Workshop Onderzoek van de pols en hand

advertisement
Nascholing Traumachirurgie
2015
Workshop Onderzoek van de pols en hand
Donderdag 22 januari 2015
Introductie
• Onderzoek van pols en hand
•
•
•
•
•
Inspectie
Bewegingsonderzoek
Palpatie
Neurologisch onderzoek
Specifieke testen
Anatomie pols
Inspectie
•
•
•
•
•
•
wonden
Zwelling
hematoom
standsafwijkingen
Stand in rust
Functie/gebruik van de hand
Anatomy Wrist
Inspectie
• Zwelling
• hematoom
• wonden
Volair plaatletsel
Distale radius en ulnafractuur, gr I
open
Zwelling distale radius
Inspectie
• Stand in rust
• standsafwijkingen
Fractuur distale radius
Fractuur distale radius
Perilunaire luxatie
Inspectie
• Stand in rust
• standsafwijkingen
Mallet vinger
zwanehals
Bouttoniere
Inspectie
• Functie
• Gebruik van de hand
• Normale flexie
cascade van ulnair
naar radiair
Cascade sign
• Alle vingers wijzen bij
flexie naar os
scaphoideum
Bewegingsonderzoek
• Pronatie-supinatie
• Normaal 75/80-0-80/90
80-90
0
75-80
Bewegingsonderzoek
• Flexie-extensie
• Normaal 80-0-70
Bewegingsonderzoek
• Ulnair-radiair deviatie
• Normaal 30-0-20
Bewegingsonderzoek
• Hand
• Flexie-extensie vingers
Bewegingsonderzoek
• Hand
• Flexie-extensie vingers
Palpatie
“Find out what is tender,
then figure out what’s there.”
• Let op:
•
•
•
•
Zwelling
Crepitus
dislocatie
pijn
Palpatie
• Start aan radiaire zijde, ga naar ulnair en rond de
pols
• palpeer
• APL, EPL- de Quervain tendinitis
• Tabatiere anatomique: scaphoid (en pr
styloideus radii)
• Basis MC 1/ os trapezium
• Tuberculum van Lister
• lunatum- palmair flexie pols
• Distale Radioulnaire gewricht
• Processus styloideus ulnae
• TFCC
• Hamulus os hamatum
• Os pisiforme- os triquetrum
• Kanaal van Guyon
• Nervus medianus
Palpatie TFCC
Kanaal van Guyon
• Tussen pisiforme en
hamulus os hamatum
• Arteria en n. ulnaris
• Bij trauma kan
compressie van deze
structuren optreden
• Dan erg pijnlijk
Specifieke testen – watson test
• Test SL
dissociatie
• Niet goed
mogelijk in
acute fase
• 20% heeft vals
positieve test
Specifieke testen – watson test
• Test SL
dissociatie
• Niet goed
mogelijk in
acute fase
• Positief bij
pijnlijke klik
• 20% heeft vals
positieve test
Specifieke testen – watson test
Specifieke testen – watson test
• Test SL
dissociatie
• Niet in acute
fase
Specifieke testen – TFCC
• Triangulo
Fibrocartilage
complex
• TFCC =
belangrijkste
stabilisator van
DRU gewricht
Specifieke testen – TFCC
Specifieke testen – TFCC
Palpatie TFCC
Ulnocarpal impaction manoevre
The examiner moves the
ulnarly deviated
wrist in a volar-to-dorsal
direction
while applying an axial load
across the ulnar side of the
wrist
This maneuver translates
load across the triangular
fibrocartilage
complex, which may cause
grinding
and reproduce pain.
Ballottement ulna
Ballottement of the
ulna is
performed by the
examiner applying a
dorsal-to-volar load
with his or her
hand 4 cm proximal
to the distal
radioulnar
joint.
DRUJ instabiliteit
Pijn na distale radius fractuur
• TFCC scheur
• Malunion distale radius
• ulnocarpal abutment/impingement syndroom
• Carpale instabiliteit
• SL dissociatie
• LT dissociatie
• Carpale fracturen
• Scaphoid fractuur
Conclusie
• Systematische benadering is nodig
• Kennis anatomie essentieel
• O.b.v. anamnese en lichamelijk onderzoek kan een goede DD worden
gemaakt
Oefenen
• Systematisch onderzoek pols van radiair naar ulnair
• Watson test
• Impingement TFCC/ulnocarpal abutment
• Testen stabiliteit DRU
Introductie
Bony Anatomy
• Phalanges: 14
• Sesamoids: 2-4
• Metacarpals: 5
• Carpals
• Proximal row: 4
• Distal row: 4
• Radius and Ulna
Anatomy Wrist
•
•
•
•
8 bones: SLTPTTCH
Many Ligaments
Flexor and Extensor tendons
3 nerves:
• Ulnar
• Median
• Radial
• Ulnar, radial arteries
Anatomie – hand extensorpezen
Intrinsieke musculatuur
• mm. Lumbricales – strekken vingers bij flexie in mcp
• Mm interossei dorsales (4) – abduceren vingers van
middelvinger af
• Mm interossei volare(3) – adduceren vingers naar
middelvinger toe
Extrinsieke flexoren
Extensoren
Anatomie vinger
Download