bingo - Armoede In

advertisement
Bingo
Doelstellingen:
 ijsbreker
 Groepen vormen
 Gelijkgestemde zielen zoeken
Benodigdheden:
Bingokaarten in bijlagen , schrijfgerief
Tijd:
10 min
Werkwijze:
groepen vormen
ijsbreker “bingokaart”
mensen zoeken die beantwoorden aan de beschrijvingen in de vakjes.
Gelijkgestemde zielen zoeken.
het spel uitleggen
Iedereen krijgt een kaart met 5 rijen van 5 vakjes
Je gaat met die kaart op zoek naar mensen die aan een van die vakjes voldoen. Heb
je zo iemand gevonden dan laat je die persoon in dat vakje zijn/haar naam schrijven.
Als je een rij of een kolom volledig hebt (alle vakjes zijn ingevuld) dan roep je
“BINGO !” Je verzamelt de mensen die hun naam opgegeven hebben. Die mensen
zoeken dan zelf niet meer verder.
het spel spelen
reflectievragen
 Wat vind je moeilijk aan dit spelletje ?
 Wat is het doel ervan ?
 Hoe kan je het in je praktijk gebruiken ?
Bron: Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen
- Vorming onderwijs – 2005 p.1
BINGOKAART
Ga op zoek naar mensen die aan de omschrijving in een vakje voldoen. Vind je iemand dan laat je die persoon
haar/zijn naam in dat vakje noteren. Je mag zelf als eerste in een vakje je naam schrijven. Zodra iemand een rij
(verticaal, horizontaal of diagonaal) vol heeft, roept zij/hij “BINGO” De personen die in die rij staan komen bij
de roeper staan. Zij zoeken niet meer verder.
Speelt
een Doet aan sport
instrument
Spreekt meer Is
op
dan één taal
televisie
geweest
Kan een taart Is enig kind
bakken
Loopt graag in de Heeft
regen
huisdier
een Heeft
bijnaam
een
de Gaat regelmatig Leest per jaar Heeft al een
naar
bios
of meer dan
wedstrijd
theater
5 boeken
gewonnen
Houdt van lekker Werkt graag in Heeft nog nooit
eten
de tuin
iets gebroken
Is in een ander Heeft gaatjes Houdt
land geboren
in de oren
kamperen
van Kookt graag
Is hier onlangs Slaapt tot na Speelt
graag Zingt in
komen wonen
10 uur in het gezelschapsspelen koor
weekend
Kan op de
vingers fluiten
een Komt met de
fiets werken
Bron: Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen
- Vorming onderwijs – 2005 p.2
Download