EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting OPDRACHT

advertisement
EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting
OPDRACHT A
GROEP NR:
……
NAAM PROMOTORS :
……………………………………
-----------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………….
Deel 6.3. Vaste kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Medewerking binnen de groep, aanwezig zijn op afspraken, inzet,
initiatief…
Totaal
Individuele evaluatie door de promotors.
Komen de bedragen die ingevuld zijn bij de vaste kosten (van
(2) t.e.m. (7)) overeen met wat in de vorige delen (5de jaar) is
ingevuld?
Totaal
Groepsevaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de berekening van de vaste kost per jaar, maand en uur
correct?
Totaal
/5p
/5p
/2,5p
/2,5p
/5p
/5p
Deel 6.4. Variabele kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Zijn bij de kostprijsberekening voor manicure dezelfde
producten gebruikt als in deel 4.1?
Totaal
/2,5p
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de kostprijsberekening voor manicure correct?
Totaal
/5p
/5p
Totale score:
/2,5p
/20p 
/50p
Bemerkingen promotors/ leerkracht bedrijfsbeheer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie opdracht 3 Exploitatiebegroting: vaste en variabele kosten 6de jaar
EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting
OPDRACHT B
GROEP NR:
……
NAAM PROMOTORS :
……………………………………
-----------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………….
Deel 6.3. Vaste kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Medewerking binnen de groep, aanwezig zijn op afspraken, inzet,
initiatief…
Totaal
Individuele evaluatie door de promotors.
Komen de bedragen die ingevuld zijn bij de vaste kosten (van
(8) t.e.m. (11)) overeen met wat in de vorige delen (6de jaar)
is ingevuld?
Totaal
/5p
/5p
/2,5p
/2,5p
Groepsevaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de berekening van de vaste kost per jaar, maand en uur
correct?
Totaal
/5p
/5p
Deel 6.4. Variabele kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Zijn bij de kostprijsberekening voor pedicure dezelfde
producten gebruikt als in deel 4.1?
Totaal
/2,5p
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de kostprijsberekening voor pedicure correct?
Totaal
/5p
/5p
Totale score:
/2,5p
/20p 
/50p
Bemerkingen promotors/ leerkracht bedrijfsbeheer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie opdracht 3 Exploitatiebegroting: vaste en variabele kosten 6de jaar
EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting
OPDRACHT C
GROEP NR:
……
NAAM PROMOTORS :
……………………………………
-----------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………….
Deel 6.3. Vaste kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Medewerking binnen de groep, aanwezig zijn op afspraken, inzet,
initiatief…
Totaal
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer
Zit bijlage 25 in de map, heeft ze een correcte titel en
nummer? Zit er relevante en voldoende informatie in de
bijlage?
Totaal
/5p
/5p
/2,5p
/2,5p
Groepsevaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de berekening van de vaste kost per jaar, maand en uur
correct?
Totaal
/5p
/5p
Deel 6.4. Variabele kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Zijn bij de kostprijsberekening voor lichaam dezelfde
producten gebruikt als in deel 4.1?
Totaal
/2,5p
/2,5p
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de kostprijsberekening voor lichaam correct?
Totaal
Totale score:
/5p
/5p
/20p 
/50p
Bemerkingen promotors/ leerkracht bedrijfsbeheer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie opdracht 3 Exploitatiebegroting: vaste en variabele kosten 6de jaar
EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting
OPDRACHT D
GROEP NR:
……
NAAM PROMOTORS :
……………………………………
-----------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………….
Deel 6.3. Vaste kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Medewerking binnen de groep, aanwezig zijn op afspraken, inzet,
initiatief…
Totaal
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer
Zit bijlage 26 in de map, heeft ze een correcte titel en
nummer? Zit er relevante en voldoende informatie in de
bijlage?
Totaal
/5p
/5p
/2,5p
/2,5p
Groepsevaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de berekening van de vaste kost per jaar, maand en uur
correct?
Totaal
/5p
/5p
Deel 6.4. Variabele kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Zijn bij de kostprijsberekening voor epilatie dezelfde
producten gebruikt als in deel 4.1?
Totaal
/2,5p
/2,5p
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de kostprijsberekening voor epilatie correct?
Totaal
Totale score:
/5p
/5p
/20p 
/50p
Bemerkingen promotors/ leerkracht bedrijfsbeheer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie opdracht 3 Exploitatiebegroting: vaste en variabele kosten 6de jaar
EVALUATIEFICHE OPDRACHT 3: Exploitatiebegroting
OPDRACHT E
GROEP NR:
……
NAAM PROMOTORS :
……………………………………
-----------------------------------------------------------------------------Naam leerling: …………………………………………….
Deel 6.3. Vaste kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Medewerking binnen de groep, aanwezig zijn op afspraken, inzet,
initiatief…
Totaal
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer
Zit bijlage 27 in de map, heeft ze een correcte titel en
nummer? Zit er relevante en voldoende informatie in de
bijlage?
Totaal
/5p
/5p
/2,5p
/2,5p
Groepsevaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de berekening van de vaste kost per jaar, maand en uur
correct?
Totaal
/5p
/5p
Deel 6.4. Variabele kosten
Individuele evaluatie door de promotors.
Zijn bij de kostprijsberekening voor aangezicht dezelfde
producten gebruikt als in deel 4.1?
Totaal
/2,5p
/2,5p
Individuele evaluatie door de leerkracht bedrijfsbeheer.
Is de kostprijsberekening voor aangezicht correct?
Totaal
Totale score:
/5p
/5p
/20p 
/50p
Bemerkingen promotors/ leerkracht bedrijfsbeheer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluatie opdracht 3 Exploitatiebegroting: vaste en variabele kosten 6de jaar
Download