Stichting Mitrata

advertisement
Stichting Mitrata
Oproep: steun ons om de nood te ledigen in Nepal
Beste oud-donateurs van Stichting Mitrata,
Het is jullie natuurlijk niet ontgaan dat er een vreselijke ramp heeft plaatsgevonden in Nepal.
De aardbeving van eind april heeft duizenden doden tot gevolg en tienduizenden gewonden. Maar
daarnaast zijn er naar schatting zo’n 8 miljoen mensen getroffen door het natuurgeweld.
Zij kunnen hun huizen niet meer in, hebben gebrek aan voedsel, water, medicijnen, dekens en ga zo
maar door.
Ook het dorp waar het Mitrata Kinderhuis is gevestigd, is zwaar getroffen. Meer dan 240 doden, vele
gewonden en vrijwel alle huizen ingestort. Ook het kinderhuis is zwaar beschadigd, maar niet
ingestort. Alle kinderen zijn gelukkig ongedeerd, maar slapen noodgedwongen in de buitenlucht.
Bishnu, de manager, heeft een noodoproep gedaan om financiële hulp voor de mensen uit
Kadambas, en natuurlijk ook voor de kinderen van het Mitrata Home. Met dit geld kan er voedsel,
water en medicijnen worden gekocht.
Stichting Mitrata wil natuurlijk iets doen, dat kun je begrijpen. Vandaar deze oproep:
Wil je s.v.p. nog één keer een donatie geven aan Stichting Mitrata ten behoeve van de slachtoffers
van de ramp in Nepal en dan speciaal voor de kinderen van Kadambas.
Zoals u van ons gewend bent kunt er zeker van zijn dat honderd procent van uw bijdrage voor dit
doel besteed zal worden.
Alvast heel erg bedankt!
U kunt uw bijdrage storten op rekening NL54ABNA0538272473,
t.n.v. Stichting Mitrata te Schiedam
onder vermelding van: ‘aardbeving Nepal’
Namens al diegenen die hulp nu zo hard nodig hebben: HARTELIJK BEDANKT !
Willem van Hattem
John van de Pas
Gerrit Brinkman
30 april 2015
Download