Co n ve rsiefac toren 81 CHEMIE

advertisement
Versie 2.1 Maart 2010
CHEMIE
Conventionele
eenheden
Aluminium
Ammoniak
Arseen
Ascorbinezuur (vitamine C)
β-Caroteen
Bilirubine
Bloedgassen:
pCO2
pO2
Cadmium
Calcium
Cholesterol
Chroom
Cobalamine (vitamine B12)
FFA
Foliumzuur
Fosfaat, anorganisch
Fytomenadion (vitamine K)
Glucose
Haptoglobine
HDL cholesterol
IJzer
Kobalt
Koper
Kreatinine
L-Lactaat
LDL cholesterol
Afdeling Klinische Chemie
Internationale
eenheden
Conversiefactor
μg/dL
μg/dL
μg/dL
mg/dL
μg/dL
mg/dL
→
→
→
→
→
→
μmol/L
μmol/L
μmol/L
μmol/L
μmol/L
μmol/L
x
x
x
x
x
x
mm Hg
mm Hg
μg/dL
mg/dL
mg/dL
μg/L
pg/mL
mg/dL
ng/mL
mg/dL
ng/mL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
μg/dL
μg/L
μg/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
kPa
kPa
nmol/L
mmol/L
mmol/L
nmol/L
pmol/L
mmol/L
nmol/L
mmol/L
nmol/L
mmol/L
µmol/L
mmol/L
µmol/L
nmol/L
μmol/L
μmol/L
mmol/L
mmol/L
x 0,133
x 0,133
x 8,897
x 0,25
x 0,0259
x 19,23
x 0,738
x 0,0354
x 2,265
x 0,323
x 222
x 0,0555
x 0,10
x 0,0259
x 0,179
x 16,97
x 0,157
x 88,4
x 0,111
x 0,0259
0,0371
0,587
0,133
56,78
0,0186
17,1
81
Conversiefactoren
Alle referentiewaarden zoals in hoofdstuk 2 genoemd zijn weergegeven in internationale eenheden conform het SI-systeem (Système International d’Únités).
Echter, in veel vooral Amerikaanse laboratoria en literatuur worden de conventionele eenheden gebruikt zoals aanbevolen door de International Union of Pure
and Applied Chemistry (IUPAC) en de Commission on World Standards of the World
Assocation of Societies of Pathology (COWS of WASP). In de onderstaande tabel
staan van bepalingen de conversiefactoren weergegeven om de units om te rekenen, wanneer deze wezenlijk verschillen.
Versie 2.1 Maart 2010
CHEMIE
Conventionele
eenheden
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
μmol/L
g/L Lp(a)
mmol/L
nmol/L
nmol/L
nmol/L
μmol/L
μmol/L
nmol/L
μmol/L
μmol/L
μmol/L
nmol/L
μmol/L
μmol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
μmol/L
μmol/L
μmol/L
nmol/L
nmol/L
pmol/L
μmol/L
μmol/L
nmol/L
μmol/L
Conventionele
eenheden
g/dL
→
Internationale
eenheden
mmol Fe/L
Lood
Lp(a)
Magnesium
Mangaan
Myoglobine
Nikkel
Oxaalzuur
Panthoteenzuur
Pyridoxine (vitamine B6)
Pyruvaat
Riboflavine (vitamine B2)
Selenium
Thallium
Tocopherol alfa (vitamine E)
Transretinol, -all (vitamine A)
Triglyceriden
Ureum (BUN)
Urinezuur
Vitamine A (transretinol -all)
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B5 (panthoteenzuur)
Vitamine B6 (pyridoxine)
Vitamine B9 (foliumzuur)
Vitamine B12 (cobalamine)
Vitamine C (ascorbinezuur)
Vitamine E (tocopherol alfa)
Vitamine K (fytomenadion)
Zink
HEMATOLOGIE
Hb
82
Internationale
eenheden
μg/dL
U/L apo(a)
mg/dL
ng/mL
μg/L
μg/dL
μg/mL
μg/mL
ng/mL
mg/dL
μg/dL
μg/dL
μg/dL
μg/mL
μg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
μg/dL
μg/dL
μg/mL
ng/mL
ng/mL
pg/mL
mg/dL
μg/mL
ng/mL
μg/dL
Conversiefactor
x 0,0483
x 0,0007
x 0,411
x 18,2
x 0,0571
x 17
x 11,4
x 4,57
x 4,046
x 114
x 0,0266
x 0,0127
x 48,9
x 2,32
x 0,0349
x 0,0113
x 0,357
x 0,059
x 0,0349
x 0,0266
x 4,57
x 4,046
x 2,265
x 0,738
x 56,78
x 2,32
x 2,22
x 0,153
Conversiefactor
x 0,6206
Conversiefactoren
Download