegen/Twente
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
33,00
25,00
5,00
35,00
15,95
10,00
30,00
5,00
12,00
7,50
15,00
Overige kosten:
* Werkweek Ardennen of
* Werkweek Londen of
* Werkweek Rome of
* Werkweek Parijs
€
€
€
€
295,00
360,00
450,00
360,00
€
€
30,00
150,00
€
160,00
Overige te verwachten kosten:
* Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent)
* Goethe Zertifikat
(alleen bij opgave, factuur volgt dan later)
* DELF (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
cursus academische vaardigheden
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
havo4
vak:
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Kunst algemeen
Kunst bevo
Maatschappijleer
Natuurkunde
Natuur,leven,technologie
Studiekeuze
Bewegingsonderwijs
Duits
Frans
Frans
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
prijs
€
25,00
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie stad Zwolle
* English novel(s)
* Literatuur boeken (Lijsters pakket)
* Excursie
* Uitwisseling Haselünne
* Excursie Den Haag / Hilversum
* Excursie zweefvliegen
* DNA practicum
* HBO-voorlichting
€
€
€
€
€
€
€
€
€
25,00
15,95
7,00
27,50
25,00
30,00
30,00
12,00
1,75
Overige kosten:
* Werkweek Ardennen of
* Werkweek Londen of
* Werkweek Rome of
* Werkweek Parijs
€
€
€
€
295,00
360,00
450,00
260,00
€
€
30,00
150,00
€
160,00
€
150,00
Overige te verwachten kosten:
* Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent)
* Goethe Zertifikat
(alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
* DELF (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
cursus academische vaardigheden
* Uitwisseling met school in Brussel
(kosten afhankelijk van subsidie)
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
vwo5
vak:
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis/kunst alg.
Kunst algemeen
Latijn
Maatschappijleer
Natuurkunde
Natuurkunde
Natuur,leven,technologie
Natuur,leven,technologie
Bewegingsonderwijs
Duits
Frans
Frans
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie haven Rotterdam
* English novel(s)
* Literatuur boeken (Lijsters pakket)
* Project De Witt en Oranje
* Excursie
* Excursie Latijn
* Excursie Den Haag / Hilversum
* Excursie Enschede / Zwolle
* Discovery Truck RUG
* Excursie medische beeldvorming
* Mobiele planetarium Nova
Overige te verwachten kosten:
* Deelname Athenespelen (t.z.t. betaling via docent)
* Goethe Zertifikat
(alleen bij opgave, factuur volgt dan later)
* DELF (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
cursus academische vaardigheden
* Uitwisseling met school in Brussel
(kosten afhankelijk van subsidie)
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector
prijs
€
25,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
35,00
15,95
15,00
25,00
12,50
30,00
30,00
30,00
5,00
5,00
5,00
€
€
30,00
150,00
€
160,00
€
150,00
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
havo5
vak:
Aardrijkskunde
Engels
Engels
Frans
Kunst algemeen
Natuurkunde
Natuur,leven,technologie
Natuur,leven,technologie
Natuur,leven,technologie
Studiekeuze
Bewegingsonderwijs
Frans
Frans
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie haven Rotterdam
* Wasp Reporter, abonnement
* English novel(s)
* Literatuur boeken (Lijsters pakket)
* Excursie
* Stralingspracticum Uni Utrecht
* Excursie medische beeldvorming
* Mobiele planetarium Nova
* Reanimatiecursus
* Studiekeuzetest
Overige te verwachten kosten:
* Sportoriëntatie (t.z.t. betalen via docent;
kosten variabel afhankelijk van keus)
* DELF (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
cursus academische vaardigheden
* Uitwisselingsactiviteiten Brusselse school
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector
prijs
€
25,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
35,00
19,75
9,00
7,00
30,00
8,00
5,00
5,00
6,00
6,00
€
160,00
€
30,00
Bijdrage algemene schoolkosten, leerjaarspecifieke en overige kosten
vwo6
vak:
Aardrijkskunde
Biologie
Engels
Engels
Frans
Kunst algemeen
Natuurkunde
Natuur,leven,technologie
Stiekeuze
Bewegingsonderwijs
Frans
Frans
omschrijving
Bijdrage algemene schoolkosten
(zie artikel 4.2 van de Regeling Ouderbijdrage)
Leerjaarspecifieke kosten:
* Excursie Amsterdam
* Reanimatiecursus
* Wasp Reporter, abonnement
* English novel
* Literatuur leesboek
* Excursie Amsterdam
* Stralingspracticum Uni Utrecht
* Excursie Nikhef Amsterdam + Uva Viva fysica
* Studiekeuzetest
Overige te verwachten kosten:
* Sportoriëntatie (t.z.t. betalen via docent;
kosten variabel afhankelijk van keus)
* DELF (alleen bij opgave; factuur volgt dan later)
cursus academische vaardigheden
* Uitwisselingsactiviteiten Brusselse school
De kosten zijn afhankelijk van het gekozen profiel of sector
prijs
€
25,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
27,50
6,00
19,75
8,50
8,00
30,00
8,00
35,00
6,00
€
160,00
€
30,00
Download