Informatie van de groepen 5 Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat

advertisement
Informatie van de groepen 5
Vanaf groep 5 is het de bedoeling dat ieder kind minstens 1 keer per
jaar een spreekbeurt houdt. Het is verstandig om een onderwerp te
kiezen dat dicht bij jezelf ligt. Vertel iets over je hobby, sport,
huisdier of over iets anders waar je interesse ligt. Als je informatie
hebt verzameld, schrijf dan wat steekwoorden op, zodat je blijft
vertellen en niet voor gaat lezen. Een power point kan je daarbij
helpen, maar is niet verplicht.
Gymtijden groepen 5
5a ma 14.50-15.30, do 10.45-11.30
5b di 10.45-11.30, vr 11.30-12.15
5c ma 10.45-11.30 do 14.50-15.30
Cito’s voor (begrijpend) lezen, spelling,
rekenen en woordenschat worden
afgenomen in jan/feb en in mei.
Gymkleding bestaat uit een (korte)
sportbroek, een T-shirt en
gymschoenen.
Wie werken er wanneer??
5A
ma t/m vr Meneer John
5B
ma en di Juf Rosanne
wo t/m vr Juf Janneke
5C:
ma t/m wo Meneer Charles
do en vr Juf Evy
De bibliotheek
De kinderen mogen op ma mi en op wo mo naar de
Stoffelbieb om een leesboek uit te kiezen. Vooraf
krijgen ze in de klas van de leerkracht een kaartje waar
zijn/haar leesniveau opstaat. Elk kind mag één leesboek
in het laatje hebben. Als het leesboek uit is, staat er in
elke klas een krat met lees- en informatieboeken waar
de kinderen een boek uit kunnen pakken. Elke
woensdag wordt de krat vernieuwd met andere
boeken.
In groep 5c staat naast men. Charles ook
juf. Evy. Zij bevindt zich in het laatste
studiejaar en is lio-stagiaire. Ze staat
donderdag en vrijdag voor de klas. Op
woensdag werkt Evy aan haar
eindexamen-scriptie. Dat staat in het teken
van de"21st century-skills". In de praktijk
zullen we daar het een en ander van
meekrijgen. We wensen haar veel
werkplezier en succes toe.
Computers in de klas:
Vrijwel dagelijks mogen de kinderen even achter de computer. Hierbij oefenen ze extra voor de vakken rekenen, taal
en spelling. Ook hebben we bij de zaakvakken oefenprogramma’s op de computer waar de kinderen mee aan de slag
kunnen.
In de groepen is er een rooster gemaakt welke computerprogramma’s welke dag gebruikt worden en door middel
van afroeplijsten komt ieder kind evenveel aan de beurt.
Naast het oefenen op school, mag er natuurlijk ook thuis geoefend worden. Het programma van Ambrasoft is
hiervoor een goede keuze, maar ook op het internet zijn een aantal fijne websites te vinden waar goed mee
geoefend kan worden. Een aantal voorbeelden zijn:
Algemene sites voor meerdere vakken:
 www.leestrainer.nl
 www.cyberkidz.nl
 www.flyinglions.nl/meesterkees
 http://www.leren-dezeester-marknesse.nl
 www.meestermichael.nl

Rekenen


www.tafels-oefenen.nl
www.rekenweb.nl
Taal/spelling:



http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/overig/taal/spelling
http://www.taal-oefenen.nl
http://oud.digischool.nl/leermiddelen/PO_taal/Woordspelletjes/
GEDRAGSREGELS
De Christoffelschool besteedt veel aandacht aan gedragsregels en omgangsvormen. De eerste 8 weken van ieder
schooljaar worden in iedere groep 8 gedragsregels centraal gesteld: iedere week één. In die betreffende week wordt
er extra aandacht besteed aan die specifieke regel.Dit kan bv zijn: ‘we zijn hulpvaardig naar anderen’, of: ‘we letten
op ons taalgebruik’.Na 8 weken wordt deze periode afgesloten door de kinderen van iedere groep een ‘contract’ te
laten tekenen, waarmee ze laten zien zich aan die gedragsregels te willen houden. Dit contract krijgt ook een
centrale plaats in de groep gedurende de rest van het schooljaar.Verder komen in iedere groep regelmatig regels
terug die dan een tijd centraal staan. Dit kan van groep tot groep verschillen, naar gelang de situatie.
Vakken groep 5

Rekenen
Bij rekenen wordt gebruikt gemaakt van de methode Pluspunt.
In groep 5 komen o.a. rekenen t/m 1000, de tafeltjes van 1/m 10,
deelsommen, de digitale klok en lengte- en inhoudsmaten aan bod.
 Taal en spelling
Bij taal en spelling werken wij met Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Bij Taal in
Beeld komen de volgende onderdelen aan bod: Taalbeschouwing, Woordenschat,
Schrijven (stellen) en Spreken/luisteren.
Spelling in Beeld heeft een werkboek en spellingkaarten. Op de spellingkaarten
staan de spellingregels kort en krachtig uitgelegd.

Estafette
Estafette biedt leesonderwijs op maat. De leesprestaties van de kinderen
bepalen de aanpak voor iedere leerling afzonderlijk. Zo zijn er drie aanpakken:
aanpak 1 voor risicolezers, aanpak 2 voor methodevolgers en aanpak 3 voor
snelle lezers. Aanpak 3 gaat na een korte werkinstructie zelf aan de slag. Aanpak
1 en 2 doen samen mee met de basisinstructie, daarna werkt aanpak 2
zelfstandig aan de opdrachten en aanpak 1 verwerkt, met extra ondersteuning van de leerkracht, de
opdrachten.
 Aardrijkskunde
Aardrijkskunde werkt met de methode De blauwe planeet. Deze methode prikkelt de leerlingen met
vragen en daagt hen uit zelf op onderzoek uit te gaan. In groep 5 blijft de methode in de directe
omgeving van het kind. De hoofdstukken worden afgewisseld met kijk-, topografie- en informatielessen
en worden afgesloten met een toets.
 Natuniek
Natuniek is een methode voor natuur, techniek en wetenschap. Eerst ervaren hoe iets werkt
en vervolgens wordt daar theoretische kennis aan opgehangen. Elk leerjaar worden 2 natuuren 2 techniekthema’s aangeboden. Na 5 lessen vindt er een toets plaats. Na de toets is er
ruimte voor projectlessen.

Geschiedenis
Bij geschiedenis werken we met de methode Speurtocht. Leerlingen doorlopen 5
tijdvakken. Het gaat hierin o.a. over Jagers en Boeren, de Romijnen, Ridders in de
Middeleeuwen en Ontdekkingsreizigers.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards