Werkwijzer 2

advertisement
Thema: Zorg
Wat gaan we samen
doen?
Werkwijzer: 2/6
Wat moet je zelf doen?
Naam:
Soort
opdracht
Klaar?
Paraaf
docent
Klas:
Opmerkingen
Muiswerk week 16
Extra: Maak van Muiswerk alle
“jouw opdrachten”van
Basisspelling, Begrijpend Lezen
2 en Leestekens.
NED
uitleg werkwijzer
Opdracht 1 letter lay-out
Opdracht 2 Mixed up Piles
Opdracht 3 Vier op een Rij
10 creatieve woorden aftekenen
nakijkboekje
Bekend, benieuwd
bewaard en bingo
Opdracht 4 Labelling
Opdracht 5 de Bonusvraag
Extra Opdracht 6 tekening/strip
nakijkboekje
1 Engelse vraag inleveren bij Engelse
docent
ENG
WISK
Boek 1B: Hoofdstuk 9
- Positieve getallen
- Negatieve getallen
- Optellen Pos. & Neg.
Getallen
- Kader: Aftellen Pos. &
Neg. getallen
Blz. 40-41
(Som 28 t/m 34)
Basis: Blz 46-47
(Som E1 t/m E8)
Kader: Blz 50-51
(P1 t/m P6)
http://www2.cdb.gsf.nl/dedigitalebrin
k/Onderbouw/Wiskunde/Lj1/basis/h9
_fr.htm
Wat gaan we samen
doen?
Instructie 4.10
M&N
Stencil geslachtsorganen
Instructiekoffer seksuele
voorlichting
Wat moet je zelf doen?
4.10 Seksualiteit
Basis: blz 112 t/m 116 + 118
Kader: lb blz 55 t/m 59
Wb blz 75 t/m 78
Basis:
Mundo boekje 4 Rampen en
plagen
BK: 23, 24, 32
uitleg over Aids
M&M
s.o. noteren in agenda
Kader:
Mundo boekje 4:
leesboek blz. 85 Lezen en
leren!
Mundo boekje 6:
leesboek blz. 118+119
werkboek blz. 11 opdr 8+9
Extra: opdracht over Aids
Soort
opdracht
Klaar?
Paraaf
docent
Opmerkingen
Download