Breuken en rationale getallen - 1

advertisement
BREUKEN &
KOMMA GETALLEN – 1
1 3 2 4 2
, , , , ,
3 8 5 7 6
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0,25; 0,3; 1,2; 4,5; …
LEGENDA
knoop
veldwaarde
speelbord
type
opgave
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
speelwaarde
TYPE OPGAVEN
SOM
PRODUKT
SOMPRODUKT
FUNCTIE
f(x)
Plaats de
speelgetallen in
de knopen zodat
de som gelijk is
aan de
veldwaarde.
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
Plaats de
speelgetallen in
de knopen zodat
het product gelijk
is aan de
veldwaarde.
Plaats de
speelgetallen in
de knopen zodat
de som of het
product gelijk is
aan de
veldwaarde.
Plaats de
speelcoördinaten
in de knopen
zodat ze voldoen
aan de
vergelijking in
het veld.
OPGAVEN
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
2
3
3
𝟏
𝟑
𝟑
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
𝟏
𝟓
𝟑
2
1
4
5
𝟏
𝟓
𝟐
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟐
𝟒
1
𝟏
𝟏
𝟐
2
𝟐
𝟏
𝟐
3
3
2
𝟏𝟕
𝟔
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟏
𝟔
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
1
𝟏
𝟏
𝟐
4
2,7
2
𝟏
𝟐
𝟑
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟏𝟓
𝟏
𝟓
0,5
𝟏
𝟏
𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
𝟑
5
𝟓
𝟑
2
𝟏
𝟑
𝟒
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟒
𝟏
𝟐
𝟐
𝟑
𝟑
𝟒
1
1,25
6
3,2
𝟏
𝟏
𝟐
𝟏
𝟐
𝟐
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟓
𝟐
𝟒
𝟒
𝟓
𝟏, 𝟐
𝟑
𝟐
7
𝟕
𝟒
1
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟏𝟐
𝟏
𝟒
𝟏
𝟐
𝟕
𝟏𝟐
𝟐
𝟑
1
8
1
𝟏
𝟑
𝟒
3
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟏𝟐
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
𝟑
𝟒
𝟕
𝟒
9
𝟐
𝟑
𝟏
𝟏𝟐
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟔
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
𝟏
𝟏
𝟐
2
3
10
𝟏
𝟔
𝟐
𝟐
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟔
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
𝟏
𝟏
𝟐
6
11
𝟐𝟎
𝟒
6
6
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟓
𝟏
𝟏
𝟐
2
𝟓
𝟐
5
10
12
1
2,5
3
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟏𝟐
𝟏
𝟒
1
𝟒
𝟐
5
6
13
𝟒
𝟏𝟓
2
𝟒
𝟓
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
𝟒
𝟓
1
2
5
14
𝟑
𝟖
𝟏
𝟐
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
𝟑
𝟒
1
𝟒
𝟑
2
15
𝟓
𝟖
5
5
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟏𝟐
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
1
𝟓
𝟐
24
16
𝟏𝟏
𝟔
1,25
1
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
1
8
17
𝟏
𝟔
0
𝟏𝟓
𝟒
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
1
2
18
𝟐
𝟗
𝟑
𝟐
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
𝟐
𝟑
𝟓
𝟔
1
19
𝟏
𝟑
𝟏𝟑
𝟒
𝟑
𝟐
𝟒
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟒
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
1
2
20
𝟕
𝟑
𝟏𝟐
𝟏𝟓
1
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟑
𝟑
𝟓
𝟐
𝟑
2
𝟗
𝟒
21
7
3
𝟎
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟏
𝟔
𝟏
𝟒
𝟑
𝟒
𝟗
𝟑
6
OPLOSSINGEN
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
1
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐
𝟏
𝟐
4
𝟎
5
𝟏
𝟓
𝟐
1
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟒
2
𝟏
𝟑
𝟓
𝟑
2
3
𝟏
3
𝟏
𝟑
𝟑
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟑
2
3
𝟏
𝟏
𝟔
𝟏
𝟑
3
𝟏
𝟏
𝟐
2
𝟏𝟕
𝟔
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟑
1
4
𝟏
𝟓
𝟏
2,7
𝟏
𝟏
𝟐
2
𝟏
𝟐
𝟑
0,5
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟐
𝟏𝟓
𝟐
𝟑
𝟏
𝟐
5
𝟓
𝟑
2
𝟏, 𝟐𝟓
𝟏
𝟑
𝟒
1
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟑
𝟏
𝟒
𝟑
𝟒
𝟑
𝟐
6
3,2
1,2
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟓
𝟐
𝟒
𝟏
𝟐
𝟒
𝟓
𝟏
𝟏𝟐
7
𝟏
𝟒
1
𝟕
𝟒
𝟐
𝟑
𝟏
𝟐
2
𝟕
𝟏𝟐
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
1
𝟐
𝟑
𝟏
𝟏𝟐
8
1
𝟏
𝟒
𝟏
3
𝟕
𝟒
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟑
𝟒
𝟑
𝟒
𝟏
𝟑
𝟏
𝟔
9
𝟏
𝟑
𝟐
𝟑
𝟏
𝟏𝟐
𝟏
𝟏
𝟐
2
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟐
𝟑
3
𝟏
𝟔
10
𝟐
𝟑
𝟏
𝟔
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐
𝟐
2
𝟏
𝟑
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟒
6
11
𝟐
𝟓
10
𝟐𝟎
𝟒
6
𝟏
𝟏
𝟐
6
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟓
𝟐
5
𝟒
𝟐
𝟏
𝟏𝟐
12
1
2,5
6
𝟏
𝟒
3
1
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
5
𝟒
𝟓
𝟏
𝟑
13
𝟒
𝟏𝟓
1
2
𝟒
𝟓
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
5
𝟏
𝟐
𝟏
𝟑
14
𝟑
𝟒
𝟑
𝟖
𝟏
𝟐
2
2
𝟒
𝟑
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟐
1
𝟏
𝟏𝟐
15
𝟓
𝟐
5
𝟓
𝟖
24
𝟏
𝟒
5
𝟏
𝟑
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
1
16
0
1
1,25
𝟏𝟏
𝟔
𝟏
𝟒
𝟏
𝟐
1
8
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟑
17
0
1
𝟏
𝟔
0
𝟏
𝟒
𝟏𝟓
𝟒
2
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
𝟏
𝟑
18
1
𝟐
𝟗
𝟑
𝟐
𝟐
𝟑
𝟏
𝟐
2
𝟓
𝟔
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
19
1
2
𝟏
𝟑
𝟏𝟑
𝟒
𝟏
𝟒
𝟑
𝟐
𝟒
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟏
𝟑
𝟏
𝟐
𝟑
𝟓
20
2
𝟏𝟐
𝟏𝟓
𝟕
𝟑
𝟐
𝟑
𝟏
𝟑
1
𝟗
𝟒
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
0
𝟑
𝟒
21
6
7
3
𝟏
𝟒
𝟏
𝟔
0
0
Breuken &
Komma getallen - 1
- copyright 2015
www.resolf.com / [email protected]
𝟗
𝟑
Download