tentamenrooster DAV1..

advertisement
Groningen, 17 mei2000
Beste student,
Hierbij doe ik jullie het tentamenrooster voor het derde trimester toekomen, alsmede de
afronddata voor Practicumonderdelen.
Data voor Tentamens
Alle tentamens zijn van 18.00 - 21.00 en worden afgenomen in lokaal A7 of A8 van het
academiegebouw.
Datum
Tentamen
Opmerking
Di 13 juni
Besliskunde (W1BK01T2)
herkansing jaar 1
Di 13 juni
Lineaire Algebra (W1DW02T3)
regulier tentamen jaar A
Di 20 juni
Dynamische Systemen (W1AN03T2)
regulier tentamen jaar 1
Di 27 juni
Integraalrekening (W1AN02T1)
herkansing jaar 1
Di 4 juli
Dynamische Systemen (W1AN03T2)
herkansing jaar 1
Di 4 juli
Lineaire Algebra (W1DW02T3)
herkansing jaar A
Afronddata voor Practicumonderdelen
Het betreft de resterende laatste gelegenheden waarop je de practicumonderdelen af te
ronden.
Module
Eenheid
Uiterste Afrondddatum
Besliskunde
W1BK01P1
vr 23 juni
Integraalrekening
W1AN02P1
vr 23 juni
Meetkunde 1
W1MK01P2
vr 23 juni
Meetkunde 1
W1MK01Q2
vr 23 juni
Presentaties Meetkunde
W1MK03P2
vr 23 juni
Wiskunde in profiel
W1WS02P3
vr 23 juni
Dynamische systemen
W1AN03P2
vr 7 juli
Wiskunde en samenleving
W1WS01P2
vr 7 juli
Lineaire Algebra
W1DW02P1
vr 7 juli
Stage jaar A
W1ST01P3
vr 7 juli
Didactiek A
W1VD01P3
vr 7 juli
Onderwijs en ICT
W1VD03P3
vr 7 juli
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten,
Herman Bloem
Download