AANVRAAG ONTLENING FEESTMATERIAAL

advertisement
Departement Stadspromotie en Sport
Dienst Feestelijkheden
AANVRAAG ONTLENING FEESTMATERIAAL
Gegevens van de aanvrager :
Naam organisatie
............................................................
Adres organisatie (straat + nr)
............................................................
(postnr + gemeente)
............................................................
............................................................
Bezoekadres
Naam contactpersoon
............................................................
Adres contactpersoon
(straat + nr)
............................................................
(postnr + gemeente)
............................................................
Gasmeterlaan 107
............................................................
9000 Gent
Tel. 09 269 46 00
Telefoon contactpersoon
............................................................
Faxnummer contactpersoon
............................................................
e-mail contactpersoon
............................................................
Fax 09 269 46 59
E-mail
[email protected]
Internet www.gent.be
Openingsuren
Elke werkdag 08.30 - 13.00 uur
Gegevens van de activiteit :
14.00 - 16.00 uur
Bezoek ook na afspraak
Bereikbaar
Bus 5
Soort activiteit
............................................................
Datum activiteit
............................................................
(halte Gasmeterlaan)
Bus 52/53/54/69
(halte Vogelenzang)
Tram 4
(halte Vogelenzang)
Correspondentieadres
Dienst Feestelijkheden
Stadhuis
Botermarkt 1
...
Soorten materiaal
gevraagd aantal
20-meter tribune niet overdekt met zitbanken
.....................
24-meter tribune niet overdekt met zitbanken
.....................
Overdekt podium van 2,5 m x 5 m + trap
.....................
Overdekt podium van .5 m x 5 m + trap
.....................
Overdekt podium van 7,5 m x 5 m + trap
.....................
Rollend podium van 5 m x 7,5 m
.....................
Rollend podium van 8 m x 6,60 m
.....................
Podiumelementen hout (1,25 m x 2,5 m) van 30 cm hoogte
.....................
Podiumelementen hout (1,25 m x 2,5 m) van 50 cm hoogte
.....................
Trappen van 50 cm hoogte
.....................
Podiumelementen hout (1,25 m x 2,5 m) van 70 cm hoogte
.....................
Trappen van 70 cm hoogte
.....................
Podiumelementen hout (1,25 m x 2,5 m) van 90 cm hoogte
.....................
Trappen van 90 cm hoogte
.....................
Podiumelementen hout (1,25 m x 2,5 m) van 110 cm hoogte
.....................
Trappen van 110 cm hoogte
.....................
Podiumelementen 2000 (2 m x 1 m)
.....................
Dansvloer Bruynzeel 2,5 m x 1,25 m
.....................
Plankenvloer 4 m x 0,5 m
.....................
Vlaggenmasten
.....................
Vlaggen
(verplicht soorten en aantal vermelden)
......................
......................
......................
Nadarafsluiting : 2,5 m/stuk
.......................
...
Brandblusapparaten
.......................
Vuurmanden
.......................
Ereschavot
.......................
Spreekgestoelte
.......................
Toiletwagen
.......................
.......................
CHECK !! vindt uw activiteit plaats op een openbaar domein (straat, plein,
parking, grasperk) vergeet uw dossier inname openbare weg niet in te dienen
!!! voor info Contactpersoon : Kathelyne Van Den Berghe 09/269 46 34
Gegevens in verband met levering materiaal :
Leveringsadres :
(straat + nr.)
..................................................................
(postnr + gemeente)
..................................................................
..................................................................
?
gebruik materiaal op openbare weg
Uiterste datum van levering
Opmerking :
?
gebruik materiaal op privé domein
..................................................................
Datum aanvraag :
..................................................................
Handtekening :
..................................................................
Aanvraag indienen ten laatste 7 weken vóór de activiteit. Bij aanvraag
materiaal gelieve situatieplan toe te voegen. Aanvragen kan u faxen op
nummer 09/269 46 59 of mailen naar : ‘[email protected]’
Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen de 14 dagen een
antwoordbrief.
Download