Lesboek Micropigmentatie

advertisement
Lesboek Micropigmentatie
Index
Wat is permanente make-up?
6
Waarin verschilt pmu met een tatoeage?
6
Opbouw van de huid
7
Huidaandoeningen
7
Allergieën
8
Imuunsysteem
8
Oogaandoeningen
9
Wat is een contra indicatie?
10
Contra indicaties bij ogen
10
Contra indicaties bij wenkbrauwen
10
Contra indicaties bij lippen
10
Algemene contra indicaties
11
Diabetes
11
Hygiëne
12
Handhygiëne
12
Littekens
12
Factoren die permanente make-up vervagen
13
Medicijnen die van invloed kunnen zijn bij pigmentatie
13
Informatie aan de klant
14
Test patch bij allergie
14
De kleurencirkel
15
Kenmerken van de kleurondertoon in de huid
15
Pigmenten
16
Naalden en de specifieke toepassingen
17
Ronde naalden
17
Sloped naalden
18
Power naalden
19
Verloop van de procedure
20
Corrigeren van wenkbrauwen
21
Corrigeren van gezichtsvorm
21
Welke wenkbrauw toe te passen bij
een bepaalde gezichtsvorm?
23
Overzicht van niet gewenste wenkbrauwen
24
Specifieke wenkbrauwen en het effect daarvan
25
Effecten van diverse wenkbrauwtechnieken
25
Eyeliners
26
Spantechniek bij ogen
27
Lippen
27
Kleurgebruik bij lippen
28
Specifieke aandachtspunten bij het pigmenteren van lippen
28
Nazorg
28
Nazorg eyeliner
29
Nazorg wenkbrauwen
30
Nazorg lipliner
31
10 tips voor succes
33
Master Trainingen
34
Richtprijzen
39
5
Wat is permanente make-up?
Een behandeling waarbij door middel van een naald pigment in de bovenste laag van de dermis (lederhuid) wordt
ingebracht.
Waarin verschilt permanente
make-up met een tatoeage?
Permanente make-up
•
Moet natuurlijk ogen
•
Esthetisch verantwoord
•
Door het aanbrengen van lijnen wordt het
•
Tatoeage
•
voorop
•
pigment aan tot in de onderhuidse vetcellen
Door een verfijnd roterend apparaat kan het
waardoor het pigment wordt ingekapseld
•
waardoor het pigment in de huid wordt
De pigmenten bestaan onder andere uit
ijzeroxide, dus nagenoeg geen allergische
reacties
Het pigment wordt aangebracht met
een cilinder apparaat (slag apparatuur)
aangebracht.
6
De naald gaat loodrecht in de huid en brengt
gelaat sprekender gemaakt
pigment exact op de juiste plaats worden
•
Bij tatoeage staat het versieren van de huid
“geschoten” en niet echt nauwkeurig is
•
Tatoeage pigmenten zijn van verschillende
korreldikte en samenstelling (inkt)
Opbouw van de huid
De huid is opgebouwd uit drie delen:
•
Opperhuid (epidermis)
•
Lederhuid (dermis)
•
Onderhuids bindweefsel (subcutus)
Huidaandoeningen
•
Acné: een niet besmettelijke ontsteking van opper- en lederhuid.
•
Ichtyose (visschubziekte): een meestal erfelijke aandoening, schilferende ruwe, verdikte huid (contra
indicatie).
•
Moedervlekken: gekleurde vlekjes of verhevenheden in de huid, die kunnen ontaarden in melanomen, advies:
niet pigmenteren in een verheven moedervlek.
•
Dermafibroom: goedaardige afwijking in de vorm van een bobbelje of aangroeisel in de huid.
•
Ehler-Danlos syndroom: bindweefselstoornis, vaak erfelijke aandoening van huid,dat bindweefsel en
inwendige organen aantast (contra indicatie).
•
Wijnvlek: niet erfelijke locale ontwikkelingsstoornis van de huid waarbij een toename is van de hoeveelheid
bloedvaatjes in de huid. Daarom deze plek niet pigmenteren (contra indicatie).
•
Herpes zoster (in het gelaat): virale ziekte veroorzaakt door het varicella virus. Het virus kan het hoornvlies
aantasten (contra indicatie).
7
Allergieën
Wat is een allergie?
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.
Wat doet de allergie en hoe uit zich de ontstekingsreactie?
Vrijgekomen histamine veroorzaakt een ontstekingsreactie en/of rode plekken.
Hoe kan de allergie worden geremd?
Door antihistaminica toe te dienen.
Welke allergieën kunnen we onderscheiden bij permanente make-up?
•
Nikkel allergie: vermijd intensief contact met nikkel, in de naalden zit een kleine hoeveelheid nikkel waardoor
de ogen enigszins kunnen zwellen.
•
Latex allergie: gebruik nitril handschoenen, deze zijn door de GGD verplicht.
•
Lidocaïne allergie: anesthesie preparaten bevatten veelal lidocaïne.
•
Allergische reactie op de pigmenten: de pigmenten bevatten voornamelijk ijzeroxiden die zelden een allergie
veroorzaken. Een patch test kan enkele dagen voorafgaande plaatsvinden.
Immuunsysteem
Wat doet het immuunsysteem?
Beschermt ons tegen het binnendringen van bacteriën, virussen, gifstoffen en parasieten.
Wat is een auto-immuunziekte?
Omdat het lichaam geen onderscheid maakt tussen lichaamsvreemde en lichaamseigen stoffen worden de eigen
weefsels en organen aangevallen, de immuniteit is verstoord.
Welke auto immuun ziekten kunnen we onderscheiden?
•
Alopecia areata: plaatselijk haaruitval (lobelia).
•
Alopecia totalis: totale haaruitval.
•
Lupus: reumatische aandoening die ontstekingen veroorzaakt in de huid en de gewrichten (contra-indicatie).
•
Vitiligo: veroorzaakt witte plekken in de huid doordat een immunologische reactie de pigmentcellen
vernietigt.
•
Hepatitis A-B-C: ernstige vorm van leverontsteking waarbij het virus door bloed en lichaamsvocht wordt
overgedragen en is zeer besmettelijk.
•
8
Aids: een stoornis in het afweersysteem na een besmetting met het HIV virus.
Oogaandoeningen
Een strontje
Een talgklierontsteking in de oogrand, zodat een klein bobbeltje met pus ontstaat. Symptomen: pijn, roodheid en
zwelling. Niet pigmenteren tijdens deze aandoening.
Blepharitus
Chronische ooglidrand ontsteking, een vorm van eczeem waarbij de ooglidrand erg vet of juist droog en schilferig
is. Symptomen: jeuk, irritatie . Niet pigmenteren tijdens deze aandoening.
Herpes simplex oogontsteking
Zeer gevaarlijke ontsteking van het hoornvlies die regelmatig terug kan keren en waarbij littekenvorming het
gezichtsvermogen ernstig kan aantasten. Symptomen: het oog wordt rood en gevoelig. Conclusie: nooit pigmenteren
(contra indicatie).
Droog oog
Door zuurstoftekort wordt te weinig oogvocht geproduceerd en voelt het oog branderig aan en geeft druk op het oog,
komt voor bij vrouwen in de overgang en bij anti-depressiva gebruik. Conclusie: slecht pakken van de pigmentatie.
Staar
Grijze staar (cataract), groene staar (glaucoom), ouderdoms staar (vertroebeling van de ooglens).
Oogcomplicatie door diabetes
De aandoening ontstaat door schade aan de bloedvaatjes van het netvlies en heeft een slecht gezichtsvermogen tot
gevolg wat kan leiden tot blindheid.
Ziekte van graves
Deze aandoening is gerelateerd aan een slecht werkende schildklier. De oogspieren in de oogkas raken ontstoken
en door toename van vet en vocht zwellen de oogleden op.
9
Wat is een contra indicatie?
Contra indicatie
Een contra indicatie is een aandoening of een bepaalde omstandigheid van de huid of het lichaam.waarbij de
micropigmentatie behandeling niet uitgevoerd mag worden.
Informed consent
Het informed consent, dat door de klant moet worden ingevuld en ondertekend, geeft een opsomming van alle
mogelijke contra indicaties. Indien de klant het informed consent heeft ingevuld, dan ziet u in één oogopslag of er
een contra indicatie aanwezig is. Hiermee voorkomt u dat u een behandeling uitvoert bij een klant die een bepaalde
aandoening heeft waarbij geen micropigmentatie toegestaan is.
Contra indicaties bij ogen
Contra indicaties bij lippen
•
Blepaharitus (tijdelijk)
•
Herpes simplex koortslip
•
Oogontsteking (tijdelijk)
•
Bij regelmatige uitbraak (ca. 3 x
•
Herpes simplex
per jaar) en indien de uitbraak
•
Oogontsteking Glaucoom
aanwezig is niet pigmenteren.
•
Oogcomplicaties door diabetes
•
Lipkanker
•
Ziekte van graves
•
Lupus
•
Lupus
•
Herpes zoster in het gelaat
•
Herpes zoster in het gelaat
Contra indicaties bij wenkbrauwen
10
•
Herpes zoster in het gelaat
•
Melanomen
•
Complicaties door diabetes
•
Huidkanker
•
Lupus
Algemene contra indicaties
Algemeen
Tijdelijke contra-indicaties
•
Lupus
•
Herpes simplex koortslip
•
Herpes zoster in het gelaat
•
Roacutane gebruik (tot 6 mnd na gebruik)
•
Ichtyose
•
Corticosteroïden
•
Ehler danlos syndroom
•
Eczeem
•
Kwaadaardige huidaandoening
•
Een strontje
•
Keloïd
•
Blepharitus
•
Wijnvlek
Diabetes
Wat kunnen de gevolgen zijn voor de pigmentatie van diabetes (suikerziekte) type I en II?
•
Slechte wondgenezing, de cliënt dient na de pigmentatie een goede hygiëne.
•
In acht te nemen het enigszins grijs opkleuren van bruin pigmenten.
•
Slecht pakken van het pigment.
11
Hygiëne
Reinigen
Bestaat uit verwijderen van vuil door de handen te wassen met antiseptische zeep.
Ontsmetten
Doden van vegetatieve bacteriën en schimmels op de huid door de handen en/of oppervlak te behandelen gebied
met 70 % alcohol.
Steriliseren
De naalden dienen te zijn gesteriliseerd en apart verpakt, voorzien van een verpakkingsdatum (batchcode).
Handhygiëne
•
Handen wassen en ontsmetten met alcohol 70/80%.
•
Draag (nitril) handschoenen en indien nodig tussentijds ontsmetten met alcohol 70/80%.
•
Na de behandeling handen wassen met antiseptische zeep.
Littekens
•
Atrofische littekens: een dun laagje verzonken littekenweefsel dat meestal het restant is van
huidbeschadiging na infectie.
12
•
Hypertrofische littekens: op de huid liggend weefsel, vaak rood gekleurd.
•
Keloïd: littekenweefsel woekering, hypertrofisch (opliggend en verdikt).
•
Gewone littekens: een pigmentloos strengetje weefsel of vlekje.
•
Littekens na acné: diepliggend maar niet atrofisch.
Factoren die permanente
make-up vervagen
•
Zonlicht, zonnebank u-v licht.
•
Een lichte kleur pigment (bruintint) vervaagt eerder dan een donkere tint.
•
Door natuurlijke celverdeling blijft slechts ca 50% over in de bovenste laag van de dermis.
•
Lymfe vocht geproduceerd tijdens de behandeling spoelt het aangebrachte pigment uit de huid.
•
Een dunne, droge huid.
•
Een huid met een hoge zuurgraad (= lage pH-waarde).
Medicijnen die van invloed
kunnen zijn bij pigmentatie
•
Corticosteroïden crème of zalf (ter plekke): 6 maanden wachten na beëindiging van kuur.
•
Vitamine E: vitamine E werkt als bloedverdunner, 24 uur voor de behandeling stoppen.
•
Aspirine, ibuprofen, naproxen, (NSAID,s): deze verdunnen het bloed, niet gebruiken 24 uur voor de
behandeling, paracetemol mag wel.
•
Bloedverdunners: 24 uur voor de behandeling geen bloedverdunners innemen (indien mogelijk).
•
Alcohol: maakt het bloed dun, dus 24 uur voor de behandeling geen alcohol drinken.
13
Informatie aan de klant
•
Kom professioneel over.
•
Bespreek wat permanente make-up inhoud.
•
Zorg dat de salon hygiënisch is.
•
Draag een uniform.
•
Gebruik professionele termen.
•
Draag een uniform.
•
Lang haar in een staart.
•
Laat door cliënt een informed consent invullen.
•
Neem voor- en na foto’s.
•
Geef een nazorgformulier en nazorg crème mee.
•
Plan de datum voor nabehandeling in.
•
Zorg er voor dat je zelf ook pmu hebt en toon je portfolio.
Test patch bij allergie
Indien er reden is om aan te nemen dat er een allergie kan ontstaan, test de kleur die je wilt gaan gebruiken bij je
cliënt 7 dagen voor de behandeling. Allergische reacties op de pigmenten zijn zeldzaam daar er geen organische
stoffen aan de pigmenten zijn toegevoegd. De naalden zijn voorzien van een hulsje om nikkel allergie te voorkomen.
Patch test
•
Draag handschoenen.
•
Breng met een micro brush enig pigment aan achter een oor of met een naald in de huid.
•
Wacht gedurende 48 uur of er een reactie zichtbaar is.
Tip
Vraag voor een test patch € 20,- aan de klant. Indien er geen allergische reactie komt en de behandeling kan
geboekt worden, dan kunt u het bedrag van de test patch in mindering brengen op de behandelprijs. Is er wel
een allergische reactie en kan er geen behandeling geboekt worden, dan zijn de kosten van de gebruikte naald,
pigmenten en benodigdheden gedekt.
14
De kleurencirkel
De primaire kleuren zijn:
•
rood
•
geel
•
blauw
Deze 3 kleuren zijn de basis
voor alle andere kleuren
De secundaire kleuren zijn:
•
oranje (tussen rood en geel)
•
groen (tussen geel en blauw)
•
violet (tussen blauw en rood)
Kenmerken van de
ondertoon van de huid
Een koele huidondertoon
Een warme huidondertoon
•
Blauw-rozige tinten.
•
Perzik roomachtige tinten in de huid.
•
Binnenkant van de pols is roze rood.
•
Op de wangen bevinden zich rode adertjes.
•
Het wit van de ogen heeft een koel-
•
Binnenkant van de pols is beige-geel.
blauwachtige schijn.
•
De gebruinde huid neigt naar bronskleurig.
•
Zilveren sieraden staan het beste.
•
Het wit van de ogen heeft een gele schijn
•
Donkere huidtypes (5-6).
•
Gouden sieraden flatteren
15
Pigmenten
In de Nouveau Contour pigmenten voor wenkbrauwen bevinden zich overwegend koele tinten (om roodkleuren in
de wenkbrauwen te voorkomen) en warme en koele lip pigmenten, bovendien zijn er ook verschillende neutrale
tinten.
Zoek de juiste match met de huidondertoon van uw cliënt.
Aan de hand van het Color Identification System kunt u de juiste kleuren match maken voor uw cliënt.
Corrigeren van wenkbrauwkleuren
Corrigeer blauw door het gebruik van:
•
Oranje: een geel-oranje pigment maakt koele blauw-grijze of grijze wenkbrauwen warm.
Corrigeer rood (wenbrauwen) door het gebruik van:
•
Groen: olijfgroen en kaki tinten maken een wenkbrauw mooi bruin
Corrigeer groenachtige wenkbrauwen door het gebruik van:
•
16
Warm rode tint: een zacht oranje-rode tint corrigeert een te koele wenkbrauw
Naalden en de specifieke toepassingen
Ronde naalden
1 punt naald
Geschikt voor fijne hairstrokes, gedetailleerd uitlijnwerk, zoals
liphoekjes, wees alert op littekenvorming, niet te diep pigmenteren
om te donkere kleur te voorkomen.
1 punt micro naald
Is een 1 punt naald met extra scherpe dunne punt.
3 punt liner naald
Geschikt voor in lijn werken bij wenkbrauwen, fijne liplijntjes, en eye
liners als wimperverdikking.
3 punt micro naald
Geschikt voor ultra fijne lijntjes, bijvoorbeeld onder eyeliner en
liphoekjes, niet te diep pigmenteren om te donkere kleur te voorkomen.
3 punt outline naald
3 punt naald die qua grootte tussen de 3-liner en 3-micro naald zit,
geschikt om een scherpe buitenlijn te maken bij een hoge eyeliner,
semi-haistrokes, buitenhoekjes bij lippen.
5 punt ronde naald
Geschikt voor geschaduwde wenkbrauwen, beredere eyeliners en
lipliners.
5 punt shader naald
Voor zachte wenkbrauwen en een bredere (boven) eyeliner.
7 punt ronde naald
Heeft een open ronde naald configuratie en is geschikt voor een zeer
brede boven eye line of het gedeeltelijk inschaduwen van de lippen.
17
4 flat naald
4 naalden staan in een horizontale rij, deze naald is het meest geschikt
om een hairstroke techniek bij wenkbrauwen toe te passen door een
scoop techniek te gebruiken (mastertraining hairstrokes).
5 magnum naald
De naalden staan in een rij van 3 en een rij van 2 en is geschikt voor het
pigmenteren van smokey eyeliner, een brede hoge eye liner, inschaduwen
van lippen in cirkel techniek.
9 magnum naald
De naalden staan in een rij van 5 en een rij van 4 en zijn zeer geschikt om
grote vlakken zacht in te schaduwen (hoe groter de naald configuratie
des te zachter de inschaduwing zal worden). Deze naald wordt gebruikt
bij areola en full.
Sloped Naalden
3 punt sloped naald
3 naalden staan in oplopende rij, geschikt voor een iets hogere eyeliner,
bredere lipline of gedeeltelijk inschaduwen van lippen.
5 punt sloped naald
5 naalden staan in een oplopende rij, geschikt voor een zeer hoge
advanced eye liner, full lips zonder liplijntje.
5 punt V-sloped naald
Multifunctionele naald met aan een zijde een 2-punts sloped formatie en
andere zijde een 4-punts sloped formatie.
10 punt sloped
Module met een dubbele rij 5-punt sloped formatie.
18
Power naalden
3 punt power naald
Werkt iets verfijnder dan een “gewone” 3 punt naald, is geschikt voor een
ingeschaduwde wenkbrauw, fijne eyeliner, fijne liplijn.
5 punt power naald
Voor iets bredere eyeliner, lipijntje, heel geschikt voor het inschaduwen
van wenkbrauwen.
7 punt power naald
Voor brede boven eyeliner, brede liplijn en gedeeltelijk inschaduwen van
lippen, voor zacht ingeschaduwde wenkbrauwen.
Nouveau Pro cartridges
Safety Naaldmodules
19
Verloop van de
behandeling procedure
20
•
Laat het informed consent invullen door de cliënt.
•
Zorg dat de apparatuur correct is opgesteld, voetpedaal aansluitend handen wassen.
•
Reinig het gezicht met alcohol (op wattenschijfje).
•
Bepaal en teken de gewenste vorm.
•
Bepaal de kleur van pigment en naaldgebruik en techniek.
•
Prepareer pigment, leg voldoende (vochtige) wattenschijfjes, wattenstokjes, microbrushes klaar.
•
Handen wassen.
•
Handschoenen aantrekken.
•
Naald aanbrengen.
•
Start de procedure.
•
Na afloop op de behandelde plek koude, vochtige wattenschijfjes leggen om te koelen.
•
Geef een na zorgformulier, nazorgcrème en een microbrush mee.
•
Maak een afspraak voor de nabehandeling deponeer de gebruikte naald in de naaldcontainer.
•
Reinig apparatuur, handstuk, behandeltafel, loupelamp met allesreiniger.
•
Desinfecteer apparatuur, handstuk, behandeltafel, loupelamp met alcohol 70%.
Corrigeren van wenkbrauwen
•
Alvorens u begint te tekenen dient u het gelaat van de cliënte goed te observeren en te analyseren.
•
Zoals: betreft het een ronde, ovale, lange gezichtsvorm, bevinden de wenkbrauwen zich op gelijke hoogte.
•
Door middel van kleine aanpassingen van de wenkbrauwvorm ooglijn, of lipvorm is het mogelijk om het
gelaat beter in balans te brengen.
•
Maak de wenkbrauw niet te lang, ca. 4-4.5 cm. Bekijk het effect ook van op zij, een te lange wenkbrauw zal
de jukbeenderen niet goed laten uitkomen.
Corrigeren van gezichtsvormen
Ogen die ver uit elkaar staan
Breng de wenkbrauw dichter naar de richting van de neusbrug toe, dit zal de ogen optisch meer naar elkaar toe
trekken.
Foutieve manier
Correcte manier
De wenkbrauwen staan te ver uit elkaar.
De illusie wordt gewekt dat de ogen
dichter bij elkaar staan.
21
Dicht bij elkaar staande ogen
Laat de wenkbrauwen beginnen 3 mm verder naar achter boven het begin van de ooghoek en het hoogste punt
boven het uiteinde van de iris.
Foutieve manier
Correcte manier
De wenkbrauwen staan te dicht op elkaar.
De illusie wordt gewekt dat de ogen
verder uit elkaar staan.
Corrigeren van een ronde gezichtsvorm
Laat het gezicht hoekiger lijken door een hoek in de wenkbrauw te creëren ter hoogte van pupil en uiteinde van de
iris, dus op ca. 3/5 van de wenkbrauw.
22
Foutieve manier
Correcte manier
De wenkbrauwen zijn te rond en versterken de
De wenkbrauwen maken het gezicht
ronding.
iets hoekeriger.
Welke wenkbrauw toe te passen
bij een bepaalde gezichtsvorm?
Hoekig gezicht
Ovaal gezicht
Breng een lichte hoek aan net voorbij het
Teken de wenkbrauwen aan het uiteinde
midden.
opwaarts.
Rond gezicht
Lang gezicht
Houd de wenkbauwen kort en hoog, laat
Houd de wenkbrauwen vlak en licht
het hoogste punt net voorbij het midden
gebogen aan het uiteinde.
vallen.
23
Overzicht van niet
gewenste wenkbrauwen
Boos
Treurig
Verbaasd
24
Vermoeid
Specifieke wenkbrauwvormen
en het effect daarvan
•
Hoekige wenkbrauwen doen afbreuk aan een zachte gezichtsuitdrukking.
•
Vlakke wenkbrauwen geven de ogen een gesloten, mannelijke uitdrukking.
•
Te volle wenkbrauwen nemen te veel plaats in het gezicht en laten de ogen kleiner lijken.
•
Te gebogen en extreem hoekige wenkbrauwen zijn onnatuurlijk en vestigen de aandacht op ouderdomslijnen.
•
Dunne, ronde wenkbrauwen zijn gedateerd en geven een verbaasde look.
•
Heftige en te dicht bij elkaar staande wenkbrauwen geven een boosaardige, zorgelijke blik.
•
Afhangende wenkbrauwen geven een treurig effect.
Effecten van diverse
wenkbrauw technieken
Volledig ingeschaduwde wenkbrauw:
•
Kan onnatuurlijk overkomen indien de wenkbrauw wordt ingekaderd en waardoor een getekend effect
ontstaat.
•
Kan zacht en natuurlijk overkomen indien een niet te donkere tint wordt gebruikt en de wenkbrauw niet wordt
ingekaderd.
Toegepaste techniek
One way stripingTwo way shadingCircling
Two way striping
25
Eyeliners
Lijntechniek (one way/two way stripe)
Pigmenteer met de 3- of 5 punt naald in één richting ca. 2 mm lange
overlappendestrookjes. Hierdoor wordt de huid opengemaakt. Lijnen
geven een meer dramatisch effect.
Pointillisme techniek
Met een 3 micro naald of een 3 punt outline naald worden kleine puntjes
in en langs de wimperlijn gepigmenteerd, deze methode is bijzonder
geschikt voor een zachte onder eyeliner. Het handstuk wordt hierbij in
45 graden gehouden.
Two way shading
In vloeiende heen-en weergaande beweging van links naar rechts en
omgekeerd worden 2 tot 3 mm lange streepjes gepigmenteerd. De naald
wordt voortdurend in beweging gehouden.
26
Spantechnieken bij ogen
Rechter boven ooglid
Werk van buiten naar binnen en span met uw duim de huid naar rechts en met de middelvinger wordt het boven
ooglid iets omhoog getrokken.
Rechter onder ooglid
Plaats de vingers op dezelfde manier maar leg meer druk op het onder ooglid. Gebruik altijd de pink van je
rechterhand om het onderooglid naar beneden te trekken.
Linker boven ooglid
Met de middelvinger goed naar de buitenkant van het oog spannen en met de duim naar boven spannen.
Linker onder ooglid
Plaats de vingers op dezelfde manier maar leg meer druk op het onder ooglid. Gebruik de pink van uw
rechterhand om het onderooglid naar beneden te trekken.
Lippen
•
Laat de cliënt preventief 5 dagen voorafgaande van de behandeling zovirax uit een ongebruikte tube
smeren.
•
Stippel de liplijn voor met een Nouveau Contour semi permanent liner, zodat u een dun voorbeeld lijntje
heeft, eventuele correctie met de corrector doen.
•
Teken nooit boven de natuurlijke “white rol” van de bovenlip.
•
De cupido verloopt symetrisch en rond en vertoont geen diepe punt (onnatuurlijk).
27
Kleurgebruik bij lippen
•
Bij een blanke, licht gebruinde huid: kies een koraalkleur, bruin-roze, of oranje-bruine tinten.
•
Bij een donkere huid: kies framboos-rode tinten en voeg een drupje oranje toe om warmte toe te voegen.
•
Bij een lichte huid en blonde types kies een natuurlijke rozige tint en voeg 1 druppel “boost” kleur toe zodat
er wel een lijntje zichtbaar wordt.
Specifieke aandachtspunten
bij het pigmenteren van lippen
•
Begin bij de bovencontour van rechts naar links en laat de lijn naar de buitenhoeken toe heel dun verdwijnen.
•
De intensiteit van de kleur zal in de huid sterker zijn dan in de lippen. Gebruik voor full -lips een tint
donkerder dan de liplijn.
•
Indien een oude kleur gecorrigeerd moet worden gebruik een lichtere, warmere kleur, een te donkere kleur
kan uiteindelijk zwart worden.
•
Tijdens de behandeling zwellen de lippen , dit verandert de contouren van de mond, houd je ten alle tijden aan
de (goedgekeurde) voorgetekende lijn.
•
Werk langzaam, combineer one way stripe en two way stripe, haal de naald zo min mogelijk uit de huid.
Nazorg
28
•
Geef uw klant een nazorgformulier en nazorgcreme mee.
•
Spreek een datum af voor de nabehandeling.
Nazorg eyeliner
Zoals elke cosmetische ingreep is de procedure van permanente make-up een proces waarbij enig geduld betracht
zal moeten worden. Maar ook dat wordt beloond en na een week is er al een prachtig resultaat zichtbaar.
Meteen na de behandeling zullen de oogleden er gezwollen uit zien. De oogleden lijken dik beschilderd. Schrik hier
niet van, na 1 week is dit 50% minder. De komende weken zal de kleur verzachten en een natuurlijk uiterlijk krijgen.
U mag eventuele korstjes niet afkrabben.
Bij ontsteking of extreme zwelling: raadpleeg een arts.
Nazorg gedurende 7 dagen.
•
Vermijdt overmatig U.V. licht, (dus ook geen zonnebank).
•
Vermijdt contact met water.
•
Niet in de sauna.
•
Niet in een zwembad.
•
Geen gebruik maken van make-up op de ogen, zeker geen mascara gedurende 7 dagen.
•
Wilt U de oogleden toch een beetje camoufleren, maak dan gebruik van een gezichtspoeder.
•
Reinig uw ogen met een wattip met lauw water .
•
Maak geen gebruik van reinigingmiddelen t.p.v. de eye-liner.
•
4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen.
•
Geen korstjes afkrabben.
•
Geen chemische peeling gedurende 6 maanden na permanente make-up t.p.v. de ogen.
•
Geen crèmes met fruitzuren en vitamine A gebruiken op de gepigmenteerde huid.
29
Nazorg wenkbrauwen
Zoals elke cosmetische ingreep is de procedure van permanente make-up een proces waarbij enig geduld betracht
zal moeten worden. Maar ook dat wordt beloond en na een week is er al een prachtig resultaat zichtbaar.
Meteen na de behandeling zullen de wenkbrauwen er gezwollen uit zien. De wenkbrauwen lijken dik beschilderd
.Schrik hier niet van, na 1 week is dit 50% minder. De komende weken zal de kleur verzachten en een natuurlijk
uiterlijk krijgen. U mag eventuele korstjes nooit afkrabben.
Nazorg gedurende 7 dagen.
•
Breng met een micro-brush maximaal 3 keer per dag nazorgcreme aan op de wenkbrauw gedurende 4 dagen.
•
Vóór het douchen een dikke laag nazorgcreme aanbrengen t.p.v. de wenkbrauwen. Na het douchen verwijderen
en nieuw dun laagje aanbrengen.
•
Vermijdt contact met water.
•
Niet in de sauna.
•
Niet in een zwembad.
•
Geen gebruik maken van make-up rond de wenkbrauwen gedurende 7 dagen.
•
Reinig uw wenkbrauwen met een wattip geabsorbeerd met lauw water.
•
Maak geen gebruik van reinigingsmiddelen t.p.v.de wenkbrauwen.
•
4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen.
•
Geen korstjes afkrabben.
•
Geen crèmes met fruitzuren en vitamine A gebruiken op de gepigmenteerde plaats.
•
Geen chemische peeling gedurende 6 maanden toepassen.
Na volledige genezing
Maak tijdens het zonnen (ook zonnebank) altijd gebruik van een sunblock (factor 30 of hoger) t.p.v. de wenkbrauwen
om de kleur langer te behouden.
30
Nazorg lipliner
Laat 2 dagen voorafgaande aan de pigmentatie de cliënt de lippen scrubben met peelingcrème en 5 dagen van
te voren (ongeacht of men herpes aan de lippen heeft gehad) smeren met zovirax en 5 dagen er na. Bij vaak
voorkomenden herpes helpt preventief slikken van L-lysine tabletjes 5 dagen voorafgaande aan de behandeling.
Zoals elke cosmetische ingreep is de procedure van permanente make-up een proces waarbij enig geduld betracht
zal moeten worden. Maar ook dat wordt beloond en na een week is er al een prachtig resultaat zichtbaar. Vlak na
de behandeling zal de aangebrachte lipliner donker overkomen en lijkt het alsof de lippen beschilderd zijn. Ook zijn
ze iets gezwollen. Schrik hier niet van, de lippen worden minstens 50% lichter van kleur na het genezingsproces.
Na ongeveer 36 uur zal de zwelling verdwijnen.
Vanaf de 3e dag zullen er pigmentkorstjes ontstaan op de lippen. Deze mag u er niet afkrabben, doet u dit toch
dan kunnen er ontstekingen ontstaan of het kleurpigment kan met de korst verdwijnen. Raadpleeg een arts bij
ontstekingen of extreme zwelling.
De pigmentkorstjes zullen vanzelf loslaten als de huid eronder begint te genezen. Na 5-7 dagen is er bijna niets
meer te zien van de lipline. Dit is een normale reactie en na 3-4 weken zal de kleur ineens weer tevoorschijn komen.
Het totale genezingproces duurt 6-8 weken, daarna kan de lipcontour e.v. worden nabehandeld.
Nazorg gedurende 7 dagen
•
Breng 3x per dag nazorgcrème aan met een wattentip.
•
Ter vermindering van risico op koortslip: zovirax aanbrengen uit een nieuwe schone verpakking.
•
Vermijdt overmatig U.V. licht (dus ook geen zonnebank).
•
Vóór het douchen vaseline aanbrengen t.p.v. de lipliner. Vermijdt contact met water.
•
Niet in de sauna.
•
Niet in een zwembad.
31
•
Geen gebruik maken van lippenstift of lipgloss.
•
Reinig uw lippen voorzichtig met een wattentipje met lauw water.
•
Maak geen gebruik van reinigingmiddelen t.p.v.de lippen.
•
Maak geen gebruik van zogeheten “whitening-tandpasta”.
•
Vóór het tandenpoetsen de lippen insmeren met vaseline.
•
Nuttig geen pittig of sterk gekuid eten en geen hete drank!
•
Drink met een rietje de eerste uren na pigmentatie.
•
4 uur na de behandeling geen alcohol nuttigen.
•
Geen korstjes afkrabben.
•
Geen chemische peeling gedurende 6 maanden na permanente make-up.
•
Geen crèmes met fruitzuren en vitamine A gebruiken op de gepigmenteerde plaats.
Na volledige genezing
Maak tijdens het zonnen (ook zonnebank) altijd gebruik van een sunblock (factor 30 of hoger) t.p.v. de lippen om de
kleur langer te behouden.
32
Voor
Voor
Voor
Voor
Na
Na
Na
Na
10 tips voor succes
1. Blijf leren van je fouten. Zodra je gestopt bent met fouten te maken is het waarschijnlijk beter om iets anders te gaan doen.
2. Zelfs als de dingen niet zo gaan als je had gehoopt, sta er dan bij stil dat uit iets slechts ook goede dingen ontstaan.
3. Je doet geen zaken met een bedrijf, je doet zaken met een persoon.
4. Zorg dat je er bij bent, je kunt niet winnen als je het spel niet mee speelt.
5. De kern van elke business is verkoop. Zonder verkoop heb je geen bedrijf en het belangrijkste dat altijd voorop moet staan is: verkoop realiseren, dit principe geldt van directeur tot typiste.
6. Zorg dat je weet wat belangrijk is voor jouw bedrijf. Houd het eenvoudig en blijf gefocust op die één of twéé belangrijkste zaken binnen jouw bedrijf.
7. Zorg dat je een visie hebt. Stel doelen. Als je die niet hebt dan weet je niet welke richting je heen moet of wanneer je jouw doel hebt bereikt.
8. Neem de tijd om een beslissing te nemen, maar als je die eenmaal genomen hebt ga er dan ook 100 % voor. Heb maling aan alle blokkades op je pad. Kijk niet om en heb geen spijt.
9. Denk groot!! Dit is noodzakelijk want je kunt niet zo maar terug schakelen.
10. Laat de 5 P’s voor je werken: Product, Prijs, People, Plaats en Promotie. Wanneer je de onderlinge verhoudingen van deze marketing- mix begrijpt, kun je elke business analyseren en voor elk probleem een oplossing bedenken. Blijf uzelf ontwikkelen zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten en technieken (zie Master Trainingen).
33
Richtprijzen
Prijsstelling
Ook al bent u nieuw in het vak van permanent make-up, toch is het van belang dat u meteen een juiste prijsstelling
hanteert. Maak niet de fout om met te lage prijzen te beginnen omdat u startend bent, want het is daarna moeilijk om
uw prijzen te verhogen naar de normale prijzen die voor permanente make-up gevraagd worden. De onderstaande
prijzen zijn landelijke gemiddelden. Kijk op internet wat andere salons in uw regio vragen voor de behandelingen
en stem uw prijzen daarop af. Houd er rekening mee dat u een Nouveau Contour specialiste bent, dus uw prijzen
mogen hoger liggen omdat u de beste opleiding gevolgd heeft en met de beste materialen werkt.
Wenkbrauwen
€ 295,- tot € 350,-
Eyeliners boven
€ 175,- tot € 225,-
Eyeliners onder
€ 150,- tot € 195,-
Eyeliners boven en onder
€ 295,- tot € 350,-
Lipliner
€ 350,- tot € 450,-
35
Nouveau Contour
Burgemeesterlaan 2 | 6002 EG Weert | The Netherlands
T. +31 495 - 547 409 | E. [email protected] | www.nouveaucontour.com
Download