De warmtepomp

advertisement
De warmtepomp
Dominique Hendrikx
Bram Oosterbos
Maarten Reuskens
A2
A2
A1
Introduction
• Environmental issues:
– Greenhouse effect
– Air and water pollution
• Solutions:
– Wind and water turbines
– Solar cells
– Heat pumps :
» Geothermal heat pumps
» Air source heat pumps: air-water heat pump
» Exhaust air heat pump
Table of contents
• Operation of the heat pump
• COP and SPF
• Environment
• Advantages & disadvantages
• The costs
Werking
• Temperatuur van hoog naar laag
• Bij warmtepomp tegenovergestelde
• Tweede hoofdwet thermodynamica
• Gaat niet zomaar
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Werking
• Bij lage druk -> laag kookpunt
Kookpunt bij 1013 hPa
Werking
HFK 134a
-26°C
HFK 407 c
-43°C
Propaan R290
-42°C
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Werking
•
•
•
•
•
Compressor zuigt -> Vloeistof verdampt
Daarna samengedrukt door compressor -> T
Via compressor naar condensor
Condensor in contact met verwarmingssysteem
Damp geeft zijn warmte af
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Werking
•
•
•
•
Vervolgens naar ontspanventiel
Drukverlaging -> damp wordt vloeistof
Via ontspanventiel naar verdamper
Cyclus begint opnieuw
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Werking
Fasediagram
•
•
•
•
•
1- 2: drukstijging
2- 3: damp verliest warmte aan condensor
3- 4: de rest van de damp wordt vloeistof
4- 5: drukverlaging
5- 1: vloeistof + damp wordt damp
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
COP vs SPF
• COP = Coëfficiënt of performance
= Theoretisch rendement
– COP = Q/W
–4,13 kWh voor elke kWh gebruikte energie
• SPF
= Seasonal Performance Factor
= reële rendement
– verminderd Cop met 0,4 tot 0,8
-> 3,38 kWh per kWh gebruikte energie
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Milieu
• Warmtepomp = milieuvriendelijk
• CO2:
– 50% minder CO2 dan stookolie
– 40% minder CO2 dan gasketel
• Samenwerking met zonnepanelen
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
CO2-uitstoot
• 3 ton CO2-uitstoot / jaar besparen
• Totaal België = 133.253.000 ton CO2 / jaar
• 1 huishouden = 9 ton CO2 / jaar
• Huishoudens België = 41.183.631 ton CO2 /jaar
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
CO2-uitstoot
• 3 ton besparen dus 6 ton CO2 / jaar
• Huishoudens België met warmtepomp =
27.455.754 ton CO2 / jaar
• Vermindering van 33%
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Voor – en nadelen
• Voordelen:
– Milieuvriendelijk
– Laag verbruik
– Onderhoudsvrij
– Lange levensduur
– Geen tank van toepassing
– Lucht = onuitputbaar
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Voor – en nadelen
• Nadelen:
– Rendement afhankelijk
van buitentemperatuur
– Plaatsinnemend
71,6 dB
– Geluid
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Kosten
• Aankoopkosten
Verwarmingsinstallatie
Aankoopkosten
Warmtepomp
€ 11.963,00
Stookolie-installatie
€ 7.752,97
gasketel
€ 5.936,84
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Kosten
3000
Verbruikskosten
Jaarlijkse kosten (€)
2500
2544
2000
1997
1500
1575
1000
500
0
Warmtepomp
Werking
COP vs
SPF
stookolie-installatie
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
gasketel
Kosten
Kosten
Wartepomp
Aardgas
Stookolie
70000
• 4 jaar  stookolie
• 14 jaar  aardgas
Totale kost (€)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Aantal jaren
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
20
Kosten
• Energiebesparing ?
Soorten Energie
Calorisch vermogen
Eenheidsprijs
Kostprijs/kWh
Elektriciteit (dag)
1 kWh
/kWh
0.21 €/kWh
0.21 €/kWh
Elektriciteit (Nacht) 1 kWh
/kWh
0.16 €/kWh
0.16 €/kWh
Aardgas
9,8 kWh
/m³
0.60 €/m³
0.06 €/kWh
Stookolie
10.08 kWh /l
0.75 €/l
0.07 €/kWh
• Elektriciteit: 3 keer duurder
• Verbruikskosten toch lager ?
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Kosten
• Rendement van de installaties
Verwarmingsinstallatie Theoretisch rendement Globaal jaarrendement
Warmtepomp
413 % (COP = 4,13)
338 % (SPF = 3,38)
Aardgasketel
109 %
98 %
Stookolie-installatie
104 %
94 %
• Rendement meer dan drie keer groter
• Je bespaart aan energie
Werking
COP vs
SPF
Milieu
CO2uitstoot
Voornadelen
Kosten
Conclusion
• You save money with a heat pump
• You also safe energy
• It’s good for the environment
• It’s a good investment
Download