PowerPoint-presentatie

advertisement
Basisboek
Bedrijfseconomie
Sheets hoofdstuk 2
© 2008 Noordhoff Uitgevers
Alle rechten voorbehouden
Achtste druk
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
Bedrijfseconomische vakgebieden
• Financiering
• Management accounting
• Financial accounting
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
Investering
---
Selectiemaatstaven
Financiering
---
Keuze vermogensvorm
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
(Financiële) rapportage
Management accounting
Financial accounting
Intern
Extern
Toekomstgericht
Vooral gericht op verleden
Geen regelgeving
Regelgeving
Geen neiging tot
creatieve accounting
Neiging tot creatieve
accounting
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
Aangrenzende vakgebieden
• Boekhouden
• Ondernemingsrecht
• Belastingrecht
• Organisatiekunde
• Commerciële economie
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
Vakgebied

Financiering
Management
accounting
Treasurer
Controller
Financial
accounting
Accountant
• Intern
• Extern
Boekhouden
Administrateur
© 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten
Download