Samenvatting par. 6,7,8

advertisement
Paragraaf 6: Rome verovert heel Italië
Rome onder de Etrusken:
-
800 v.Chr. Etrusken veroveren groot deel Italië
Inwoners Rome leefden van landbouw
Door Etrusken  groei handel
Gevolg: steden groeien enorm
509 v. Chr. Wordt Tarquinius Superbus verdreven uit Rome (laatste koning)
Begin REPUBLIEK!
Rome verovert vasteland van Italië / Rome wordt een Republiek
-
Vanaf 509 – 27 v. Chr. Rome een Republiek
+/- 275 v. Chr. Heel Italië onder macht van Romeinen
Republiek werd bestuurd door 2 consuls
Wisselden elk jaar
Senaat ander belangrijk bestuur instituut (raadgevend)
Romeinse mannen kwamen bij elkaar in de volksvergadering  geen macht
Paragraaf 7: De Romeinen stichten een imperium
Waarom veroveren de Romeinen een imperium?
-
Tussen 275 v. Chr – 75 n. Chr. Veroveren Romeinen een Imperium
Imperium = groot rijk met verschillende volken)
Romeinse Imperium bestond uit het Middellandse zeegebied en groot deel van Europa
Motieven veroveren:
o Volk viel bondgenoot aan
o Volk bedreigde Romeinse handel
o Volk bedreigde Romeinse veiligheid
o Romeinen wilden meer grond voor eigen bevolking
o Romeinen vonden dat zij de taak hadden om de hele wereld rechtvaardiger te maken
(Amerikanen zijn net Romeinen)
De gevolgen van de veroveringen:
-
-
-
Romeins Imperium onderverdeeld in provincies
Elke provincie had eigen Romeinse troepen
Elke provincie had eigen Romeinse gouverneur
Elke provincie moest elk jaar belasting betalen
Romeinse senaat werd machtiger
o Imperium moeilijke te besturen
Invloed Griekse cultuur werd groter
o Geloof,
o Wetenschap,
o Architectuur
Opkomst proletariaat  zwakker leger:
o Soldaten moesten eigen wapenuitrusting betalen. Proletariaat woont in de steden en
heeft niet of nauwelijks inkomsten
Veel slaven in Romeinse Imperium  af en toe slavenopstand (zoals Spartacus)
Paragraaf 8: De Romeinse republiek wordt een keizerrijk
800- 509 v. Chr. Koninkrijk
509-27 v. Chr. Republiek
27 v. Chr. – 476 n. Chr. Keizerrijk
Beroepsleger brengen generaals aan de macht
Door opkomst proletariaat ( en de daarmee samenhangende kleiner wordende groep boeren)
verzwakte Romeinse leger. Gevolg: formatie van beroepsleger (leger van vrijwillige professionele
militairen)
Proletariaat kon 16 jaar dienst nemen  stuk grond uit een provincie als beloning + maandelijkse
soldij (loon)
Bevelhebber van legers waren soort vaders geworden doordat het proletariaat geen familie
achterliet / grond achterliet
Gevolg: generaals kunnen de macht grijpen  Julius Caesar
Van republiek tot keizerrijk:
-
Julius Caesar benoemde zichzelf tot dictator voor het leven (niet in negatieve zin)
Wordt vermoord in 44 v. Chr. Door senatoren omdat zij bang zijn dat Julius Caesar een
nieuwe koning wordt
Neef Octavianus wilt wraak nemen  burgeroorlog
27 v. Chr. Einde burgeroorlog  Octavianus wordt eerste keizer (Imperator Octavianus
Augustus Caesar)
Liet volksvergaderingen, sentaat en consulaat bestaan
Zorgt voor de Pax Romana
De Romeinse vrede (Pax Romana)
-
Door Augustus en zijn opvolgers komen enkele eeuwen vrede  Pax Romana
Vergelijkbaar met de Gouden Eeuw
Mede mogelijk gemaakt door:
o Trouw leger  hogere lonen, kortere diensttijd
o Veel handel
o Geen krachtige vijanden aan de grenzenf
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards