Botmateriaal niet van Natalee Holloway

advertisement
Persbericht
Postbus 1163, Oranjestad, Aruba
Aan
Van
Datum
Pagina’s
Havenstraat 2
Oranjestad
Aruba
T ++ (297) 521 4100
F ++ (297) 521 4190
Alle media
Het Openbaar Ministerie
23 november 2010
2
Botmateriaal niet van Natalee Holloway
Het Nederlands Forensisch Instituut heeft bot, een stuk kaakbeen met een kies, op verzoek van het
Arubaanse Openbaar Ministerie forensisch antropologisch en op DNA onderzocht. Deze onderzoeken zijn
tegelijkertijd ingezet. Uitvoerig onderzoek door het NFI sluit uit dat het op Aruba gevonden botmateriaal
van Natalee Holloway is.
Uitsluiting na vergelijking gebitsgegevens
Allereerst moest worden vastgesteld dat het om menselijk materiaal ging. Dit is het geval. Daarna is het
forensisch antropologisch onderzoek uitgebreid met onderzoek door forensische tandartsen (odontologen).
Aan de hand van tandartsgegevens van Natalee Holloway, zoals de ligging van verstandskiezen en
vullingen, is een vergelijking gemaakt met de gevonden kaak. Op basis van deze vergelijkingen kon
worden uitgesloten dat het gevonden botmateriaal en de kies afkomstig zijn van Natalee Holloway.
DNA-onderzoek
Tegelijk met het forensisch antropologisch en het odontologisch onderzoek, is het NFI het forensisch DNAonderzoek gestart. Het gaat hier echter om een zeer kleine hoeveelheid DNA-materiaal die bovendien van
lage kwaliteit is. Het botmateriaal heeft ernstig geleden onder allerlei (weers)invloeden en bleek poreus.
DNA-onderzoekers van het NFI hebben daarom verregaande en zeer verfijnde technieken toegepast om het
in het bot aanwezige DNA te kunnen onderzoeken.
Nu op basis van de vergelijking van gebitsgegevens uitgesloten wordt dat het botmateriaal afkomstig is van
Natalee Holloway, is het DNA-onderzoek gestopt. Het behoort nog tot de mogelijkheden om de kies uit het
kaakbot te gebruiken voor verdere pogingen om tot een DNA-profiel te komen. Dergelijk
vervolgonderzoek van de kies bemoeilijkt bovendien onderzoek in de toekomst naar de identificatie van
degene van wie het bot wel afkomstig is.
Aangezien al op basis van de gebitsgegevens al kan worden uitgesloten dat het botfragment van Natalee
Holloway is, heeft het OM in Aruba besloten dit vervolgonderzoek vooralsnog niet te laten uitvoeren. Het
OM besluit nog welke stappen ondernomen worden om tot identificatie van het botmateriaal te komen.
Onderzoek naar Natalee Holloway
Het OM op Aruba is sinds haar vermissing bezig met het onderzoek naar de verdwijning van Natalee
Holloway. De zaak behoudt de continue aandacht van justitie en politie op het eiland.
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Openbaar Ministerie Aruba
Taco Stein, Advocaat-Generaal
Tel. nr.: +297 594 7843
Nederlands Forensisch Instituut
Inge Oevering, woordvoerder/persvoorlichter
Tel. nr.: +31 (0)64 813 2185
Download