de Medicijn-boeddha

advertisement
Ontmoeting met de Medicijn-boeddha
Het is mededogen dat ons helpt
onze wijsheid en onze kracht te vervolmaken.
De getransformeerde geest is de hoogste genezing.
Medicijn-boeddha Mantra
(Tadyatha Om Bhekandzye Bhekandzye
Maha Bhekandzye Radza Samudgate Svaha)
Tadyatha betekent: 'als dit' – Om (Aum): de 3 klanken voor lichaam, spraak en geest.
Bhekandzye betekent: 'uitbanning van pijn'
Maha Bhekandzye betekent: algehele uitbanning van pijn.
Een uitleg van de eerste bhekandzye is dat het verwijst naar het uitbannen van de pijn
van het ware lijden, niet slechts van ziekte, maar van alle problemen. Het neemt de
pijn weg van dood en wedergeboorte, veroorzaakt door karma en een negatieve geest.
De eerste bhekandzye bant alle problemen uit van lichaam en geest, inclusief die
problemen die verband houden met ouderdom en ziekte.
De tweede bhekandzye in de mantra bant de ware oorzaak van het lijden uit, die niet
van buiten komt maar in onze geest zit. Het is deze innerlijke oorzaak die uitwendige
factoren tot ziekmakende condities maakt.
Radza betekent: 'koning'
Samudgate betekent: 'hij die is voortgekomen'
Svaha betekent: 'het vormen van een fundament in het hart die tot inzicht leidt.
De Medicijn-boeddha is een machtige kosmische boeddha die de genezende essentie
van alle verlichte wezens manifesteert.
Krachtig mediteren over deze boeddha en zijn mantra gebruiken wordt beschouwd als
de beste manier om van een ziekte te genezen.
Een dergelijke meditatie is een soort goddelijk medicijn, het soort geneesmiddel
waarvan de bijwerkingen- een verhoogd gevoel van vrede en rust, een gevoel van
echte genezing die lichaam en geest erbij betrekt- een extraatje zijn.
Er bestaat gewoon geen grotere of betere genezing.
De Medicijn-boeddha stelt de mens in staat zijn pijn te overstijgen
De Medicijn-boeddha is naar verluid zo krachtig dat iedereen die zijn naam
“Bhaisajyaguru” (De Heelmeester”) hoort en zijn mantra reciteert, nooit meer in de
lagere gebieden herboren zal worden.
Zelfs dieren die de naam Bhaisajyaguru horen zullen nooit meer in de helse gebieden
herboren worden, en dat is waar, ongeacht of ze in Boeddha geloven of niet.
Dus als iemand waar we van houden gaat sterven, kunnen we best de mantra in zijn
oor reciteren. Zelfs patiënten in coma kunnen op deze magische mantra reageren.
Op die manier kunnen we de persoon in kwestie voor vele eonen behoeden voor het
lijden van de lagere gebieden.
De zegeningen van de Medicijn-boeddha zijn kosmisch en overstijgen alle levens, in
het verleden, het heden en de toekomst.
Als we zijn meditatie trouw doen, zullen we niet alleen genezen van alle kwalen in
dit leven, maar ook van die in een toekomstig leven. En we zullen nogmaals een
kostbare menselijke wedergeboorte doormaken, waardoor we in staat zullen zijn onze
oefeningen voort te zetten en vooruitgang te boeken op onze spirituele reis
Het zingen van zijn naam en reciteren van zijn mantra wordt zodoende een oorzaak
van verlichting, een manier om onszelf te bevrijden en anderen te helpen.
De Tibetaanse transcriptie van de mantra ziet er als volt uit:
Hou deze pagina's goed bij, want ze bezitten héél veel kracht.
Gebruik ze tijdens uw dagelijkse meditatie.
Download