Orde van dienst - Ekklesia Amsterdam

advertisement
Amsterdamse Studentenekklesia
Orde van dienst - 10 februari 2013
Zelfinzicht
- Van mijn ellende (Verzameld Liedboek 54)
- Drempelgebed
Wees mij genadig
Gij die genade zijt.
Was mij schoon
en ik zal witter worden
dan sneeuw.
Geef mij een nieuw hart.
Zend uw geest
dat ik herschapen word.
Als dat zou kunnen.
Uit Psalm 51, vrij
- Van mijn ellende (VL 54)
- Woord ten geleide
- Staan in winterlicht (VL 747)
- Kinderkring
- Voorlezing van Psalm 51
- Nacht omkerkert mij (VL 822)
- Toespraak door Bettine Siertsema
- Muzikaal intermezzo
- Waarom, wanneer (VL 798)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie.
Laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept,
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.
1
- Tafelgebed: Sacrament van hoop (VL 674)
Vrede kome over ons allen.
Ontvang het sacrament van brood en wijn
in de geest van Jezus Messias:
dat wij zijn ziel en lichaam worden,
zijn uitstralende kracht in deze wereld.
Komt want alle dingen zijn gereed.
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Brood en wijn
- Dans nos obscurités (Taizé)
- Mededelingen
- Kom in mij (743)
- Voorbeden
- Voor uw Aangezicht (VL 545)
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen
- Houd mij in leven (VL 53)
2
Download