Julius Caesar ( 100 V.C

advertisement
Bram Vdbogaerde Leersite Studioʼs
"
1922 -> Howard Carter vindt het masker van Toetachanchamon
1974 -> Lucy wordt gevonden en zij wordt de eerste mens.(Genoemd naar het liedje “Lucy
in the sky of diamond”)
? ( Prehistorie ) -> Vuur werdt ondekt ze konden er van alles mee
• Warm houden
• Beschermen tegen wilde dieren
• Licht
5000 V.C -> De eerst nederzettingen ze moesten niet meer zwerven en van streek tot
streek gaan.
Ze hadden toen ook de landbouw uit gevonden
3500 V.C -> Het wiel werdt uitgevonden een heel belangrijke gebeurtenis.Zonder dat wiel
zou er nu geen auto zijn...;
3300 V.C -> Het schrift werd uitgevonden... Het waren toen alleen nog maar tekens later
werden die tekens letters.( kijk maar naar de Hireogliefen )
2200 V.C -> Uitvinding van het ijzer zeer belangrijk voor de jacht en landbouw later komt
het in nog meer dingen voor....
Oudheid ( 800 V.C - 500 )
Belangrijke personen
Julius Caesar ( 100 V.C - 44 .VC )
Julius Caesar was een belangrijke veldheer die later ook als keizer werdt
gekroont hij heeft veel streken veroverd zoals onze streken waar de
Eburonen hun nederzettingen hadden.
Maar de Eburonen verzette zich en aan het hoofd stond.
100 V.C -> Ambiorix is een historisch figuur waarom weten ze niet wanneer
hij gestorven is omdat hij gevlucht is uit het Romeinse rijk.
Hij versloeg met zijn volk een heel legioen van het Romeinse leger.
Daar kan Julius Caesar net tegen en moord iedereen uit Ambiorix kan nog
net ontsnappen aan de dood door weg te vluchten.
5de eeuw -> Einde Romeinen iedereen verlaat het Romeinse rijk.
Middeleeuwen ( 500 - 1500 )
465-511 -> Clovis wordt geboren in 465, in 481 wordt hij als zestienjarige
jongen zijn vader op als Koning
486 -> Vijf jaar later doet hij grote veroveringen en maakt Parijs als hoofdstad
496 -> Doopt Clovis zich tot Christenen dat hij belooft als hij de veldslag met
de Almannen zou winnen.
Daardoor wordt hij meer gesteunt door de kerk en krijgt de kerk ook meer
macht.
Bram Vdbogaerde Leersite Studioʼs
"
743 - 814 -> Karel de Grote was een nog grotere veroveraar dan Clovis.
Hij vondt ook de drukletters uit en bouwde nieuwe wegen en kanalen.
Hij deed ook aan een nieuwe vorm van politiek en verdeelde zijn rijk in
gouwen met telkens een graaf.( net zoals de provincies)
9de eeuw -> de noormannen veroveren onze streken en moorden veel
mensen uit om eten te hebben.
We bouwen rondom onze nederzettingen verstevigde muren daaruit ontstaan
onze eerste burchten.
11de eeuw -> De turken veroveren Jeruzalem daardoor pelgrimstochten erg
gevaarlijk.
Paus Urbanus II roept Franse ridders en Vlaamse om de turken uit
Jeruzalem te verjagen.
Door zoʼn kruistochten komt de handel weer op gang.
1302 -> De guldensporenslag was een slag waarbij de Franse tegen de
Vlamingen vochten ( Het wordt ook wel de Brugse metten ).
De Vlamingen konden de Franse herkennen met het geheim codewoord
( Schild en Vriend ) en als de zeiden skilt en friend dan waren het Franse.
Op het einde bleven er gulden sporen steken in de modder van de slag die
konden de Vlaming gerust oprapen
14de eeuw -> Jacob van Artevelde er werk veel met wol gewerkt in Gent
maar dankzij de Honderdjarige Oorog tussen Frankrijk en Engeland kon er
geen wol meer geleverd owrden.
De graaf van Vlaanderen kiest al de kant van de Franse Koning.
Maar Gent kan neutraal blijven dankzij hem en zo kan er nog wol geleverd
worden.
De nieuwe tijd deel 1 van 1500 tot 1800
Tussen de 14de en de 16de eeuw zijn er veel nieuwe grote uitvindingen
en ontdekkingen gedaan.
Zoals het papier en de broekdrukkunst het karveel en kompas en het
buskruit vele uit China.
De kolonies -> Westerse vorsten op zoek naar rijkdommen.
( Daarvoor huurden ze ontdekkingsreizigers in )
Bram Vdbogaerde Leersite Studioʼs
"
1492 -> Christoffel Columbus ondekt Amerika en het volk dat daar woonde hij
dacht eigenlijk India ondekt te hebben daarom noemt hij het volk daar
Indianen
Karel de vijfde ( 1500-1558 )
In 1519 wordt hij als keizer gekroond er krijgt een zoʼn 40 % van Europa.
Hij was een goede keizer en daarom werd hij ook “Keizer Karel” genoemd.
Maar Gent wou geen belastingen betalen voor “Keizer Karel” en keizer karel
strafte hem.Ze moesten op hun blote voeten in een wit boetekleed ùet een
strop rond hun hals door de stad stappen.
Een grote vernedering voor de rijken.
Deze gebeurtenis wordt nog steeds herdacht door hetzelfde uit te voeren bij
de Gentse feesten.
Belangrijke ontdekkingsreizigers.
Vasco Da Gamma voer rond Afrika.
Ferdinand Magelhaes reist als eerste de wereld rond maar overleeft de tocht
niet..... Maar zijn bemanning kan bewijzen dat de aarde rond is.
( Er is ook een spel naar hem genoemd dat bedoelt is zoveel mogelijk
landen van de wereld te kopen.)
In de eerste helft van de 16de eeuw hoor de haven van Antwerpen tot het
Spaanse Wereldrijk van keizer Karel.
Zo werd Antwerpen een echte wereldhaven.
Er waren conflicten tussen de Catholieke Zuidelijke-Nederlanden en de
Protostanten Noordelijke Nederlanden daardoor word te verbinding met de
zee verbroken en moet de haven van Antwerpen sluiten.
Napoleon Boneparte( 1769 - 1821 )
Maakte een eind aan de Franse Revolutie en maakte van Frankrijk de
grootse Europese staat.
Hij heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. zoals goede wetinvoering zoals
het rechts rijden op de baan.
Hij heeft van Antwerpen weer een belangrijke haven gemaakt.
Bram Vdbogaerde Leersite Studioʼs
"
Maakt een wet voor familienamen er werd soms wel wat mee gelachen
daarom kregen sommige mensen en hebben mensen nog een gekke
achternaam.
Na Napoleon kwam Willem I maakte van Zuidelijk en Noordelijk
Nederlanden een land.Verbeterde te wegen en kanalen.
Voer de schoolplicht in met deftige middelen.
Er was ook wel tegenstand.( Franstalige Rijken en arme arbeiders en boeren)
Grote opstand in Brussel Nederlanders worden verdreven.
1930 -> België onafhangkelijk
1931 -> Leopold I bestijgt de troon
1965 -> Leopold II bestijgt de troon.
Hij wilt ook een kolonie hij stuurt Henry Stanly naar Congo en zo krijgt België
in 1885 ook een Kolonie net zoals andere landen.
1914 - 1918
Wereldoorlog I breekt uit.Wij worden er ook bij betrokken omdat hij de Duitser
niet naar Frankrijk wou gaan via ons land.
De Duitsers vallen binnen.Wij houden ze tegen bij de ijzer.
Was voorbij in 11 november 1918 een historische dag.
Er wordt ook een vedrag opgesteld namelijk het Verdrag van Versailles.
Duitsland moest oorlogsschade betalen.
Er brak weer een Wereldoorlog uit in 1940 tot 1945 onderleiding van Adolf
Hitler.
Onze tijd
Na de tweede wereldoorlog ontstaan er twee grootmachten ( De andere
waren hun macht verloren door de vernieting )
Twee grootmachten zijn VS en de Sovjet-Unie
Sovjet-Unie is er Communisme dat betekent dat alles in dat land van de
staat is. De burgers hebben veel minder vrijheid als in het Westen.
In de Oostblok-landen werden de mensen met een andere mening
opgesloten, veel mensen probeerden naar het Westen te trekken, om die
tegen te houden werd letterlijk een muur gezet. We noemen dit de Berlijnse
muur.
Bram Vdbogaerde Leersite Studioʼs
"
Uiteindelijk besloot Michail Gorbatsjov dat de situatie niet meer houdbaar
was en zorgte ervoor dat er meer vrijheid was.
In 1989 wordt de Berlijnse muur afgebroken.
Sovjet-Unie bestaat niet meer.
6 augustus 1945 -> Eerste atoombom op de Japaneese stad Hiroshma waar
de VS voor verantwoordelijk was.
De geschiedenis van nu komt nu tot zijn recht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards