Dia 1 - GKV - Bussum

advertisement
Kerkelijk opbouwwerk in Spanje
GKv Bussum-Huizen
Commissie Steun Broederschap Spanje
(Spanje Commissie)
Kerkelijke situatie in Spanje
•
•
•
•
R-K kerk lange tijd sterk bevoorrecht
Na Franco weliswaar meer vrijheid, maar..…
….. geseculariseerd klimaat,
….. wantrouwen (de kerk collaboreerde toch…?)
In de protestantse wereld:
• interne verdeeldheid,
• neiging tot independentisme,
• autoritair i.p.v. collegiaal bestuur
• Toch een gereformeerd kerkverband (IRE)….!
• Officiële contacten met GKv via deputaten BBK
(betrekkingen buitenlandse kerken)
• SBS werkt vooral ondersteunend
Zoek
en Boek
a2010
1
nl
313105
http://book
hotel:
Di,co,ci,re
9
Dec
10
ec
Iglesias Reformadas de España
Mataró
Madrid
Pineda de
Mar
IRE – 2010
Almuñécar
3 lokale kerken
1 evangelisatiepost
Veel hulp nodig, want…
•
•
•
•
•
•
•
•
Weinig theologische kennis
Geen eigen geschiedenis (weinig ervaring)
Geen ‘echt’ opleidingsinstituut
Hoe gebruik je een kerkorde? (hoe ga je om met
problemen?)
Hoe voorkom je vereenzaming van de jeugd?
Weinig middelen (gebouwen, geld, literatuur)
Weinig middelen (waar moet een predikant van leven?)
Weinig menskracht (in totaal ca150leden)
Laatste jaren: focus op gemeenteopbouw in
Almuñécar
Hoe kan ‘vrijgemaakt Nederland’ helpen?
door meeleven en gebed
meld u aan als donateur & lezer van de SBS nieuwsbrief…
[email protected]
door als gemeente een (deel) project te adopteren
eventueel samen met (een) zusterkerk(en)…
Download