Samen aan de Slag!

advertisement
Samen aan de Slag!
VIAG EN IMG DRAGEN BIJ AAN DE
GEZAMENLIJKE GEMEENTELIJKE
UITVOERING
IMG + VIAG THEMAMIDDAG 21 JUNI 2017
IMG en VIAG trekken samen op:
- steun aan GGU (‘Samen Organiseren’)
- beroep op gemeentesecretarissen
- beroep op de leden
Taskforce Samen Organiseren
-
-
Irma Woestenberg, gemeentesecretaris Den Bosch
Arthur Cremers, gemeentesecretaris Hollands Kroon
Martiene Branderhorst, gemeentesecretaris Gouda
Marc Winder, gemeentesecretaris Opmeer
2 vacatures, gemeentesecretarissen grote gemeenten
Wim Blok, dir. Publiekdienstverlening Leiden; voorzitter VD
Chris Batist, CIO Den Haag en voorzitter IMG
Maarten Schurink, voorzitter RvB SVB
Welke stappen zet
IMG 100.000+?
-
Doelen : beleid, uitvoering, kennis
Professionalisering : vakgroepen
Samen organiseren : Agenda 2020 en ??
Samen : VNG-KING, koepels, communicatie
Interactie
Authenticatie
Gegevenslandschap
Gebruikersinterfaces
Infrastructuur
Ontwikkeling naar andere architectuur
Autorisatie
Regels (logica)
Audit logging
Gemeentelijke
gegevens
Keten- en netwerk
gegevens
Basis
gegevens
• Interfaces los van authenticatie, bedrijfsregels en gegevens
Applicaties en infrastructuur anders inrichten
•
•
Geen eigen vastgelegde basisgegevens meer (gegevens die elders
beschikbaar zijn)
Sturen op slimme interface
Welke stappen zet
de VIAG?
KUNNEN WIJ OP U
REKENEN?
Download