Kracht bij enkele soorten bewegingen

advertisement
Kracht bij enkele soorten
bewegingen
•ERB t.o.v. x-as
Als een voorwerp een ERB uitvoert t.o.v. de
x-as, dan is
•vx constant
ax nul
Σ Fi,x = m. ax = m.0 = 0
•EVRB t.o.v. x-as
Als een voorwerp een EVRB uitvoert t.o.v.
de x-as, dan is
•ax constant
Σ Fi,x = m. ax = cte
•horizontale worp
Enkel de zwaartekracht werkt in op het
systeem, dus
•ax is nul
ay is constant
Fx = 0 N en Fy = m.g
•ECB
Als een voorwerp een ECB uitvoert t.o.v. de
x-as, dan is
•a = v²/r
a = - r (centripetale versnelling)
Fcp = m. acp = m.v²/r
De kracht is middelpuntzoekend of centripetaal
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Download